De ouders van jouw leden vernemen dat er een probleem is tijdens julie activiteiten. Hoe zorg jij ervoor dat ze bij jou terecht kunnen?

Tips

  • Denk eens na welke inspanningen je wilt doen. Hoe meer manieren je hebt om problemen te ontdekken, hoe sneller je de problemen kunt oplossen.
  • Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt en breng ouders hiervan op de hoogte via verschillende kanalen.
  • Zorg dat je voor en na activiteiten aanspreekbaarbent voor ouders.
  • Luister actief naar wat ouders te zeggen hebben.
  • Zoek samen naar een oplossing. Jullie willen toch allebei dat de activiteiten leuk zijn voor iedereen?

Download de printklare A4 in PDF (1A4, 163 kB)

Voor leiding, monitoren en trainers in jeugdbewegingen, speelpleinen en sportclubs.

Dit zullen de 'checks' zijn waarover je mag nadenken ... én vooral doen!