In het eindrapport van het onderzoek is beschreven wat er precies is onderzocht en wat de resultaten per programma zijn. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: