Één van mijn leerlingen wordt online gepest - Wat nu? | Stop Pesten NU

084-8340086

Één van mijn leerlingen wordt online gepest - Wat nu?

Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor scholen​

 1. Zoek geschikte gespreksomstandigheden uit (tijd en ruimte)
  om met het slachtoffer in gesprek te gaan.  Maak duidelijk dat de school er alles aan zal doen om er voor te zorgen dat de veiligheid en het vertrouwen van de leerling wordt hersteld. 
   
 2. Neem het verhaal van de leerling serieus  
  Beluister wat er juist speelt en ga samen op zoek naar patronen. Informeer naar wat het slachtoffer tot dusver ondernam en pols naar wat hij/zij voelt, denkt en wilt dat er nu (niet) gebeurt. 
   
 3. Deel de bezorgheid van de leerling (en zijn/haar ouders)
  en verduidelijk de doelgerichtheid van de schoolaanpak en de concrete manier waarop de school haar verantwoordelijkheid denkt te moeten opnemen (procedure/aanpakmethoden/timing).
   
 4. Informeer welke acties de leerlingen heeft ondernomen
  en welke hiervan door de leerling als (meer) succesvol werden ervaren.
   
 5. Prijs de leerling omdat hij/zij dit probleem bij jou durft aan te kaarten
  Maak duidelijk dat het belangrijk is om op te komen voor zichzelf. Beschuldig het slachtoffer niet, maar wijs op de verantwoordelijkheid van de pestkoppen en de omstaanders. 
   
 6. Bekijk met de betrokken leerling wat hij/zij eventueel zelf zou kunnen ondernemen
  om het risico op nieuwe cyberpesterijen zo klein mogelijk te houden:
  • De cyberpestkop op een assertieve manier duidelijk maken dat hij/zij moet stoppen en dat zijn/haar manier van doen ongehoord is.
  • Het eigen wachtwoord wijzigen en in geen geval (meer) doorspelen aan derden, zelfs niet aan zijn/haar allerbeste vriend(in).
  • Degene die het pestgedrag stelt ontvrienden op SNS, blokkeren en dus geen toegang meer geven.
  • Voortaan gebruik maken van een nickname, zeker in contact met niet-vrienden.
  • In geen geval wraak nemen (omdat dit tot een verdere escalatie kan leiden).
  • Bewijsmateriaal verzamelen en opslaan.
  • Steun zoeken bij betrouwbare, nabije personen (ouders, vertrouwensleerkracht, vrienden, …) en met hen in gesprek gaan.
  • Bij ernstige incidenten en bedreigingen: klacht neerleggen bij de school en/of bij de lokale politie.
  • Melding maken van wat zich voordoet bij de provider van het gebruikte platform.
    
 7. Rond het gesprek met de leerling af en neem de gemaakte afspraken nogmaals door  
  (wie zal wat doen, tegen wanneer?)
   
 8. Organiseer eventueel een tussenkomst op klasgroep - niveau
  (“no blame” aanpak of steungroepmethode, herstelcirkel, klasthermometer, PIKAS-methode) en maak op basis daarvan nieuwe klas-afspraken of –regels.
   
 9. Maak meteen afspraken voor de follow up afspraken met belangrijkste betrokkenen
  en feliciteer hen voor alle geboekte vooruitgang.
   
 10. Zoek samen de betrokken leerling naar steunfiguren uit zijn/haar omgeving 
  die hem/haar kunnen helpen bij de opvolging van de gemaakte afspraken.

 

Bekijk ook deze onderdelen van de Integrale Schoolaanpak Pesten & Onlinen Pesten (Cyberpesten)

Bron