Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf Stop Pesten Nu | Animatie pestende groepbeter van te worden. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

'Stel je niet aan, het is maar plagen!’ Hoor je dat ook wel eens? 

Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten? Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Om plagen kun je lachen, iedere keer is iemand anders aan de beurt. Plagen is één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. 

Plagen of Pesten Ziva

Lees meer over het verschil tussen plagen en pesten

Bij pesten is de sfeer nooit positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt. Er zijn veel manieren waarop je kunt pesten. Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, negeren, uitlachen of leugens te vertellen. De zender kan het nog zo leuk bedoelen, maar als de ontvanger het niet leuk vindt dan is het pestgedrag. 

TIP! Do's en Don'ts - Kinderen geven tips voor ouders & opvoeders over wat zij wel & niet moeten doen bij pesten 

Om je als Ouders & Opvoeders bewust van te zijn

Pester

Als het op school of bij de sportvereniging niet zo lekker gaat, vragen we vaak wel of het kind wordt gepest, maar meestal niet of het zelf anderen pest, of dat er in de klas gepest wordt. Als opvoeders hebben wij een soort gat in ons denken waardoor het meestal niet in ons opkomt dat ons kind dader kan zijn. Wij zijn eerder bang dat hem of haar iets overkomt en dit bepaalt hoe wij kijken  naar ons kind. Ben je als ouder vroeger zelf gepest? Dan kan het zijn dat je bang bent dat jouw kind dat ook zal overkomen. Dat is logisch, omdat het zo’n impact heeft gehad. Maar het kan er ook voor zorgen dat je hierdoor niet herkent dat jouw kind een meeloper of pester is.

Sabine Uitslag

 

Jongeren zeggen tegen volwassenen: 'Wij hebben jullie nodig om pesten te stoppen!'. * lees het artikel hier

 

Korte video over Pesten (Behind the Mask)

Pesten op school: waar kan ik terecht?

Als je op school gepest wordt kun je met je ouders praten, maar ook naar je mentor of de vertrouwenspersoon op school gaan. Samen kunnen jullie een oplossing zoeken. Je ouders kunnen ook een aantal dingen doen om het pesten tegen te gaan, zoals naar de schoolleiding gaan. 

►  Vertrouwenspersoon:  Je kunt naar een vertrouwenspersoon van de school gaan. Die vertrouwenspersoon helpt je verder en kan bemiddelen tussen de betrokkenen.

► Docent of mentor: zie het Stappenplan om in gesprek te gaan met de leraar over pesten Docenten en mentoren kunnen:

 • pesten in de klas aanpakken;
 • bemiddeling tussen leerlingen organiseren;
 • met ouders in gesprek gaan.

► Schoolleider. Ouders kunnen terecht bij de schoolleider. De schoolleider kan:

 • bemiddelen tussen betrokkenen;
 • doorverwijzen naar bijvoorbeeld schoolarts, schoolpsycholoog, gemeente of politie.

 

 

Voorbeeldbrieven om pesten op school bespreekbaar te makenWat kan je doen als school het pesten niet oplost?

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur. Wat kan je doen om op school pesten bespreekbaar te maken? Wat kan je doen als school het pesten niet oplost? Een klacht indienen -op school- of -over een school- of bij de -LKC- hoe werkt dit?

► Ga naar Pesten op school bespreekbaar maken - op deze pagina tref je meer tips wat je kan doen als school het pesten niet oplost, informatie over de wettelijke zorgplicht voor Sociale veiligheid op scholen, informatie over hoe je een klacht kan indienen op de eigen school of over een school of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Daarnaast hebben wij een paar voorbeeldbrieven voor julllie gemaakt om kosteloos te gebruiken. Deze tekst kan ook gekopieerd en geplakt worden zodat je dit kan mailen. Als de situatie al ernstig uit de hand is gelopen, raden wij aan om de brief aangetekend te versturen. Daar zitten wel hogere kosten aan maar dan weet je 100% zeker dat de brief is aangekomen. De ontvanger moet namelijk zijn/haar handtekening zetten voor ontvangst.

 

Definitie PestenCesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu!

Pesten is een voortdurend en opzettelijk machtsmisbruik in relaties door herhaald verbaal, fysiek en/of sociaal gedrag met de bedoeling fysieke, sociale en/of psychologische schade te veroorzaken. Het kan gaan om een ​​individu of een groep die hun macht, of waargenomen macht, misbruikt over een of meer personen die het gevoel hebben niet in staat te zijn dit te voorkomen. Pesten kan persoonlijk of online gebeuren, via verschillende digitale platforms en apparaten en kan duidelijk (openlijk) of verborgen (verborgen) zijn. Pesten wordt in de loop van de tijd herhaald of kan herhaald worden (bijvoorbeeld door het delen van digitale documenten). 

Pesten, in welke vorm of om welke reden dan ook, kan onmiddellijke, middellange en lange termijn gevolgen hebben voor de betrokkenen, inclusief omstanders. 

 

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. 
Wat pesten niet is?

 • af en toe - sociale afwijzing of afkeer
 • af en toe - narigheid of wrok
 • willekeurige daden van agressie of intimidatie
 • onderlinge ruzies, meningsverschillen of ruzies.

Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.

Belangrijkste verschillen tussen de manier waarop jongens en meisjes pesten?

 • Subtiel. Bij meisjes gebeurt het pesten vaak heel subtiel. Meestal gaat het om sociaal pestgedrag, bijvoorbeeld door roddels te verspreiden en anderen buiten te sluiten, in plaats van face-to-face pesten
 • Voorbedacht. Meisjes maken vaak vooraf al plannen om te pesten, terwijl jongens dit vaak op het moment zelf beslissen.
 • Psychologisch of emotioneel pesten. Bij jongens is pesten vaak fysiek. Soms pesten jongens om een gevecht uit te lokken en op die manier hun status te verhogen. Bij meisjes is het pestgedrag vaak langduriger en meer psychologisch (iemand kwetsen) dan fysiek
 • Jongens en meisjes. Meisjes kunnen gepest worden door jongens en meisjes, terwijl jongens vaak alleen door jongens worden gepest. 
  Als het pesten fysiek is, reageren ouders vaak heel snel. Bij meisjes is pesten vaak psychologisch en daardoor moeilijker te herkennen – maar het is net zo belangrijk om snel actie te ondernemen.
 • Lees meer over de verschillen bij pesten tussen jongens & meisjes  

 

Angela

 

 

 

Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en  13.00-16.00 uur.

Stichting Ouders & Onderwijs: tel 088 6050101 mail vraag@oudersonderwijs.nl website: www.oudersenonderwijs.nl