Artikelen / Nieuws | Page 9 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

24/05/2023

Opnieuw is er in het nieuws veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Het is ongetwijfeld op de werkvloeren in Nederland het gesprek van de dag. Maar zijn bedrijven in staat om zélf in de spiegel te kijken en dit soort problemen op te lossen? "Het blijft in stand zolang er leidinggevenden zijn die niets doen."

Er was in 2017 al de #MeToo-beweging, opgezet om grensoverschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Daarna volgden nog vele onthullingen, onder meer over The Voice of Holland, over Ajax, over de turnwereld, de politiek en nu ook over NOS Sport.

23/05/2023

Roddels, complimenten, scheldwoorden. Er komen nogal wat verschillende soorten woorden uit onze mond! Maar weet je dat woorden heel veel kracht hebben? Met iets positiefs kun je iemand helemaal opvrolijken, met iets negatiefs kun je iemand de put in praten.

23/05/2023

Grensoverschrijdend gedrag komt vaker voor nu er weer volop op kantoor wordt gewerkt. Vooral hoge werkdruk blijkt een voedingsbodem te zijn. Gemiddeld 15 procent van de gemeenteambtenaren heeft tussen 2019 en 2022 grensoverschrijdend gedrag ervaren op de werkvloer. Dat blijkt uit enquêtes onder 1700 werknemers van zes middelgrote gemeenten door Realise, het HR-onderzoeks- en adviesbureau van Schouten & Nelissen.

22/05/2023

Twee jaar geleden maakte het Jeugdjournaal er al een explainer-video over: seksbots op Instagram. Nog steeds is het een rampzalig fenomeen waar kinderen niet mee te maken zouden moeten krijgen. Het AD schrijft er vandaag over.

22/05/2023

Om het veel voorkomende grensoverschrijdende gedrag in de danswereld te stoppen is een reeks van maatregelen nodig. Zo moeten meldpunten en vertrouwenspersonen in de danswereld beter vindbaar zijn en is er daar meer specifieke kennis van de sector nodig. Met meldingen moet meer gebeuren, zodat het wangedrag ook daadwerkelijk stopt. En er moeten op dansscholen niet alleen duidelijke regels gelden, maar er dient ook strakker toezicht te komen op de naleving van die regels.

22/05/2023

Van een gepeste jongen van 11 op de basisschool wist ondernemer Arko van Brakel zich op te werken tot de ondernemer achter de eerste commerciële internetprovider van Nederland. In deze zeer persoonlijke blog legt hij uit hoe juist de ervaringen van zijn basisschooltijd hem als leider en mens hebben gevormd

21/05/2023

Vier op de tien actieve dansers hebben het afgelopen jaar met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad in de danswereld. Verbaal grensoverschrijdend gedrag zoals schreeuwen en schelden komt het vaakst voor. In 11 procent van de gevallen ging het om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

21/05/2023

In de natuur gaan diersoorten (maar ook dieren en planten) soms onverwacht hechte banden aan die in hun wederzijds voordeel werken. Zo werken raven samen met wolven, bladluizen met mieren, vliegt de plevier gezellig de bek van de krokodil binnen om zijn tanden schoon te pikken en zijn er vogels die parasieten van het lichaam van zoogdieren verwijderen. Mutualisme is een soort symbiotische relatie waarbij alle betrokken soorten profiteren van hun interacties.

20/05/2023

Methodiek: maak een gedragscode met een stappenplan

Een gedragscode is een praktisch hulpmiddel om de sfeer, welzijn en de veiligheid in je organisatie te bevorderen. Je beschrijft hoe je verwacht dat mensen met elkaar omgaan. 

19/05/2023

Merel Brons journaliste voor het tijdschrift Kek Mama is op zoek naar moeders met kinderen tussen de 9 & 12 jaar, die ervaring hebben met online pesten = cyberpesten = pesten via social media zoals: What's app, Instagram, TikTok. Zie hieronder een paar voorbeelden.

19/05/2023

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen 2023Z07145 (19 april 2023) van het lid Strolenberg (VVD) over pesten op het werk naar aanleiding van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022.

19/05/2023

Pesten op school verpest de sfeer en is erg vervelend. Hoe sneller het wordt aangepakt, hoe beter. Hieronder volgen kort en bondig 15 tips voor u als leerkracht, om pesten verder aan te pakken en liever nog, te voorkomen.

1. Zorg voor een goed pestprotocol en zorg dat iedereen weet waar dit protocol te vinden is
Dit zorgt ervoor dat men dit direct kan raadplegen zodra het nodig is. Zorg dat het protocol regelmatig bijgesteld wordt als het nodig blijkt. Vergeet niet digitaal pesten (cyberpesten) in je protocol op te nemen.

18/05/2023

Als professional in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen of kinderopvang ben jij een belangrijke schakel in het tegengaan van pesten. Het is cruciaal dat je adequaat reageert en preventief werkt aan een positieve groepsdynamiek. Door pestgedrag tijdig te signaleren en hierop in te spelen, en gepeste kinderen de steun te bieden die ze verdienen, maak jij het verschil. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om pestgedrag te herkennen, de ernst ervan te bepalen en langdurig pestgedrag aan te pakken. Maar weet dat je hierin niet alleen staat.

18/05/2023

Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

17/05/2023

The Bikers Alliance is een motorvriendengroep die het leuk vindt om motor te rijden en om iets voor goede doelen te doen. Dat het mes aan twee kanten snijdt, is zeker het geval bij Maud. Zij werd enorm gepest op school. Tijd voor actie, aldus The Bikers Alliance.

16/05/2023

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties kan helpen bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon.

Het informatieblad bevat:

15/05/2023

Roddelen, uitlachen, buitensluiten, compleet zinloos werk laten doen. Pesten op het werk komt vaak voor – een op de acht werknemers heeft er mee te maken – en kan grote gevolgen hebben. Hoe voorkom je dat die werkvloer een heel naar schoolplein wordt?

15/05/2023

Voor het aansteken van een fatale woningbrand moet een 19-jarige man uit Hilversum als het aan het OM ligt twee jaar in jeugddetentie. Ook werd in de rechtbank in Utrecht vandaag jeugd-tbs tegen hem geëist. Bij de brand kwamen bewoners Marco (49) en Vanessa (48) om het leven.

De brand werd in mei 2021 aangestoken met benzine. De Hilversummer wordt ervan verdacht dat hij vroeg in de ochtend benzine door de brievenbus en over de voordeur heeft gegoten. Toen de benzine werd aangestoken vloog het huis met een enorme steekvlam in brand.

14/05/2023

Stichting Stop Pesten Nu, erkend doel, 
wij richten zich op pesten en online pesten, dat onrecht raakt ons gevoel. 
CBF erkend, vol toewijding en kracht, om pesten te voorkomen,
dat is ook wat van ons wordt verwacht.

Elke dag zetten wij ons in, een positieve strijd, 
om bewustwording te creëren, samen zijn wij verblijd. 
Met acties tegen pesten, vergroten wij het besef, 
samen werken wij eraan, dat is wat wij wensen.

12/05/2023

Pesten is een ernstig probleem dat op alle leeftijden kan voorkomen. Het kan zich voordoen op school, op het werk, in sociale kringen en zelfs online. Pesten kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek geweld, verbaal misbruik, uitsluiting en het verspreiden van geruchten. Het kan verwoestende gevolgen hebben voor zowel de slachtoffers als de daders, waaronder emotionele schade, lichamelijke letsels en langdurige psychologische problemen.

11/05/2023

Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders zijn vorig jaar slachtoffer geworden van internetcriminaliteit. Dat schat het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder 32.000 mensen van 15 jaar en ouder. 15 procent zegt in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit.

Een jaar eerder, in 2021, telde het CBS bijna 2,5 miljoen mensen die werden getroffen door online criminaliteit.

11/05/2023

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de Wet strategisch HRM. Het ministerie van OCW is deze week met een internetconsultatie over het wetsvoorstel begonnen. ,,Minister Dennis Wiersma presenteert een model waarmee hij top down personeelsbeleid oplegt en zich tot drie cijfers achter de komma met personeelsbeleid van het basis en voortgezet onderwijs bemoeit.

10/05/2023

Hé daar,

WhatsApp is een superhandige app om bij te kletsen met vrienden, huiswerk te delen of gewoon lol te hebben in groepsgesprekken. Maar wat als het niet zo leuk is? Wat als iemand je pest via WhatsApp? Hier is wat je kunt doen.

Pagina's