Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders

Pesten is een voortdurend en opzettelijk machtsmisbruik in relaties door herhaald verbaal, fysiek en/of sociaal gedrag met de bedoeling fysieke, sociale en/of psychologische schade te veroorzaken. Het kan gaan om een ​​individu of een groep die hun macht, of waargenomen macht, misbruikt over een of meer personen die het gevoel hebben niet in staat te zijn dit te voorkomen. Pesten kan persoonlijk of online gebeuren, via verschillende digitale platforms en apparaten en kan duidelijk (openlijk) of verborgen (verborgen) zijn. Pesten wordt in de loop van de tijd herhaald of kan herhaald worden (bijvoorbeeld door het delen van digitale documenten). Pester

Pesten, in welke vorm of om welke reden dan ook, kan onmiddellijke, middellange en lange termijn gevolgen hebben voor de betrokkenen, inclusief omstanders. 

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. 

Wat pesten niet is?

 • af en toe - sociale afwijzing of afkeer
 • af en toe - narigheid of wrok
 • willekeurige daden van agressie of intimidatie
 • onderlinge ruzies, meningsverschillen of ruzies.

Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.

► Met je kind over pesten praten - Wat kan je als ouder doen

 

► Pesten op School bespreekbaar maken 

 

► Pesten op School ► Wat kan ik doen als school het pesten niet oplost?

Belangrijkste verschillen tussen de manier waarop jongens en meisjes pesten?

 • Subtiel. Bij meisjes gebeurt het pesten vaak heel subtiel. Meestal gaat het om sociaal pestgedrag, bijvoorbeeld door roddels te verspreiden en anderen buiten te sluiten, in plaats van face-to-face pesten
 • Voorbedacht. Meisjes maken vaak vooraf al plannen om te pesten, terwijl jongens dit vaak op het moment zelf beslissen.
 • Psychologisch of emotioneel pesten. Bij jongens is pesten vaak fysiek. Soms pesten jongens om een gevecht uit te lokken en op die manier hun status te verhogen. Bij meisjes is het pestgedrag vaak langduriger en meer psychologisch (iemand kwetsen) dan fysiek
 • Jongens en meisjes. Meisjes kunnen gepest worden door jongens en meisjes, terwijl jongens vaak alleen door jongens worden gepest. 
  Als het pesten fysiek is, reageren ouders vaak heel snel. Bij meisjes is pesten vaak psychologisch en daardoor moeilijker te herkennen – maar het is net zo belangrijk om snel actie te ondernemen.
 • Lees meer over de verschillen bij pesten tussen jongens & meisjes  ​​

Pesten. Wat kan ik als ouder doen?​

Pestende groep

Pesten is vreselijk en het kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Als een kind gepest wordt, gebruik dan onze adviezen om hem te helpen begrijpen waarom er wordt gepest en wat hij kan doen om het tegen te gaan. Pesters lijken populair in een groep, maar zijn het uiteindelijk niet altijd. Ze dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. Via pesten lukt ze dat het makkelijkst: ze krijgen andere kinderen mee bij het te pakken nemen van een slachtoffer. En wie mee doet, loopt minder kans zelf slachtoffer te worden.

1 minuut video over Pesten (Behind the Mask)

 

Sabine Uitslag

 

Jongeren zeggen tegen volwassenen: 'Wij hebben jullie nodig om pesten te stoppen!'. * lees het artikel hier

Tip

(Klassiek) Pesten

`Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

 
► Lees alles over (Klassiek) Pesten  in het Kenniscentrum Pesten
 
 
Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

Online Pesten - Cyberpesten

Advies voor slachtoffers | Afspraken maken gedrag online | Blokkeren online haters Campagne reageer Lief or Leave | Chattaal afkortingen | Cybercrime | Definitie Online Pesten | EMOJI betekenissen | Feiten & Cijfers | Gevolgen voor online pestkop | Gevolgen Omstander | Gevolgen Slachtoffer | Hoe kunnen de media cyberpesten (online pesten) voorkomen | Ik word gepest | Kennisbank | Manieren & Voorbeelden Online Pesten | Nettiquette: hoe hoor je je te gedragen op social media | Online haat | Onlne Pesten niet altijd zichtbaar (video) | Online Shaming | Profiel Online pestkop | Profiel Omstanders | Profiel Slachtoffer | Privacygidsen | Redenen pester om online te pesten (cyberpesten) | Rollen | Social media | Soorten Online Pesten | Tips tegen Pesten  | Verschillen online & offline pesten | Voorkomen is beter dan genezen | Waarom beginnen jongeren met online pesten | Wat doe je als je online gepest wordt | Wist je dit over online pestkoppen

► Lees alles over Online Pesten (Cyberpesten) waar kinderen & jongeren mee wordt geconfronteerd in het Kenniscentrum Cyberpesten - Online Pesten 

 

 

  Angela

   

   

  Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

  Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. 

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en  13.00-16.00 uur.

  ► tel 088 6050101 

  ► mail vraag@oudersonderwijs.nl 

  ► website: www.oudersenonderwijs.nl