Op maandag 27 juni overleed een 15-jarige jongen uit Hilversum. Hoewel de doodsoorzaak niet is vastgesteld, houden politie en familie rekening met zelfdoding. De leerling zou jarenlang op school zijn gepest. Scholen moeten dus alert blijven om pestgedrag te signaleren en aan te pakken. De wet Veiligheid op school biedt voldoende handvatten, niet alleen beleidsmatig maar ook heel concreet in de klas.