Een goede groepssfeer maak je niet alleen. Vraag daarom wat de kinderen en jongeren uit je groep ervan vinden, en hoe je het nog leuker kan maken voor iedereen.

Download de discussieflappen en ga met deze handige vragen aan de slag om samen afspraken te maken. Succes!

  • Aantal personen: 8-40
  • Leeftijd: 12+
  • Materiaal: (grote) papieren of flappen om op te schrijven, schrijfgerief
  • Duur: hangt af van (de grootte van) de groep 
  • Variatie: je kan de onderwerpen die op de flappen staan aanpassen naargelang de gevoeligheden, de groep, wat er leeft… OF je kan ervoor kiezen om de kinderen in kleine groepjes aan een flap te zetten.

Discussie in 7 stappen

STAP 1

Druk de flappen af op A3- of A4-papier. Zorg ervoor dat je minstens 1 flap per 3 kinderen hebt. Op die manier zijn ze allemaal op hetzelfde moment bezig.

STAP 2

Ga met de kinderen in een kring zitten. Stel de onderwerpen van de flappen een voor een voor.

STAP 3

Laat de flappen rondgaan in de groep. Zorg dat de flappen verspreid zijn over de kinderen. Elk kind schrijft zijn mening over het onderwerp op. Vervolgens plooit hij zijn mening om zodat de volgende het niet kan lezen. De flap gaat door totdat alle kinderen iets hebben opgeschreven.

STAP 4

Bekijk met de leiding de flappen. Komen dezelfde elementen terug? Bepaal welke elementen de moeite zijn om verder mee aan de slag te gaan.

STAP 5

Afhankelijk van de groep, bespreek je  ofwel samen met de kinderen en jongeren, ofwel enkel binnen de leidingsploeg, wat jullie kunnen doen om het nog leuker te maken in jullie werking, welke afspraken daarbij helpen, waar jullie extra op willen inzetten,…

STAP 6

Neem besluiten en zet ze om in de praktijk! 

STAP 7

Bouw eventueel een evaluatiemoment in, waarin je na een tijdje bekijkt hoe goed iedereen de afspraken of besluiten nakomt.

Download de discussieflappen in PDF 

 

Bijlage: maak_afspraken_met_je_groep.pdf