Artikelen / Nieuws | Page 2 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

10/11/2022

Schreeuwen, schelden, zwartmakerij en doodsbedreigingen. De lijst van klachten die medewerkers hebben over de leiding van Tuinland is lang. Werkplezier lijkt vaak ver te zoeken bij het tuincentrum met het hoofdkantoor in Assen. Personeelsleden van het bedrijf doen een boekje open over de sfeer op de werkvloer. RTV Drenthe sprak met zeventien van hen. Ze willen allemaal alleen anoniem hun verhaal vertellen. Hun namen zijn bekend bij de redactie van RTV Drenthe.

10/11/2022

Een probleem oplossen wat al eeuwen met het samenleven van mensen lijkt verbonden, hoe los je dat op? Daar worstelen we al even lang mee. Gedragswetenschapper Maud Hensums verbonden aan de Universiteit van Amsterdam durft zich eraan te wagen. Ze doet onderzoek naar de grootste pest ‘broeinesten’, middelbare scholen. 

09/11/2022

De aard en de omvang van de problemen in de triatlonsport waren de afgelopen 15 jaar ernstiger dan gedacht. Dat valt te concluderen uit een onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Unravelling.

08/11/2022

Ze voelden zich onveilig, misbruikt, gekleineerd en respectloos behandeld. Oud-stagiairs van RTV Focus spreken van angst en huilbuien tijdens hun tijd bij de lokale omroep van Zwolle. Enkelen noemen grensoverschrijdend gedrag. De leidinggevenden daarentegen ontkennen alle beschuldigingen. Onderwijsinstellingen hebben Focus inmiddels op een zwarte lijst gezet, SBB gaat de erkenning als stagebedrijf heroverwegen.

07/11/2022
Vanaf vandaag is de poster van Rinske Jansen van Tekenstijl gratis te downloaden in het downloadcentrum.
07/11/2022

Digitale mediagebruikers tussen de 16 en 80 jaar komen op sociale media niet voor elkaar op als ze zien dat iemand publiekelijk wordt vernederd, buitengesloten of genegeerd. Terwijl zeventig procent vindt dat we anders met elkaar om moeten gaan online en er wel degelijk iets aan online kwetsend gedrag te doen is.

04/11/2022

​De meeste kinderen uit het onderzoek worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. Degene die het meest lijdt onder pesten zijn de kinderen die gepest worden vanwege een combinatie van discriminatiegronden – vooral seksuele gerichtheid en armoede – en uiterlijke kenmerken. School is de belangrijkste plek waar kinderen gepest worden, maar de negatieve impact van pesten is nog groter onder kinderen die ook op andere levensdomeinen gepest worden, waarbij in de buurt en online er uit springen.

04/11/2022

Meer dan de helft van de Nederlanders zou zich schamen als zij slachtoffer zouden worden van onlinefraude, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN AMRO. De vader van Nando uit Voorburg werd ook online opgelicht.

"Het veroorzaakt veel persoonlijk leed. Het is zo vals en gemeen en je raakt alle vertrouwen kwijt."

03/11/2022

"Een striemende aanklacht tegen de industrie", was het van actrice Maryam Hassouni. In het BNNVARA-programma Khalid en Sophie stelde ze dinsdagavond grensoverschrijdend gedrag binnen de theater- en filmwereld aan de kaak: ze heeft ervaring met zowel racisme als seksisme.

Zo vertelde ze dat een regisseur haar na een repetitie bij haar billen greep en zijn geslachtsdeel tegen haar aandrukte. Hassouni, destijds 19 jaar, verstijfde. Toen ze aan de bel trok bij haar agent werd ze ontslagen.

02/11/2022

A young adult looks back on middle school when he was bullied. He didn’t understand why and tried hard to fit in. His mother gave him advice: to be himself and to treat everyone respect, even the kids who bully him. Eventually, the bullying stopped and he felt comfortable being himself.

01/11/2022

TriggerKindness is een initiatief van vier studentes van de Hogeschool van Amsterdam.

De naam TriggerKindness betekent in het Nederlands vriendelijkheid triggeren.

01/11/2022

Deze studie onderzoekt in een steekproef van 1.272 leerlingen (50,8% jongens) in 48 klaslokalen van het vijfde leerjaar de mate waarin de verdediging van slachtoffers van pesten afhangt van wel of niet leuk vinden en de relatie met de pestnorm in de klas (beschrijvend en populariteit).

31/10/2022

Cyberpesten wordt vooral geassocieerd met jongeren en de schoolcontext, maar het is een miskend fenomeen op de werkvloer. Cyberpesten heeft ook zijn intrede gedaan op kantoor, zowel tijdens als buiten de kantooruren. Dat blijkt uit een studie van Ivana Vranjes (KU Leuven).

28/10/2022

Cyberpesten – agressief gedrag gesteld door middel van Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) (Smith et al., 2008) – werd uitgebreid bestudeerd bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Ondanks de grote interesse in het fenomeen cyberpesten bij jongeren en in pesten op het werk, is het fenomeen cyberpesten op het werk tot op heden grotendeels onderbelicht gebleven.

27/10/2022

De kansen en vooral de risico's van digitale communicatietechnologieën voor adolescenten zijn de afgelopen twee decennia uitgebreid gedocumenteerd, maar er is minder bekend over hoe adolescenten online met elkaar omgaan, vooral met betrekking tot positieve interacties. Omdat online prosociaal en antisociaal gedrag zelden gelijktijdig zijn beoordeeld, is het bovendien moeilijk om een ​​evenwichtig beeld te krijgen van het online gedrag van adolescenten.

26/10/2022

De introductie van nieuwe technologieën creëerde mogelijkheden voor nieuwe vormen van pesten. Ondanks een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek naar cyberpesten onder jongeren, hebben studies in de werkcontext zijn elektronische tegenhanger grotendeels verwaarloosd. In deze studie definiëren we cyberpesten op de werkplek en stellen we een emotiereactiemodel voor van het voorkomen ervan.

25/10/2022

Eind september was het “de week tegen pesten”... maar hoezo wordt er maar een week aandacht besteed aan iets wat je je hele leven met je mee draagt? Veel van mijn vrienden weten dat ik een pest-verleden heb... (van mijn 12de t/m mijn 15de levensjaar). Ik weet dat velen die niet beseffen wat een impact het kan hebben en misschien denken ‘ben je daar nou nog steeds niet over heen?’... Snap ik... maar dan enkel vanuit het standpunt dat ik mezelf soms ook nog steeds op mijn kop geef, dat het mijn leven nog steeds zo heftig kan beheersen.

24/10/2022

Abstract: Pesten op school is wereldwijd een ernstig probleem, maar er is weinig bekend over de invloed van interventies van leraren op het aannemen van pestgerelateerde leerlingrollen. Deze studie ondervroeg 750 vroege adolescenten (50,5% vrouw; gemiddelde leeftijd: 12,9 jaar, SD = 0,4) uit 39 klaslokalen in twee golven, zes maanden uit elkaar. Peer ratings van klasgenoten werden gebruikt om leerlingen in te delen in vijf verschillende pestgerelateerde rollen (criterium: >1 SD): pester, slachtoffer, pester-slachtoffer, verdediger en niet-deelnemer.

21/10/2022

Dat ik altijd een buitenbeentje ben geweest, hoef ik jullie niet te vertellen. Zo kwam ik als kleuter al huilend thuis omdat ik werd uitgelachen met m’n kleren, en ook in de lagere school had ik met weinig klasgenoten een klik. Onderhuidse steken, steeds als laatste gekozen worden bij gym.. De klassieke pesterijen, zeg maarPoster Pest jij?</body></html>

21/10/2022

In deze Pestcast (podcast) worden zeer uiteenlopende vragen gesteld aan Patricia Bolwerk (Oprichter & Directeur Stichting Stop Pesten Nu) over Pesten op de Werkvloer. 

Het interview start op 3:50. 

20/10/2022

Dr Hannah Thomas, from The University of Queensland, discusses the prevalence of bullying among Australian youth, consequences and outcomes of bullying, and prevention and intervention strategies. 

18/10/2022

Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen. Dat komt naar voren uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoofdonderzoeker Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht spreekt van een "zorgwekkende trendbreuk".

Het rapport beschrijft onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van Nederlandse kinderen van 11 tot en met 16 jaar.

Pagina's