Impact Pesten op het Werk en de gevolgen voor individuen en organisaties | Stop Pesten NU

084-8340086

Impact Pesten op het Werk en de gevolgen voor individuen en organisaties

Pesten op de werkvloer heeft verstrekkende gevolgen, zowel voor de personen die het slachtoffer zijn van pestgedrag als voor de organisaties zelf. Het is van cruciaal belang om de impact van pesten te begrijpen, zodat we effectieve maatregelen kunnen nemen om het te voorkomen en aan te pakken. Ontdek hoe pesten op de werkvloer individuen beïnvloedt en welke gevolgen het kan hebben voor bedrijven.

Impact op individuen

Pesten op de werkvloer heeft ernstige gevolgen voor de slachtoffers. Het kan leiden tot psychologische en emotionele schade, zoals stress, angst, depressie en een laag zelfbeeld. Slachtoffers ervaren vaak een verminderd gevoel van welzijn, verlies van zelfvertrouwen en motivatie, en een negatieve invloed op hun prestaties en productiviteit. Het kan ook leiden tot isolatie, sociale uitsluiting en een verstoorde werk-privébalans.

Gevolgen voor bedrijven: Pesten op de werkvloer heeft niet alleen impact op individuen, maar ook op de organisatie als geheel.

Enkele gevolgen zijn onder andere:

Verminderde productiviteit
Pestgedrag leidt tot een afname van de productiviteit op de werkvloer. Slachtoffers zijn vaak minder gemotiveerd, hebben een lager arbeidsethos en kunnen zich moeilijker concentreren op hun taken.

Verhoogd ziekteverzuim
Pesten veroorzaakt stress en angst bij werknemers, wat kan leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Hierdoor neemt het ziekteverzuim toe, wat resulteert in hogere kosten voor de organisatie.

Verloop van personeel
Pesten kan leiden tot een hoog personeelsverloop. Werknemers die geconfronteerd worden met pestgedrag zijn geneigd om de organisatie te verlaten in zoektocht naar een veiligere werkomgeving, wat resulteert in hogere wervings- en trainingskosten.

Schade aan de reputatie
Een organisatie waarin pestgedrag wordt getolereerd, loopt het risico op reputatieschade. Dit kan negatieve publiciteit met zich meebrengen en het vermogen om talent aan te trekken en klanten te behouden beïnvloeden.

Aanpak en preventie
Het aanpakken en voorkomen van pesten op de werkvloer is essentieel voor zowel individuen als organisaties. Door het creëren van een positieve werkcultuur, het implementeren van een duidelijk beleid tegen pesten, het bieden van training en bewustwording, en het bevorderen van open communicatie en betrokkenheid van werknemers, kunnen bedrijven de impact van pesten verminderen en een veilige en respectvolle werkomgeving creëren.

 

Financiele gevolgen voor werkgevers door pestkoppen en meelopers

Als manager is het belangrijk de financiële gevolgen van getreiter op het werk niet te onderschatten. Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert in hun werk is groot. Sommige slachtoffers besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen. 

 • Jaarlijks 500.000 werknemers slachtoffer van pesten op de werkvloer 1:8 (TNO)
 • Pesters & meelopers kosten werkgevers veel geld, leed & schade
 • 4 miljoen extra verzuimdagen p.j., totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro
 • 900 miljoen p.j., 2,2 miljard euro p.j. psychosociale arbeidsbelasting (zoals loonkosten)
 • Maatschappelijke kosten: ziekte, verzuimbegeleiding, hoger personeelsverloop, imagoschade​ 
 • Lees ook gevolgen voor organisatie van Pesten op het Werk
 •  

  Werkgevers → Per functionaris | Kenniscentrum Pesten op de werkvloer

  Pesten op het werk begint als een blaar, klein en onopgemerkt

  Volgens Davenport, Schwartz en Elliot is pesten op het werk "een kwaadwillige poging om iemand van het werk te dwingen door middel van ongerechtvaardigde beschuldigingen, vernedering , algemene intimidatie, emotionele mishandeling en/of terreur." Dit kan leiden tot mentaal trauma en fysiek leed, gevoed door een giftige cultuur die het misbruik tolereert en soms zelfs aanwakkert. Hoewel pesten op het werk doelwitten overrompelt, is de cyclus zeer voorspelbaar. Het ontvouwt zich in verschillende fasen (organisatiepsycholoog Heinz Leymann). Het begrijpen van het proces van pesten op de werkvloer is belangrijk om het te kunnen stoppen. Door pesten aan te kaarten, omstanders te betrekken en te streven naar een organisatiecultuur die psychologische veiligheid waarborgt, kunnen we pestgedrag verminderen. ►Lees meer  Pesten op het Werk en diverse voorbeelden