Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders | Stop Pesten NU

084-8340086

Informatie over (Klassiek) Pesten voor Ouders en Opvoeders

Pesten is geen grapje

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Het belangrijkste is dat als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is nooit gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Bij pesten is de sfeer niet positief pesten is altijd gemeen bedoeld.  Meer informatie in dit artikel 'Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten?'.

Belangrijkste verschillen tussen de manier waarop jongens en meisjes pesten?

  • Subtiel. Bij meisjes gebeurt het pesten vaak heel subtiel. Meestal gaat het om sociaal pestgedrag, bijvoorbeeld door roddels te verspreiden en anderen buiten te sluiten, in plaats van face-to-face pesten
  • Voorbedacht. Meisjes maken vaak vooraf al plannen om te pesten, terwijl jongens dit vaak op het moment zelf beslissen.
  • Psychologisch of emotioneel pesten. Bij jongens is pesten vaak fysiek. Soms pesten jongens om een gevecht uit te lokken en op die manier hun status te verhogen. Bij meisjes is het pestgedrag vaak langduriger en meer psychologisch (iemand kwetsen) dan fysiek
  • Jongens en meisjes. Meisjes kunnen gepest worden door jongens en meisjes, terwijl jongens vaak alleen door jongens worden gepest. 
    Als het pesten fysiek is, reageren ouders vaak heel snel. Bij meisjes is pesten vaak psychologisch en daardoor moeilijker te herkennen – maar het is net zo belangrijk om snel actie te ondernemen.
  • Lees meer over de verschillen bij pesten tussen jongens & meisjes  ​​

 

1 minuut video over Pesten (Behind the Mask)

 

► Met je kind over pesten praten - Wat kan je als ouder doen

 

 

► Pesten op School bespreekbaar maken 

 

 

► Pesten op School ► Wat kan ik doen als school het pesten niet oplost?

 

 

Hand met hart

 

animatie stop pesten nu

Hulp nodig - Speciaal voor Ouders & Opvoeders

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

 

Stichting Ouders & Onderwijs 

(onderdeel vanuit het MInisterie van Onderwijs) voor ondersteuning van ouders bij pesten op school.  www.oudersenonderwijs.nl 
ma t/m vr tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur, bel 088-6050101 of mail: vraag@oudersonderwijs.nl

Bel, chat of mail over Pesten of Online Pesten voor hulp of advies bij jouw individuele vraag met onderstaande organisaties. Zij zijn er voor jou!​ 

► Overzicht organisaties - Pesten

► Overzicht organisaities Online Pesten (Cyberpesten)