Zoek samen naar oplossingen Check 7 | Stop Pesten NU

Zoek samen naar oplossingen Check 7

Een probleem in je groep? Praat erover. Soms doe je dat het beste met het kind of de jongere in kwestie, soms praat je het best met de hele groep.

Maar hoe doe je dat, praten met de hele groep? Lees de tips hieronder of download ze in een printklare A4(PDF, 276 kB)

Praktisch

Ga in een cirkel zitten. Dit stimuleert dat je leden naar elkaar luisteren en elkaar respecteren tijdens het gesprek. Zorg ervoor dat je als begeleider op gelijke hoogte zit met de kinderen (iedereen op stoelen, iedereen op de grond…) Op die manier verklein je het verschil tussen jezelf als leider en de kinderen en creëer je een vertrouwensband.

Leg de kinderen uit wat de bedoeling is en geef aan dat je veel input van hen verwacht. Het is belangrijk dat ze weten dat het niet gaat over ‘juist’ of ‘fout’, maar eerder over eigen meningen, reflecties en ideeën.

Zorg voor een samenvattend einde. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de oplossing die is voorgesteld en dat iedereen goed weet wat die oplossing juist inhoudt. Maak voldoende afspraken zodat je de oplossing ook effectief samen kan uitvoeren.

Jouw houding

  • Luister actief naar wat er gezegd wordt. Om aan te tonen dat je luistert of om te verduidelijken wat er gezegd wordt, kan je soms kort samenvatten wat je leden aanhalen.
  • Schuif je vooroordelen zo veel mogelijk aan de kant. Probeer niet te oordelen noch met de vinger te wijzen. Dat vergroot de kans dat ieder lid zijn/haar zegje durft doen.
  • Hou je leden bij het onderwerp. Leid het gesprek gerust terug naar de essentie.
  • Geef iedereen de kans om iets te zeggen, om zijn/haar mening te uiten
  • Observeer je leden tijdens het gesprek. Het gedrag van de kinderen tijdens het gesprek kan iets vertellen over de sfeer in de groep. Je kan op volgende aspecten letten:
  1. De sfeer in de groep
  2. Durven de kinderen hun mening uiten?
  3. Hoe staan de kinderen tegenover elkaar?
  4. Zijn er kinderen opvallend stil die anders wel enthousiast zijn?
  5. ...

Bijlage: 

 

Bron Tumult