Artikelen / Nieuws | Page 8 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

14/12/2022

Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs

Toelichting bij Geheimhoudingsverklaring voor het onderwijs. 

Voor gebruik van deze geheimhoudingsverklaring moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de verklaring aansluit bij de praktijk.

Deze geheimhoudingsverklaring is bedoeld voor “externen”: stagiair(e)s (vanaf 16 jaar; zijn ze jonger dan 16 moeten ook de ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz. 

14/12/2022

De Utrechtse studentenvereniging Veritas is in opspraak geraakt nadat er teksten zijn uitgelekt waarin vrouwen 'hoeren' worden genoemd en eerstejaars studenten 'homo's' en 'stomabeffers'. Het bestuur van vereniging heeft maatregelen aangekondigd tegen de jaarclub die de tekst rondstuurde.

13/12/2022

Één op de vijf leden van de zwem-, handboog-, en badmintonbond maakte in de afgelopen vijf jaar grensoverschrijdend gedrag mee dat indruk op hen maakte. Emotionele grensoverschrijding (bijvoorbeeld gepest of vernederd worden) komt het meest voor. Dat blijkt uit drie onderzoeken die I&O Research uitvoerde samen met Centerdata, in opdracht van NOC*NSF en de betreffende bonden.

12/12/2022

Mensen die zich somber voelen, of een andere emotie ervaren die in het algemeen wordt gezien als ‘negatief’, zetten regelmatig een masker op naar de buitenwereld. Doen alsof het goed gaat, een mooie lach opzetten en iets zeggen van ‘oh, gewoon een beetje moe’. Herkenbaar? Voor Laurens wel.

11/12/2022

Een basisschool is wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. De school moet een anti-pestbeleid opstellen en uitvoeren en een pestcoördinator aanstellen. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Leerkrachten hebben een belangrijke taak in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Twee effectieve anti-pestprogramma’s zijn KiVa en PRIMA. Ouders hebben invloed op het pestbeleid van school via de MR en in contact met de pestcoördinator.

11/12/2022

Het kan soms lastig zijn om een leerling- of oudertevredenheidsonderzoek zodanig af te nemen dat de onderzoeksresultaten representatief zijn voor alle leerlingen en/of ouders. Vooral voor leerlingtevredenheidsonderzoek is voldoende respons essentieel, zeker nu de wetgeving rondom sociale veiligheid dit voorschrijft. Voor oudertevredenheidsonderzoek geldt dat ouders vaak moeilijker te bereiken zijn dan leerlingen, waardoor scholen niet altijd het gewenste aantal respondenten kunnen behalen.

11/12/2022

Het ontwikkelende tienerbrein en tips om hiermee om te gaan, Maaike Kesting & Mirte Keijzer –  Master studenten Brain and Cognition in Society aan de UvA, stagiaires bij Neuro Habits

10/12/2022

Slechts 13 procent van de slachtoffers stapt naar een vertrouwenspersoon nadat zij ongewenst gedrag hebben meegemaakt. Van deze 13 procent doet het overgrote deel van de slachtoffers geen officiële melding. Het aantal meldingen van ongewenst gedrag in een organisatie zegt dus niets over hoe vaak ongewenst gedrag voorkomt.

In dit artikel delen we de cijfers over hoe vaak ongewenst gedrag op het werk voorkomt, wat de gevolgen zijn en hoeveel slachtoffers daadwerkelijk steun zoeken als ze een incident hebben meegemaakt.

09/12/2022

Wat hebben jongeren met een verstandelijke beperking nodig in hun online leven? In het drieluik ‘Ik ben ook online!’ delen Netwerk Mediawijsheid en Mediawijs kennis en kunde over hoe je jongeren met een verstandelijke beperking beter kunt ondersteunen in mediagebruik. Maak ook werk van mediawijsheid en digitale inclusie. 

08/12/2022

Twee jaar voor haar geboorte liep de vader van Rianne van der Molen ernstig hersenletsel op bij een auto-ongeluk. In één klap werden zijn emoties uitgeschakeld en werd zijn gedrag onberekenbaar. Wat betekent dat voor hun relatie? En kan hun band hechter worden als ze hem wat beter begrijpt?

07/12/2022

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik komen ook op school voor. Tussen medewerkers en leerlingen, maar ook tussen medewerkers onderling en tussen leerlingen onderling. In deze folder staat wat je moet weten om een veilige en open cultuur binnen de school te bevorderen. 

06/12/2022

Veel kinderen of jongeren willen deelnemen aan online challenges, die meestal worden verspreid via sociale media. Een aantal bekende challenges zijn:

06/12/2022

Voormalig atleet Gregory Sedoc werd maar liefst 14 keer Nederlands kampioen en won drie keer Olympische prijzen. Dat hij een snelle renner is, is dan ook bekend, maar wie is hij achter dit grote succes? In 'Meer dan goud' blikt hij samen met andere oud topsporters terug naar zijn jeugd, indrukwekkende, maar ook pijnlijke momenten tijdens zijn atletiek carrière.

05/12/2022

Stel je de volgende situatie eens voor: Thomas wil niet naar school. Vandaag niet, morgen niet, nooit niet! Het begon allemaal drie maanden geleden. Klasgenoten begonnen gemene leugens over hem te vertellen. Daarna begon het schelden. En toen het treiteren: Soms sloeg iemand zijn boeken uit zijn handen en deed dan alsof het een ongeluk was. Of iemand liet hem struikelen, en als hij zich dan omdraaide, deed iedereen alsof er niets aan de hand was.

05/12/2022

Paul de Leeuw kan zich voorstellen dat collega's hem in het verleden hebben ervaren als 'intimiderend'. De presentator vertelt zondagavond in Boerderij van Dorst dat hij vroeger in zijn werk best 'irritant en naar' kon zijn.

'Dat is nu veel minder', zegt De Leeuw. 'Je streeft naar het perfecte, het ultieme en dan neem je iedereen mee in je enthousiasme.'

'Beetje aan het pesten'

De presentator was zijn collega's voordat hij opging vaak een 'beetje aan het pesten'. Dat was volgens hem niet 'naar', maar om 'zichzelf scherp te krijgen'.

04/12/2022

Dat kinderen soms vervelend zijn, is normaal. Storend gedrag is wanneer dat gedrag een negatieve invloed heeft op het kind en de omgeving. Je spreekt van gedragsproblemen als een kind agressief of antisociaal is, de omgeving daar last van heeft en het gedrag enkele maanden duurt.

Storend gedrag

De meeste kinderen en jongeren zijn wel eens brutaal, of worden boos als ze hun zin niet krijgen. Of ze geven soms een ander kind een tik. Dit gedrag is storend, maar het is een normaal verschijnsel, zeker in bepaalde ontwikkelingsfasen.

03/12/2022

Zieken, treiteren, verveeld uit het raam staren, verbaal en zelfs fysiek geweld. Leerlingen kunnen je flink op je huid zitten. Wat doe je met lastig gedrag?

02/12/2022

Uitlachen, buitensluiten, treiteren… Of alleen kinderen dat doen? Nou, nee. Pestkoppen worden groot en vinden ook een baan. Spoiler alert: vaak is het de manager.

01/12/2022

Sextortion, oftewel iemand afpersen met naaktfoto’s. In Nederland is dit een steeds groter probleem. Ga naar de pagina over Victim Blaming met uitgebreide informatie, video's, tips, adviezen en informatie voor hulp of advies. Bij sextortion wordt een slachtoffer afgeperst met seksueel beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal hebben ze in eerste instantie zelf gestuurd of hebben hackers verkregen toen ze het slachtoffer hackten. We kennen twee verschillende soorten sextortion:

01/12/2022

Sociaal storend gedrag van kinderen heeft nadelige gevolgen: voor henzelf, voor de medeleerlingen en voor jou als leerkracht. Dus is het belangrijk dat dit gedrag minder wordt. Hoe zorg je daarvoor? En hoe ga je zó om met boos, brutaal of agressief gedrag dat kinderen er wat van leren? Walther Matthys en Christine Boersma schreven hier een helder, beknopt boek over: Brutaal, boos of agressief gedrag op school.

01/12/2022

Wat kunnen bestuurders en schoolleiders doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op school te voorkomen – en hoe te handelen bij (het vermoeden van) een incident? Deze leidraad geeft tekst en uitleg en een overzicht van maatregelen.

30/11/2022

Bij ruzie is er geen dialoog meer. Emoties overrulen de ratio. Men veralgemeent en luistert niet meer naar elkaar. Posities verharden. Men wordt persoonlijk en kwetst elkaar.

Ruzie is een situatie of verschijnsel waarbij een meningsverschil of conflict tussen mensen escaleert. Dat gebeurt onder andere als er getest wordt wie 'de sterkste' is of wie gelijk heeft. Soms lijkt de ander daar duidelijk op uit te zijn.

30/11/2022

Als anderen een foto of video van je kind hebben, kunnen zij deze misbruiken. Ze kunnen deze bijvoorbeeld bewerken en op internet zetten of gebruiken voor een nepprofiel op sociale media. Dat kan heel vervelend zijn, zeker als het een vervelende foto is, of misschien wel een naaktfoto of seksfilmpje. Dit kan strafbaar zijn. Toch is het niet altijd even makkelijk om dit weer ongedaan te maken.

Oplossing

Meld misbruik van beeldmateriaal van je kind

30/11/2022

In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit zijn er meer dan in schooljaar 2020-2021, toen er 1296 meldingen binnenkwamen. De schooljaren zijn echter moeilijk te vergelijken door schoolsluitingen vanwege de coronapandemie vorig schooljaar. In schooljaar 2021-2022 waren de scholen het gehele jaar geopend.

29/11/2022

Oud Trainer van Top Oss en MVV Maastricht en Technisch directeur van Top Oss

Klaas Wels zegt ook Stop Pesten Nu

Pagina's