Ik wil in mijn lessen aandacht besteden aan de kansen en risico's van digitale media. Hoe pak ik dit aan? | Stop Pesten NU

Ik wil in mijn lessen aandacht besteden digitale media en cyberpesten. Hoe pak ik dat aan?

Een analyse van goede praktijkprogramma’s levert volgende adviezen op voor scholen

Leerkrachten die in hun lessen aandacht willen besteden aan positief mediagebruik en (het voorkomen van) cyberpesten, kunnen zich afstemmen op volgende concrete adviezen en tips:

 1. Toon interesse in het mediagebruik en de nieuwe sociale omgangs- en communicatievormen van je leerlingen 
  Creëer gespreksmomenten en nodig hen uit tot reflectie en debat.
   
 2. Schep mogelijkheden om de kansen en risico's van de online media te bespreken
  en ga samen met hen op zoek naar de wenselijke netiquette.
 3. Introduceer risico's die buiten het gezichtsveld van de jongeren blijven
  of die door hen voorlopig geminimaliseerd worden. Expliciteer om welke risico’s het gaat en wijs op de mogelijke gevolgen en de impact van  (hun) risicogedrag.
   
 4. Bespreek zeker ook de kwalijke gevolgen van (online)pestgedrag op de slachtoffers en hun omgeving
  Verduidelijk het streven van de cyberpestkoppen en de erg bepalende rol van de omstaanders.
   
 5. Ga met de leerlingen op zoek naar gepaste en veilige strategieën
   om afstand te nemen van online/cyberpestgedrag.
   
 6. Betrek de leerlingen actief bij het nadenken over en evalueren van preventieve acties binnen de school
   
 7. Besteed in jouw lessen aandacht aan e-safety (onlinen veiligheid) 
  alsook aan het zich preventief beschermen tegen cyberpesterijen (privacy-settings), wachtwoord-beveiliging, beschikbaarheid van content, …). 
   
 8. Laat leerlingen creatief meewerken aan de uitvoering van het schoolactieplan
  en betrek hen bij het ontwerpen van posters, slogans, video-boodschappen, enquetes met andere leerlingen …
   
 9. Stel samen met de leerlingen een positief media gebruik (protocol) op
  en communiceer dit naar de ouders.
 10. Vraag aan je leerlingen welke meldpunten of hulp zij nodig hebben en speel deze informatie door naar de werkgroep Online Pesten / Cyberpesten binnen jullie school
  Vraag hun feedback op het bestaande ondersteuningsaanbod binnen en buiten de school (zie lijst met websites).

 

Zie ook het overzicht met gratis Lesmaterialen en Lesideeën over pesten en online pesten​ en de kennisbank met diverse (gratis) materialen 

 

Extra uitgellicht - (Les)materialel om Online Pesten (Cyberpesten) bespreekbaar te maken

Les idee 158: Teamsessie: Online pesten (po, vo) (cyberpesten)

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8​

VO-scholen

MBO

Engelstalig

 

Bekijk ook deze onderdelen van de Integrale Schoolaanpak Pesten & Onlinen Pesten (Cyberpesten)

Bron