Alles over Pesten op het Werk voor Werknemers

Werknemers | Kenniscentrum Pesten

Een kwart van alle werkenden (26%) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Sabine UitslagBijna 1 op de 5 stelt dat de sfeer op het werk slechter is door de crisis. Dit blijkt uit gepubliceerd onderzoek d.d. 10 september 2020 van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.500 werkenden. 

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

‘Schokkende cijfers. Een respons van 26% betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken heeft met pestgedrag. Daarnaast is voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verslechterd door de crisis. Een zeer onwenselijke situatie,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

► Doe de test - Word ik gepest? Pesten op de Werkvloer

Ik word gepest op mijn werk, wat kan ik doen?

 

Waarom pesten volwassenen eigenlijk?

'Veel daders hebben voordeel bij deze machtsdemonstratie. Het levert ze een betere werkplek op, of een betere baan, doordat het slachtoffer doet wat zij willen. Of ze hebben een vriendje dat kan doorstromen naar de afdeling, zodra iemand is weggepest. Als iemand zich niet wil aanpassen aan de normen of gezagsverhouding binnen een groep, is hij soms het slachtoffer van pestgedrag van een hele groep. Bijvoorbeeld als iemand zo ijverig werkt, dat de kans bestaat dat het management de productienorm opschroeft.'

Hubert

Voorbeelden van pesten door collega’s:

 • beledigen, schelden, vloeken
 • iemand nadoen en belachelijk maken
 • expres buitensluiten en negeren
 • roddelen
 • opmerkingen maken over iemands persoonlijke leven
 • spullen kapot maken
 • lichamelijk of seksueel geweld of intimidatie

Voorbeelden van pesten door je leidinggevende:

 • vervelende klusjes geven
 • onhaalbare doelen vragen
 • onterecht of openlijk kritiek leveren
 • iemand anders behandelen dan de rest
 • onterecht slecht beoordelen

De hele afdeling roddelt steeds over die ene collega, bij de lunch vraagt niemand hem mee. Dan zijn er nog de bestanden op zijn computer die opvallend vaak worden gemist en als iemand voor hem belt gaat het doorverbinden wel erg vaak mis. Als manager is het moeilijk te ontdekken of dit opzettelijk gebeurt en wie de schuldige is.

 

Ik zie dat een collega wordt gepest. Wat kan ik doen?

Werknemers die zien dat een collega gepest wordt kunnen ook een hoop doen:

 • Steun het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag.
 • Beloon de dader niet voor zijn gedrag en lach daarom niet met hem mee. 
 • Benadruk de positieve kanten van het slachtoffer.
 • Zoek medestanders onder de collega’s.

Als jij niks zegt als jij ziet dat een (onbekend) iemand gepest wordt, dan betekent dit voor de pestende groep Wie zwijgt stemt toe!'.  Jij ziet het & zegt niks, DUS ben jij het eens met wat ze doen.

 Hoe meer mensen het pesten afkeuren, hoe groter de kans dat het stopt. De dader beleeft dan immers weinig lol meer aan zijn gedrag. Laat niet langer de pestende groep bepalen in welk team jij zit, laat onrecht niet langer doorgaan, geen wie zwijgt stemt toe meer, Kijk, Luister en Sta Op tegen Pesten. Be the change you wish to see in this World.

 

Voor werknemers  

Praten over pesten is super moeilijk, en dit is waarom!

Als je gepest wordt dan is het ontzettend belangrijk om hierover te praten. Hier zijn een aantal redenen voor. Als eerste is het belangrijk dat jij je hart kunt luchten. Door het met iemand te bespreken kom je misschien ook wel tot ideeën of oplossingen. Daarnaast voorkom je dat deze ervaringen in jouw lichaam vast blijven zitten en dat dit jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen aan tast.

Ook pestkoppen profiteren van het feit als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 

 Video 'Praten over pesten is supermoeilijk! Dit is waarom .... RTL Nieuws

Praten over pesten is supermoeilijk: dit is waarom RTL Nieuws

Klik op bovenstaande afbeelding om de video af te spelen of klik hier video RTL Nieuws. Zie ook de YouTube afspeellijst 'Tips als je gepest wordt'. Een op de drie kinderen die veel gepest wordt, durft dit aan niemand te vertellen, zo blijkt uit onderzoek. Waarom is het, ook voor volwassenen, zo moeilijk om hardop te zeggen dat je gepest wordt? Patricia Bolwerk van stichting Stop Pesten Nu legt het je uit.

Ik word gepest op mijn werk ... wat kan ik doen? Drie HR-adviseurs en een arbeidsrechtadvocaat geven advies. 

Pesten zegt namelijk NOOIT iets over jou! Door er met iemand over te praten die jij vertrouwt kan je samen over een oplossing nadenken, zie ook dit overzicht voor hulp. Zolang niemand weet dat je het ECHT lastig hebt, is het moeilijker voor ze om je te helpen.  Ook pestkoppen profiteren ervan als jij niemand iets durft te vertellen. Hierdoor durven zij dan weer door te gaan, ze weten dat ze dan toch niet geconfronteerd worden met hun gedrag. In feite maken wij het met name voor de pestkoppen makkelijk door hier niet over te praten en wij maken het voor ons zelf moeilijker. 

Wanneer één of meer collega’s je het leven zuur maken, roept dat misschien schaamte op. Maar daarmee los je niets op. Hoe kun je ervoor zorgen dat het pesten stopt? Is het verstandig om er over te praten? Of wordt het dan erger? Peter Aerts

1. Neem je gevoel serieus

Zeventien procent van de werknemers zegt te worden gepest, zo bleek uit onderzoek in 2009 door de Universiteit Twente (Bron). Waarover gaat het dan? Om ‘uitschelden, intimideren, isoleren en belachelijk maken’, meldt de website Pesten op de Werkvloer. Maar pesten kan ook ‘op een subtielere manier door iemand bijvoorbeeld zinloze taken te geven, belangrijke informatie achter te houden of nooit koffie mee te nemen voor de bewuste collega.’

HR teamleider Cynthia van Tilborg-Felling van ADP Nederland: ‘Al dit soort gedragingen zorgen er in ieder geval allemaal voor dat de ander zich niet prettig zal voelen.’ P&O-adviseur Tamara Baars van ArtEZ: ‘Als het je overkomt, zorg dan goed voor jezelf. Kruip niet in de slachtofferrol en vertrouw op je intuïtie als je voelt: dit gaat te ver. Kom in actie, op een constructieve en niet agressieve manier.’

2. Praat over het pesten

Wat kun je doen? Baars: ‘Maak het bespreekbaar, hoe moeilijk je dat misschien ook vindt. Eerst bij de pesters zelf, maar als dat te moeilijk is, kun je het ook aankaarten bij je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. En als dat zelfs te dichtbij is, ga dan naar je huisarts of de bedrijfsarts. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen.’

HR-Adviseur Gonnie de Leeuw van Claeren HRM: ‘Als de leidinggevende behoort tot het pestgroepje of het probleem niet erkent, kun je het aankaarten bij de vertrouwenspersoon binnen de organisatie of bij HR. Zij kunnen samen met jou de mogelijkheden bekijken om het pesten bespreekbaar te maken en te laten stoppen.’

3. Schaam je niet als je gepest wordt

Maak je jezelf niet nog kwetsbaarder door dit probleem aan te kaarten, bijvoorbeeld bij je leidinggevende? Baars: ‘Nee, zeker niet. Als de leidinggevende dat wel zo ziet, lijkt mij dat reden om zo snel mogelijk een andere baan te zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar bij zo'n werkgever wil je niet werken.’ Van Tilborg-Felling: ‘Je manager is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Daar hoort ook de houding en gedrag van medewerkers bij.

Pesten beïnvloedt de sfeer negatief en dat heeft gevolgen voor de samenwerking en het werkplezier.’ Arbeidsjurist Floris Asscher van Pellicaan Advocaten: ‘Als je belemmerd wordt in het uitvoeren van je werk, moet je er iets aan doen. Pesterijen bespreken is geen teken van zwakte, maar juist een manier om voor je rechten op te komen.’

4. Zoek de oorzaak niet bij jezelfAngela Groothuizen

Uit het eerdergenoemde onderzoek door de Universiteit Twente bleek dat ook acht procent van de leidinggevenden wordt gepest. Zij gaan echter vaak anders om met pesterijen. ‘Leidinggevenden gaan eerder de confrontatie aan, terwijl werknemers zich wat meer conflictvermijdend opstellen,’ zegt Ellen Giebels van het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente. Baars: ‘Probeer te achterhalen waarom de pesters het op jou gemunt hebben: stel je je te soft op, reageer je gepikeerd en wordt dat grappig gevonden? Maar bedenk ook: dat de pesters pesten, zegt meer over hen dan over jou.’

5. Oefen in assertiviteit

Heb je al geprobeerd met de pesters te spreken?  De Leeuw: ‘Probeer in een vroeg stadium in te grijpen. Hoe langer je pesterijen tolereert, hoe erger het wordt.’ Asscher: ‘Spreek de persoon aan die je pest, geef op een rustige manier aan waar je grenzen zijn en probeer het zo op te lossen. Daarbij kan je ook ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon of een derde. Het kan bovendien helpen om eerst met een ander te bespreken waar je last van hebt en wat je er tegen kan doen.’ Baars: ‘Kies een rustig moment, dus niet tijdens een incident zelf. Er zijn overigens uitzonderingen: als het te gortig wordt, maak dan ook tijdens een pesterij duidelijk dat het voor jou “tot hier en niet verder” is.’

6. Bewandel eventueel een juridische weg

Baars: ‘Mocht het niet helpen om je probleem bij de pesters of je leidinggevende bespreekbaar te maken, en ook de steun van een bedrijfsarts of vertrouwenspersoon biedt geen soelaas, dan kun je ook een klacht indienen, mits er een interne klachtenregeling bestaat.’ Asscher: ‘De werkgever heeft een verplichting te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving, waar niet gepest wordt. Die plicht vloeit voort uit de Arbowetgeving als uit de verplichtingen van goed werkgeverschap die de werkgever jegens de werknemer heeft.’

7. Leg je niet neer bij ontkenning

Maar wat als degene die pest alles ontkent? Van Tilborg-Felling: ‘Dan wordt het lastiger. Probeer voorbeelden te noemen en kijk of er wellicht getuigen zijn. Maak in een gesprek in ieder geval duidelijk wat dit alles met jou doet. Om gevoel kan men niet heen.’ Baars: ‘Leg een dossier aan waarin je alle pesterijen verzamelt. Noteer datum, wat er gebeurde, wie er bij waren, wie je benaderd hebt voor hulp, enzovoort. Als er mailtjes of smsjes of appjes zijn, bewaar die dan.’

8. Hou vol 

En wat als het pesten gewoon blijft doorgaan, ondanks de acties die je hebt ondernomen? Van Tilborg-Felling: ‘Kaart dat dan aan, bijvoorbeeld met je manager. Probeer concrete afspraken te maken. Vraag je manager of hij of zij een oogje in het zeil wil houden en de betreffende medewerker op zijn of haar gedrag wil aanspreken en eventueel terzijde wil nemen voor een langer gesprek. Als dat ook niet helpt, licht de HR-afdeling dan in. Het gaat hier immers over jouw eigen functioneren en over het gedrag van werknemers. Pesten mag nooit geaccepteerd worden.’

 

Ik word gepest - interssante artikelen

► Conflict met je werkgever - zo los je een ruzie op het werk snel op | Pesten op het Werk

► Externe Klachtencommissie ongewenst gedrag | Pesten op het Werk

 Oorzaken van Pesten op het werk voor de organisatie, groep, dader en slachtoffer

► Verschil tussen Plagen en Pesten op de werkvloer

► Vier types pestkoppen op werk - en zo pak je ze aan

► Wacht niet te lang met bespreken - gepest op het werk

► Wat kan ik doen tegen pesten op het werk | Adviezen Juridisch Loket
Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden.

► Wat zegt de Wet | Pesten op het Werk Wetgeving

 
 

► Ik heb hulp (of advies) nodig ...

Misschien wil je het liefst het pesten zo snel mogelijk vergeten, er niet meer aan denken en er niet over praten. Dat is begrijpelijk. Maar het pesten houdt meestal niet op als niemand er iets over weet. Ook als je niet meer gepest wordt of zelf niet meer pest, kun je nog last hebben van de gevolgen. Dat is heel normaal.  Maar hoe ga je daarmee om? En praten over pesten, hoe doe je dat eigenlijk.  Waarom is het zo moeilijk (ook voor volwassenen) om hardop te zeggen dat je gepest wordt? 

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen.  Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt! 

Chatten, bellen of mailen voor individuele vragen over pesten of online pestenYouri Mulder

Bij al deze organisaties zitten getrainde, lieve mensen om met jou mee te denken over een oplossing! 

Hulp nodig bij pesten 
Vragen over Pesten
  < klik op de oranje button > 

 

Hulp nodig bij online pesten
 > Vragen over Online pesten > Cyberpesten < klik op de oranje button >

 

 

 

Adviezen Juridisch Loket: wat kan ik doen tegen pesten op het werk?

Praat met bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon op uw werk of uw huisarts als u wordt gepest. Kunt u het probleem niet zelf oplossen? Stuur dan een klacht aan uw leidinggevende of de Inspectie SZW. Soms is aangifte bij de politie mogelijk.

Stap 1 Praat over het pestgedrag

 • Voelt u zich gepest op het werk? Probeer dit dan samen met de pester op te lossen. Vertel wat het gedrag met u doet. Misschien begrijpt uw collega niet dat het voor u geen 'grapjes' zijn.
 • Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij kunnen naar uw verhaal luisteren en adviseren wat u zelf kunt doen om het gedrag te stoppen.
 • Is er geen vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker op uw werk? Neem dan contact op met MIND Korrelatie of met uw huisarts.

Bedrijfsarts

Heeft u zich door het pestgedrag ziek gemeld? Vertel dan de bedrijfsarts over het pestgedrag en leg uit wat het gedrag met u doet. Soms spreekt de bedrijfsarts een ‘pauze’ af. Dat betekent dat u en de pester een afgesproken tijd geen contact hebben. De bedrijfsarts kan ook mediation adviseren.

Stap 2 Meld het pestgedrag bij uw werkgever

 • Kunt u het pesten niet stoppen met hulp van collega’s of de vertrouwenspersoon? Meld het dan bij uw werkgever.
 • De werkgever is verplicht om pesten op het werk zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen. Na een melding kan uw leidinggevende praten met de pester. Soms zal de werkgever afspraken maken of maatregelen nemen.
 • Is de leidinggevende de pester? Meld het gedrag dan bij een hogere leidinggevende. Is die er niet? Ga dan naar de volgende stap.

Stap 3 Geef uw klacht door

 • Doet uw werkgever niet genoeg om het pestgedrag op te lossen? Controleer dan of uw werkgever een klachtenreglement heeft. Hierin staat hoe u als werknemer een klacht doorgeeft, bijvoorbeeld aan wie u de klacht moet sturen.
 • Is er een klachtenreglement? Stuur dan uw klacht naar uw werkgever. Vraag in uw brief of uw werkgever de klacht kan behandelen via mediation. Een mediator kan helpen bij het vinden van een oplossing.

Inspectie SZW

 • Wordt de klacht niet opgelost of heeft uw bedrijf geen klachtenreglement? Meld uw klacht dan bij de Inspectie SZW. De inspectie onderzoekt of uw werkgever genoeg heeft gedaan tegen het pesten.
 • Heeft uw werkgever volgens de Inspectie SZW te weinig gedaan? Dan kan zij de werkgever een waarschuwing of een boete geven.

Stap 4 Vraag om juridisch advies

 • Lukt het nog steeds niet om het pesten te stoppen? Dan kunt u soms de pester of werkgever aansprakelijk stellen. Doet de pester iets dat strafbaar is, dan kunt u aangifte doen.
 • Neem geen ontslag, maar bespreek eerst uw mogelijkheden. Neem contact op met een van de juristen van het Juridisch Loket. Soms kunnen zij u doorsturen naar een advocaat.
 
Komt u er niet uit of meer advies nodig? Bel het Juridish Loket op 0900 - 8020 Kosten € 0,10 per minuut.* Bel maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur. U krijgt een van de juristen aan de telefoon. Bron Het Juridisch Loket