Jouw eerste reactie bij pesten in de klas? | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Jouw eerste reactie bij pesten in de klas?

Leerlingen verwachten dat leraren ingrijpen bij pestproblemen.

Maar hoe pak je het aan? Met deze tips bied je eerste hulp bij pestsituaties voor alle betrokkenen.

Hoe vang je het slachtoffer op?

Neem zijn verhaal serieus, schenk aandacht aan zijn/haar gevoelens en biedt steun.
Geef het slachtoffer nooit de schuld door adviezen zoals deze: “Je moet meer voor jezelf opkomen.”
Bespreek met de stappen die je zal ondernemen.

Wat doe je met de pester?

Neem de pester apart voor een gesprek en vertel wat je zag.
Kwets of kleineer hem/haar niet.
Maak wel duidelijk dat je dit gedrag niet tolereert en dat de pester het goed zal moeten maken.

Hoe vang je de ouders op?

Bij de ouders van de dader kan het nieuws beschuldigend aankomen. Vertel wat je zag en fris het pestbeleid van je school op. Vertel welke sanctie hun kind krijgt.
Stimuleer ouders van gepeste kinderen om met hun kind te praten. Stel hen ook gerust: je zal ertegen optreden. Raad aan om buiten de school activiteiten te ondernemen: turnen, muziekschool. Laat hen een pestlogboek bijhouden. Daarin staat het wie, wat, waar en wanneer genoteerd. Raad af om contact te zoeken met de ouders van de pestkop.

En de klasgenoten?

Ga een klasgesprek niet uit de weg. Bespreek het verschil tussen plagen en pesten. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn.
Geef duidelijk aan dat het gedrag van de dader over de grens ging.
Zoek samen naar oplossingen om het opnieuw veilig en aangenaam te maken voor iedereen in de klas. Volg de gemaakte voorstellen en afspraken op.

 

Bron Klasse

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):