Kenniscentrum Pesten op het Werk voor Directie & Bestuurders

084-8340086

Voor directie en bestuurders | Pesten op het Werk

Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt.

Pesten gebeurt overal. Grootschalig onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien dat het als werkgever belangrijk is om de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige slachtoffers besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen.Glenn Helder zegt Ik STOP pesten nu

Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Al met al kost dit het bedrijfsleven jaarlijks 2.3 miljard euro, op basis van internationaal onderzoek. 

'Pesten is slopend'. 'Een slachtoffer weet nooit wanneer een nieuwe aanval komt en is de hele werkdag bezig zich te wapenen. Die constante alertheid breekt op. Al na een paar vervelende dagen kunnen slachtoffers last krijgen van hoofdpijn, gespannenheid en slaapproblemen. Op de langere termijn kunnen deze gevolgen blijvend zijn, ook als het pesten afgelopen is.' 22 procent van de slachtoffers is door treiterij een tijd ziek geweest, staat in het onderzoek van Sociale Zaken. Soms leidt het zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Naast het slachtoffer blijken ook collega's last te hebben van pesterijen. 'Ze gaan met minder plezier naar hun werk omdat ze zich machteloos voelen, of bang zijn zelf slachtoffer te worden. Soms leidt dat tot dezelfde klachten als van het slachtoffer. Afdelingen waar gepest wordt, hebben een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt doen werkgevers er verstandig aan pesten te voorkomen. Geen enkel bedrijf wil bekend staan als onveilige werkgever.'

► Lees meer om het potentieel voor pesten op het werk identificeren

 

Cijfers - Pesten op de werkvloer - onderzoek TNO

 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro.
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting PSA (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: 
  • Ziekte
  • Verzuimbegeleiding
  • Hoger personeelsverloop
  • Imagoschade
 • Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro per situatie. 

De hele afdeling roddelt steeds over die ene collega, bij de lunch vraagt niemand hem mee. Dan zijn er nog de bestanden op zijn computer die opvallend vaak worden gemist en als iemand voor hem belt gaat het doorverbinden wel erg vaak mis. Als manager is het moeilijk te ontdekken of dit opzettelijk gebeurt en wie de schuldige is.

Informatie om Pesten op de Werkvloer aan te pakken voor Directie & Bestuurders

Pesten op het werk is geen klein probleem. Het kost de samenleving twee tot vier miljard euro per jaar. Dit zit in onder andere verzuimkosten, een lagere productiviteit en een hoger verloop onder medewerkers.  Pesten op het werk, komt het ook bij u voor, of valt het allemaal wel mee? Pestgedrag uit zich in sociale isolatie, agressief gedrag en roddelen en ook in organisatie: medewerkers zinloze taken laten doen of verkeerd beoordelen (lees meer over Pesten).

Feiten tijdens Corona - Pesten op de werkvloer - onderzoek CNV

 • Ruim 26 procent van alle werkenden heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk.
 • Bijna 1 op de 5 stelt dat de sfeer op het werk slechter is tijdens de Corona. 
 • 11 procent van de mensen die wordt gepest, durft niets te zeggen over het pesten uit angst de baan te verliezen. 
 • 15 procent stelt dat de werkgever / leidinggevende minder tegen pesten optreedt dan voor de coronacrisis.
 • 13% wordt gepest door de leidinggevende zelf.
 • Ruim 25 procent van de werknemers bij de landelijke overheid werken stelt dat hun werkgever niet optreedt tegen het pesten.​
 • Ruim 32 procent van alle Ambtenaren die bij de landelijke overheid werken heeft te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. 
 • Ruim 34 procent van de medewerkers in de ICT sector heeft te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk.
 • 1 op de 3 zorgmedewerkers heeft te maken met verziekte werksfeer en met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk.  
  • 13% van de zorgmedewerkers geeft aan dat de werkgever niet optreedt tegen pesten

  Dit blijkt uit gepubliceerd onderzoek d.d. 10 september 2020 van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.500 werkenden.  

  Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade

  * Het volledige trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen, Patricia Bolwerk (directeur en oprichter) heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, * 

  Patricia Bolwerk kan u hiermee helpen, zie aanbod* 'Pesten op de werkvloer aanpakken' 

   

  Als manager is het belangrijk de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige slachtoffers besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen. Al met al kost dit het bedrijfsleven jaarlijks 2.3 miljard euro, op basis van internationaal onderzoek. Per werknemer is dat tussen de 13- en 45.500 duizend euro.

   

  Op het Werk jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)

  De hele afdeling roddelt steeds over die ene collega, bij de lunch vraagt niemand hem mee. Dan zijn er nog de bestanden op zijn computer die opvallend vaak worden gemist en als iemand voor hem belt gaat het doorverbinden wel erg vaak mis. Als manager is het moeilijk te ontdekken of dit opzettelijk gebeurt en wie de schuldige is.