Af en toe een complimentje doet wonderen voor je groepssfeer! Speel bijvoorbeeld deze variant op verstoppertje:

  • Aantal personen: 8-50
  • Leeftijd: 6+
  • Materiaalcomplimentenstickers, eventueel iets om het gebied af te bakenen waar de 'geziene' personen gaan staan
  • Duur: hangt af van (de grootte van) de groep 
  • Variatie: je kan de complimentenstickers ook in een anders spel verwerken, of de spelers zelf complimenten laten schrijven/zeggen als ze iemand vrij maken. Als de groep groot is, kun je ook met meerdere zoekers werken.

 

Het spel

1 persoon telt tot 100, de rest gaat zich verstoppen. Als je gezien bent, moet je zichtbaar in een afgebakend gebied gaan staan. 

Je kunt iemand vrijmaken als je een complimentensticker op hem of haar plakt en zelf niet gezien wordt terwijl je dat doet.

Het spel gaat door tot iedereen gezien is.