Voordat Scholen zich verdiepen in de complexere onderwerpen zoals antisemitisme, moet eerst het pestgedrag worden aangepakt | Stop Pesten NU

084-8340086

Voordat Scholen zich verdiepen in de complexere onderwerpen zoals antisemitisme, moet eerst het pestgedrag worden aangepakt

In reactie op de post van Mariëlle Paul (Minister Voorgezet- en Primair Onderwijs) "Het is volstrekt onacceptabel als leerlingen zich onveilig voelen op school, wat de aanleiding ook is. Grote waardering voor alle leraren die juist in deze periode het moeilijke gesprek voeren in de klas. Dat mag schuren, maar nooit overgaan in pesten, dreigen of discrimineren."

Bij elke actuele maatschappelijke gebeurtenis merk ik dat een specifieke doelgroep het slachtoffer wordt van pestgedrag

 • Conflicten in Gaza: Na uitbraken van geweld in Gaza merkte ik een toename van antisemitisch pestgedrag, waarbij Joodse kinderen en jongeren het doelwit werden van haat en discriminatie.
 • Spanningen met Rusland: De geopolitieke spanningen en conflicten met Rusland hebben geleid tot gericht pestgedrag tegen kinderen van Russische afkomst, waarbij ze vaak ten onrechte worden geassocieerd met politieke beslissingen die buiten hun controle liggen.
 • Corona: Chinese kinderen werden gepest met opmerkingen als "Hanky Panky Shanghai" in reactie op de oorsprong van het virus.
 • Milieuactivisten: Recentelijk merk ik dat kinderen van milieuactivisten het doelwit zijn geworden vanwege de extreme acties van sommige activisten, zoals het vastketenen aan snelwegen. Hierbij worden bedreigingen geuit zoals het idee om deze kinderen vast te lijmen op openbare plekken.

Voordat Scholen zich verdiepen in de complexere onderwerpen zoals antisemitisme, moet eerst het pestgedrag worden aangepakt.

Praktische tips voor scholen

 • Herken en erken pestgedrag onmiddellijk
  Of het nu voortkomt uit actuele gebeurtenissen of niet, pesten is pesten en moet direct worden aangepakt.
 • Train het personeel
  Zorg ervoor dat alle medewerkers, van leraren tot ondersteunend personeel, getraind zijn in het herkennen en aanpakken van pestgedrag. OP’ers en NOP’ers
 • Stel een duidelijk pestprotocol met sanctiebeleid op
  Dit protocol moet consequent worden toegepast, ongeacht de oorzaak van het pestgedrag.
 • Communiceer met ouders
  Houd ouders op de hoogte van de situatie en betrek ze bij de oplossing.

 

Heeft u haast? Navigeer snel naar de indelingen per functie 

Kenniscentrum Pesten voor Scholen → Per functionaris 

► Schooldirectie & MT 

► Anti-pest coördinatoren 

► Leerkrachten 

► Mentoren

► Ouderraad & MR

  
Voor vragen van Leerlingen of Opvoeders kunt u verwijzen naar:  

► Leerlingen

► Ouders & Opvoeders

  

 

Nadat het acute pestgedrag is aangepakt

Organiseer educatieve sessies 
Organiseer dan informatieve sessies over relevante maatschappelijke onderwerpen om begrip en empathie te bevorderen. onderwerpen zoals antisemitisme, terrorisme en moslimextremisme, om begrip en empathie onder leerlingen te bevorderen

 

Tips, tools & advies voor Scholen