Artikelen / Nieuws | Page 3 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

21/02/2023

In december heeft Nina Zandvliet een kort filmpje gemaakt over pesten. En dan vooral over dat het slachtoffer de schuld krijgt en dat de juf daarin meedoet. En dat dat niet oké is. 

20/02/2023

Het risico van pesten op het werk kan voor zover redelijkerwijs mogelijk wordt geminimaliseerd door een positieve werkomgeving te creëren en te bevorderen waarin iedereen eerlijk en met respect wordt behandeld. Een combinatie van beheersmaatregelen gericht op organisatieniveau en op individueel gedrag dient te worden overwogen.

20/02/2023

Uit nieuw onderzoek van het Anti-Bullying Centre van de Dublin City University is gebleken dat meer dan een derde van de leraren en het senior management het doelwit is geweest van pesten, in ieder geval zo nu en dan, door andere leraren en personeelsleden, met uitsluiting en genegeerd worden. meest voorkomende ervaringen. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de deelnemers af en toe getuige was van collega's die werden gepest door andere personeelsleden, waarbij het onderwijs werd benadrukt als een van de sectoren met de hoogste niveaus van pesten op het werk.

18/02/2023

Bij manipulatie misbruikt de één de ander doelbewust om er zelf beter van te worden. Dit kan heel subtiel via emotionele chantage of heel openlijk met dreigementen. Stel duidelijk je grens, geef verder geen tekst en uitleg en ga zeker niet in op provocaties. Je grens is dé grens.  

18/02/2023

Gebaseerd op stappenplan uit Groepsplan Gedrag (Van Overveld, 2015)

1. Preventievemaatregelen

  • Inzet van technieken als prijzen en negeren
  • Preventief materialen wegnemen
  • Materialen time-out (vooral toepasbaar bij jonge kinderen)

2. Afscherming

De leerling wordt afgeschermd van de factoren die het probleemgedrag oproepen of versterken.

17/02/2023

In deze wekelijkse rubriek vertellen mensen over iets dat zij 'nooit meer' willen meemaken, nooit meer willen doen of juist nooit meer willen laten. Deze week: jarenlang werkte Rita (59) met veel plezier als commercieel directeur bij een bedrijf dat ze hielp opbouwen. Toch werd ze daar op een nare manier weggepest, waarna een depressie volgde. "Met een touw stond ik bij een boom te kijken welke tak mij kon houden."

17/02/2023

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met hen gaat. Dit is juist nu extra belangrijk, omdat er veel zorgen zijn over de impact die de coronacrisis op de jeugd heeft (gehad). In hoeverre zijn mentale problemen in de laatste vier jaar toegenomen en hoe verhoudt deze eventuele toename zich tot veranderingen hierin tussen 2001 en 2017? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk? Worden jongeren in Nederland gezonder of minder gezond? Moeten we ons zorgen maken over hun alcoholgebruik? Hoe staat het met het online gedrag van jongeren?

16/02/2023

The popularity of the Internet has led to an increase in cybervictimization and cyberbullying. Many studies have focused on the factors influencing cybervictimization or cyberbullying, but few have researched the mechanism that mediates these phenomena. Therefore, in this study, we use a chain mediation model to explore the mechanisms of cybervictimization and cyberbullying. This research is based on the general aggression model and examines whether stress and rumination play a mediating role in the relationship between cybervictimization and cyberbullying among Chinese college students.

16/02/2023

 In 2022 werden er door het Centrum Veilige Sport Nederland ruim 1400 nieuwe dossiers aangemaakt.

15/02/2023

De overgang van de basisschool naar de middelbare school brengt grote veranderingen met zich mee in het leven van kinderen. Er is een tekort aan diepgaande analyses van de perspectieven van jongeren met betrekking tot hun angsten en strategieën om deze aan te pakken. Deze kwalitatieve studie heeft tot doel uit de eerste hand inzicht te krijgen in de angsten van kinderen en de beoogde copingstrategieën die worden gebruikt tijdens de overgang naar school. Gegevens van 52 workshops werden geanalyseerd, met in totaal 896 studenten ( M leeftijd  = 10.40, SD = .839) in Neder-Oostenrijk. Eerst wer

15/02/2023

Bijna een jaar na de uitzending van BOOS over het schandaal bij The Voice of Holland, ziet de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) dat er op de werkvloer meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Ook krijgen vertrouwenspersonen meer meldingen en praten medewerkers onderling er vaker over.

14/02/2023

We weten steeds meer over pestgedrag en toch gaat de aanpak ervan nog vaak mis. Socioloog Beau Oldenburg, die veel onderzoek deed naar pesten, zet een aantal misvattingen recht. ‘De dader streng straffen werkt averechts.’

Dit zijn 5 misverstanden over pesten

14/02/2023

Na een nare gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen kun je last krijgen van een trauma of posttraumatische-stressstoornis. Wat kun je doen om een trauma te verwerken en wanneer moet je professionele hulp zoeken?

Wat is een psychotrauma?

Het woord trauma staat in het Grieks voor wond. Een psychotrauma betekent letterlijk ‘een wond op je ziel’. Die wond kan ontstaan wanneer je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt. Voorbeelden die kunnen leiden tot een psychotrauma zijn: een natuurramp, oorlogsgeweld, beroving, vliegtuigongeluk of een aanranding.

14/02/2023

Wat Zou Jij Doen? Is een kinderprogramma waarin we het verhaal vertellen van een 10-12 jarig kind met een raar, moeilijk, praktisch, ontroerend of grappig dilemma. We vertellen dit verhaal vanuit de belevingswereld van het kind. Een herkenbaar verhaal met verschillende kanten die, nadat je ze gehoord hebt, vaak even goed te begrijpen zijn. De dilemma's kunnen echt overal over gaan. Bijvoorbeeld over identiteit, gescheiden ouders, schaamte, ruzie, familie, vrienden, gamen, hobby’s of sporten. Maar ook over pesten.

14/02/2023

Na twaalf jaar heeft de rechter geoordeeld: het pestgedrag van Nestlé-werknemers was vernietigend voor de carrière van de topvrouw, die na haar ontslag op 55-jarige leeftijd met pensioen moest. Na twaalf jaar is er eindelijk een eind gekomen aan de juridische strijd tussen voedingsgigant Nestlé en oud-werknemer Yasmine Moterjemi. Het oordeel van de Zwitserse rechtbank? Motarjemi, voormalig hoofd voedselveiligheid bij Nestlé, heeft recht op een schadevergoeding en de waarde van een flink aantal loonstrookjes.

12/02/2023

Direct pesten

Gedrag dat pijn doet, schaadt of vernedert en openlijk, duidelijk en duidelijk is voor iedereen die er getuige van is. De acties en woorden zijn gemakkelijk te identificeren, de identiteit van de pester is meestal bekend en de handelingen zijn gericht op de persoon die gepest wordt - ze weten van het pesten terwijl het gebeurt.

12/02/2023

Pesten is nog steeds een wijdverspreid maatschappelijk probleem dat serieuze aandacht behoeft. Tot op heden heeft onderzoek over dit onderwerp aangetoond dat het begrijpen van het fenomeen een psychosociaal perspectief vereist. Het primaire doel van het onderzoek is om de factoren te identificeren die bijdragen aan het slachtofferschap van studenten met een leerstoornis. De hypothese is dat de slachtofferschapservaringen van deze groep studenten kunnen worden verklaard door een aantal sociaal-relationele dynamieken. 

11/02/2023

Het doorsturen van naaktbeelden onder jongeren gebeurt helaas regelmatig. Ook schokkende beelden van verkrachtingen en onthoofdingen belanden regelmatig in groepsapps. Het leed dat kinderen moeten ondergaan als beelden van hen worden verspreid is vreselijk. Dit kan resulteren in sociale isolatie en eenzaamheid tot in sommige gevallen zelfmoord. Ontoelaatbaar. Daarom gingen we in gesprek met Arda Gerkens, directeur-bestuurder van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).

10/02/2023

In de school is een vechtpartij geweest tussentwee leerlingen en daarbij is een mes getrokken. Een leerling is zwaargewond en ligt bloedend op het schoolplein. De dader is voortvluchtig. Er is paniek onder de leerlingenen docenten. Politie en ambulance zijngealarmeerd. Een groepje leerlingen wil zelf op zoek naar de dader om verhaal te halen. Wanneer er gewonden vallen bij een gewelds- incident op school, ontstaat er paniek. Mensen handelen dan vaak vanuit hun emotie en intuïtie. De veiligheid van de betrokkenen is hoe dan ook de eerste zorg in zo’n situatie.

10/02/2023

Het is bekend dat posttraumatische stresssymptomen (PTSS's) een typisch probleem zijn voor slachtoffers van pesten op school. Het onderliggende mechanisme tussen slachtofferschap van pesten op school en PTSS blijft echter onbekend. Deze studie onderzocht de mediërende rol van gevoelens van onveiligheid en zelfonthulling in de relatie tussen slachtofferschap van pesten op school en PTSS bij adolescenten.

10/02/2023

Na een zware pestsituatie beseft BS Sint-Jozefschool in Ukkel dat online pesten ook een probleem van de school is. Stap per stap verbeteren ze hun schoolbrede aanpak. Van ouderbetrokkenheid tot herstelgesprekken. “We willen nu de hele klasgroep sterker maken.” Expert cyberpesten Heidi Vandebosch (UA) geeft tips.

10/02/2023

De veertienjarige zoon van Rosanne wordt opeens gepest vanwege zijn haarkleur en dat maakt hem erg onzeker: “Nooit eerder is hij ermee gepest, hij krijgt juist altijd veel complimenten over zijn mooie rode haar.”

09/02/2023

Philip Cocu zegt Stop Pesten Nu

09/02/2023
Leraren zijn soms net mensen: ze kunnen treiteren, klieren en pesten net als ieder ander. Wie zijn die lastpakken? En hoe gaan scholen om met pestgedrag van hun leraren? Uit een enquête die Didactief samen met onderzoeksbureau Regioplan hield, blijkt dat scholen pesten onder medewerkers wel signaleren, maar er lang niet altijd adequaat op reageren.  

Marjan* zit al twee weken thuis. Ze sliep niet meer. Op de kleine basisschool waar ze werkt, is de sfeer binnen het team behoorlijk verziekt. Marjan: 'Ik word al jaren gepest door een collega.

Pagina's