Artikelen / Nieuws | Page 19 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

30/05/2022

Oog voor anderen

“Ja maar hallo, het was gewoon een grapje,” reageert ze met rollende ogen op de docent. In je hoofd gaan je hersencellen met elkaar te keer en het liefst bijt je met dezelfde rollende ogen terug: “ja maar hallo, ik zal jou eens een jaar lang lompe zeekoe noemen, kijken of je dat leuk vindt”.

Het verschil tussen pesten en plagen is niet altijd even duidelijk. Wat de één grappig vindt, valt bij de ander binnen. En wat jij plagen noemt, is voor een ander pesten. Plagen is oké, pesten een dikke nee.

27/05/2022

Ben je vroeger gepest? Dan kun je daar nu later nog last van hebben. In deze PDF worden mogelijke gevolgen van gepest zijn besproken en een aanpak van eventuele gevolgen aangestipt. Als je nu in een situatie zit waarin je gepest wordt, probeer daar dan verandering in te brengen en raadpleeg pesten. 

26/05/2022

Onderzoek naar preventie van pesten in de adolescentie: oplossingen en nieuwe uitdagingen van het afgelopen decennium december 2021 

* Nederlandse vertaling (Google translate) *

25/05/2022

Voor uw ligt een vernieuwd gedragsprotocol voor de <naam school>. Het gaat in dit protocol om ongewenst grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen en niet om (kleine) akkefietjes. In de meeste gevallen zijn deze (kleine) akkefietjes eenvoudig en snel op te lossen. De stappen die hier genoemd worden treden in werking bij gedrag dat herhaaldelijk plaatsvindt en niet eenvoudig te corrigeren is. Het stappenplan is bedoeld voor de teamleden van <naam school>.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met de Medezeggenschapsraad en vastgesteld op <datum>

25/05/2022

Wie gepest wordt, krijgt vaak te maken met mentale gezondheidsproblemen zoals een negatief zelfbeeld of gevoelens van depressiviteit of eenzaamheid. Onderzoekers uit België en Nederland tonen aan dat slachtoffers ook op lángere termijn gevolgen ondervinden van het pesten. Bijvoorbeeld meer angsten en een minder positief mensbeeld. Sommige jongvolwassenen die als kind gepest zijn, noemen echter ook een paar positieve gevolgen.

24/05/2022

Het is maar een grapje, krijgt Hui-Hui Pan vaak te horen als ze wijst op pijnlijk alledaags racisme. Maar grappig is inmiddels het collectieve excuus voor Nederlands ‘gezellig racisme’, dat kwetst en onderdrukt.

Hanky panky Sjanghai, hanky panky Sjanghai. Nog steeds zingen leerlingen op basisscholen tijdens verjaardagen dit nummer mee. Cultureel inclusief, denkt men. Dat dit lied pijnlijk of zeer kwetsend is, lijkt niet bij de leerkracht aan te komen.

23/05/2022

Pesten op school is een groot probleem. Een op de tien kinderen wordt gepest. Onderzoeker Rozemarijn van der Ploeg van Rijks Universiteit Groningen onderzoekt hoe kinderen zelf tegen het pesten aan kijken. Ze maakt hierbij gebruik van improvisatietoneel. Kinderen bedenken zelf een verhaal over pesten en spelen dat uit.

 

23/05/2022

 

Pesten hangt nauw samen met zelfmoord. Deze studie valideert gemengd bewijs over de vraag of jonge pestkoppen, slachtoffers, slachtoffers van pesterijen en degenen die niet betrokken zijn bij pesten, verschillen in suïcidaliteit, risicoprofielen, beschermende factorprofielen en voorspellers van suïcide. In totaal vulden 2004 Hong Kong-adolescenten en jongvolwassenen de Hong Kong Online Survey on Youth Mental Health and Internet Usage in 2018.

22/05/2022

De meeste ouders denken dat hun kind absolúút geen ander kind zou pesten. Maar toch kan het voorkomen dat jouw kind – tegen jouw verwachtingen in – wél de pestkop uithangt. Deze zes ouders vertellen hoe het voelde toen ze hoorden dat uitgerekend hun kind de pester was.

Als jouw kind de pester is

Deze zes ouders overkwam iets waar geen enkele ouder op zit te wachten. Hun kind bleek een ander gepest te hebben. Nu vertellen ze hoe zij dat hebben ervaren.

21/05/2022

Onderzoek cyberpesten op sociale netwerksites: een literatuuronderzoek en toekomstige onderzoeksrichtingen 2021 Tommy K.H. Chan, Christy M.K. Cheung, Zach W.Y. Lee

(Nederlandse vertaling Google translate)

20/05/2022

De 9-jarige Lily Richardson vertelde aan verschillende talkshowtafels over de dagelijkse pesterijen die ze over zich heen krijgt. Inmiddels is ze benoemd tot Junior Ambassadeur van Stop Pesten NU en wil ze meer doen dan alleen haar verhaal vertellen.

Lily wordt al jaren gepest en wil pesters een halt toeroepen.

20/05/2022

Als ouders hoop je dat jouw kind nooit zal worden gepest of zelf anderen gaat pesten. Toch ben je als ouder degene die kinderen in staat stellen om pesterijen te voorkomen en te stoppen.

Pesten komt voor in verschillen vormen – verbaal, fysiek, relationeel en cyberpesten. We hebben tips voor je verzameld hoe je met deze verschillende vormen om kunt gaan.

1. Verbaal pesten

Verbaal pesten bestaan uit scheldpartijen, bedreigingen en oneerbiedige opmerkingen maakt over iemand (uiterlijk, religie, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid etc.)

19/05/2022

 

Half a century of research on bystander behavior concludes that individuals are less likely to intervene during an emergency when in the presence of others than when alone. By contrast, little is known regarding the aggregated likelihood that at least someone present at an emergency will do something to help.

19/05/2022

Er zijn echter maar weinig studies die een genderbenadering hebben gevolgd bij het onderzoeken van de associatie tussen CV en suïcidaliteit, ondanks onderzoek dat wijst op ongelijksoortige ervaringen per geslacht voor zowel CV als geestelijke gezondheid. We hebben een secundaire data-analyse uitgevoerd van de Youth Risk Behavior Survey 2019 (N = 10.309; 50,1% meisjes), een transversaal onderzoek dat is getrokken uit een representatieve steekproef van Amerikaanse middelbare scholieren.

* Nederlandse vertaling via Google Translate * 

18/05/2022

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) kwam begin april naar buiten met een onderzoek waaruit bleek dat één op de vijf hbo- en wo-studenten weleens slachtoffer is geweest van een sociaal onveilige situatie zoals pesten, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat maar liefst 64% van deze incidenten niet worden gemeld.

17/05/2022

Pesten voorkomen en stoppen houdt in dat we ons inzetten voor het creëren van een veilige omgeving waar leerlingen kunnen gedijen, zonder bang te zijn.

Ouders & Opvoeders

  • Ouders van kinderen die meelopen & pesten
    Stop pesten voordat het begint. Leer kinderen over pesten. Het is mogelijk dat jouw kind moeite heeft met het lezen van sociale tekens en niet weet wat het doet kwetsend is. Herinner je kind eraan dat het pesten van anderen juridische gevolgen kan hebben.

17/05/2022

Scholen kunnen meer doen om pesten te voorkomen en een veilig schoolklimaat te realiseren, zeggen onderzoekers Gijs Huitsing en Danelien van Aalst van de Rijksuniversiteit Groningen. Intern begeleiders kunnen daarbij helpen mits zij de ruimte krijgen.

16/05/2022
16/05/2022

Davina Michelle kwam langs voor de live primeur van haar nieuwe single No Angel. In dit nummer rekent ze af met haatreacties en online pesten.

Wil je dit lied meezingen? Bekijk dan onderstaande lyrics video

15/05/2022

Bullying in schools deprives millions of children and young people of their fundamental right to education. A recent UNESCO report revealed that more than 30% of the world's students have been victims of bullying, with devastating consequences on academic achievement, school dropout, and physical and mental health.

Pagina's