Artikelen / Nieuws | Page 8 | Stop Pesten NU

Artikelen / Nieuws

28/02/2024

Wanneer ons kind in conflict raakt met andere kinderen, is het verleidelijk om meteen tussenbeide te komen. Maar soms is terughoudendheid geboden. Emily Edlynn, Ph.D., columniste van Parents Ask Your Mom, suggereert dat het soms beter is om van een incident een leermoment te maken - voor alle betrokkenen.

28/02/2024

58 klachten en tientallen opgestapte vrijwilligers. Het rommelt behoorlijk bij de Dierenambulance Vianen en omstreken (DAV). De klachten gaan allemaal over dezelfde coördinator, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan pesten en intimidatie op de werkvloer. Daarnaast zou de basiszorg voor dieren momenteel tekort schieten. Dit blijkt uit meerdere bronnen die Het Kontakt sprak en inzag. Het gaat hierbij om diverse (oud)-vrijwilligers en schriftelijke documenten. Naar aanleiding van de klachten is arbeidsrechtkantoor AN-i ingeschakeld voor een onderzoek.

27/02/2024

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) kan ernstige gevolgen hebben voor medewerkers en de organisatie als geheel. Het is daarom essentieel voor werkgevers om een effectief beleid te ontwikkelen en implementeren om PSA te voorkomen of te beperken.

Hier volgt een stappenplan om een dergelijk beleid op te stellen:

26/02/2024

Deepfakes zijn kunstmatig gecreëerde mediabestanden, zoals video's, audiofragmenten, of afbeeldingen, waarbij geavanceerde machine learning- en AI-technologieën worden gebruikt om het gezicht of de stem van een persoon te manipuleren en te vervangen door dat van iemand anders. Deze technologie stelt gebruikers in staat om overtuigende maar valse content te produceren die vaak moeilijk van echte opnames te onderscheiden is.

26/02/2024

Deepfakes zijn kunstmatig gecreëerde mediabestanden, zoals video's, audiofragmenten, of afbeeldingen, waarbij geavanceerde machine learning- en AI-technologieën worden gebruikt om het gezicht of de stem van een persoon te manipuleren en te vervangen door dat van iemand anders. Deze technologie stelt gebruikers in staat om overtuigende maar valse content te produceren die vaak moeilijk van echte opnames te onderscheiden is.

26/02/2024

In dit onderzoeksrapport wordt besproken hoe het grensoverschrijdend gedrag cyberpesten invloed heeft op de levensfase van jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jaar oud. Het grensoverschrijdend gedrag ontstaat voor een groot deel door groepsdruk. Jongeren doen er alles aan om erbij te horen, omdat dit tegenwoordig belangrijker is dan populair zijn. Op het voortgezet onderwijs is het belangrijk om vriendschappen te creëren en behouden. In de puberteit kunnen vriendschappen hecht zijn doordat het lichaam verandert en onzekerheden opspelen.

24/02/2024

Sociale netwerken hebben de manier waarop jongeren de wereld ervaren veranderd. Met een simpele "scroll" kunnen generatie Z-leden alles zien, waar en wanneer ze maar willen. Echter, onderzoek wijst uit dat jongeren die intensief sociale media gebruiken, drie keer meer kans hebben op een depressie dan anderen.

23/02/2024

Ongewenst doorsturen van intieme foto’s is een groot probleem. Het kan, vooral voor jongeren, grote gevolgen hebben. Samen gaan we voor een veiliger internet. Help mee.

Stukje van mij

Bij KPN gaan we voor een #BeterInternet. Nu eerst met speciale aandacht voor een veiliger internet, met de boodschap ‘Denk na voor je doorstuurt’. Hiervoor werken wij samen met kennispartners en zangeres MEAU, zij bracht hiervoor het nummer 'Stukje van mij' uit.

22/02/2024

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan pesten verband houdt met nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid op de lange termijn. Prospectieve onderzoeken naar de persistentie van pesten, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie uit herhaalde tijdstippen, zijn echter beperkt. Het doel van deze studie was om in de eerste plaats te onderzoeken in welke mate de blootstelling aan pesten onder adolescenten in Zweden verandert tussen groep 9 (15-16 jaar) en 11 (17-18 jaar) (dat wil zeggen vóór en na de overgang van de lagere school naar school).

21/02/2024

Dit artikel richt zich op het verband tussen sociale normen en gedragsontwikkeling zoals gepresenteerd in onderzoek naar normen met betrekking tot pesten en agressie. Het doel is om een ​​conceptueel raamwerk te presenteren voor de manier waarop normen in de klas de beslissingen van kinderen kunnen verklaren om anderen te verdedigen of zich niet te verdedigen. Normen komen voort uit groepsconsensus over wat gepast is in gegeven sociale omstandigheden, en kunnen ook gedrag op individueel niveau vormgeven, beperken en bijsturen. De studie van normen heeft veel aantrekkingskracht gekregen in h

20/02/2024

Collega’s. Ze kunnen je baan nóg een stuk leuker maken. Maar er zijn ook collega’s die het plezier in je werk helemaal kunnen verpesten. Zoals de collega die altijd krenkende grappen maakt. Of snel agressief is. Of een die jou seksueel intimideert. Kortom: iemand die de sfeer op de werkvloer voor jou verpest. Veel mensen hebben wel eens te maken gehad met dit soort collega’s. Hoe ga je om met een collega die grensoverschrijdend gedrag vertoont? We geven je hiervoor 7 tips.

19/02/2024

Slachtoffers krijgen vaak te maken met opmerkingen vanuit hun omgeving die hen het gevoel geven dat de situatie waarin ze terecht zijn gekomen hun eigen schuld was. Dit wordt victim blaming genoemd. Daardoor krijgen ze soms zelf ook het gevoel dat ze zichzelf iets te verwijten hebben. Waar komt victim blaming vandaan, hoe kun je ermee omgaan en hoe kun je het voorkomen?

Voorbeelden en typen victim blaming

Hier zijn een paar voorbeelden van victim blaming:

17/02/2024

De politie heeft elf agenten uit hun functie gezet vanwege 'ernstig grensoverschrijdende en discriminerende berichten' in appgroepen. Het gaat om onder andere agenten van de eenheid Amsterdam. Een twaalfde agent is geschorst.

Negen politieagenten van de eenheid Amsterdam zijn uit hun functie gezet vanwege deelname aan de appgroepen. Een tiende agent is geschorst. Ook een agent van het Politiedienstencentrum dat gaat over de bedrijfsvoering en een werknemer van de Rotterdamse politie zijn uit hun functie gezet. 

16/02/2024

De werkvloer is bepaald niet veilig bij het Ministerie van VWS. Dat is de ontluisterende conclusie van een FNV-onderzoek naar omgangsvormen bij het ministerie. Het vandaag gepresenteerde rapport ‘De vis begint te stinken aan de kop’ is gebaseerd op een enquête van de FNV die uiteindelijk door ongeveer 600 ambtenaren op het ministerie werd ingevuld.

16/02/2024

Ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben te maken “met pesten, intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag”, concludeert vakbond FNV na een onderzoek onder medewerkers van het departement. Daders worden niet aangepakt en de top van het ministerie maakt zich vaak zelf ook schuldig aan wangedrag, stelt de bond.

Volgens de FNV wordt grensoverschrijdend gedrag in bijna twee op de drie gevallen veroorzaakt door een leidinggevende. Ongeveer een derde van de gevallen wordt toegeschreven aan een collega.

15/02/2024

Pesten op de werkvloer, zoals roddelen, treiteren of ander ongewenst gedrag, komt nog steeds vaak voor. "Pesten is de afgelopen jaren niet per se toegenomen, maar via sociale media is er wel een nieuwe manier ontstaan."

14/02/2024

In de schaduw van kantoorgebouwen, waar de echo's van dagelijkse beslommeringen zich vermengen met het monotone getik van toetsenborden, leefde Thomas. Een man wiens aanwezigheid bekend stond om zijn scherpe tong en snijdende opmerkingen. Al zeven jaar lang was hij de onbetwiste koning van subtiele pesterijen op de werkvloer, een meester in het vernederen met een glimlach, onbewust van de schaduwen die hij wierp op de zielen van zijn collega's.

14/02/2024

Laten we het verhaal van Esmee volgen, een meisje dat de definitie van 'transformatie' belichaamt. Tot en met de derde klas van de middelbare school droeg Esmee onbedoeld de titel van 'de grootste pestkop' van haar klas. Haar dagen waren gevuld met scherpe opmerkingen en uitsluiting, een schild dat ze had opgebouwd om haar eigen onzekerheden te verbergen.

14/02/2024

Het doel van ons onderzoek was het testen van een raamwerk gebaseerd op de Theorie van Gepland Gedrag, dat de waarschijnlijkheid van leraren verklaart om in te grijpen bij pesten (van Aalst et al., 2022 ). Onze bevindingen geven aan dat elementen over leraren zelf het meest robuust geassocieerd waren met lerareninterventie in zes hypothetische pestscenario's.

13/02/2024
 

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is sprake van een 'angstcultuur' en 'giftige werksfeer', blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Honderden ambtenaren klaagden over grensoverschrijdend gedrag. Daders bevinden zich tot aan de top toe, concludeert de bond.

Pesten, intimidatie, discriminatie, schreeuwen of koffiebekers naar iemands hoofd gooien. "Ik ben niet verbaasd, wel verbijsterd", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter bij FNV over de bevindingen bij VWS. "We weten dat het veel te veel gebeurt."

13/02/2024

Helena Oldenhof is in november 2021 gepromoveerd op haar onderzoek naar meisjes die ernstig antisociaal gedrag vertonen.  Ze deed onderzoek naar onderliggende mechanismen zoals de fysiologische aspecten van emotie- en gedragsregulatie. Daarnaast onderzocht ze een nieuwe interventie voor deze meisjes die in de gesloten jeugdzorg verblijven. Helena was als psycholoog werkzaam bij gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling en is op dit moment in opleiding tot psychotherapeut bij Levvel. Chris Hoeboer sprak met haar over haar onderzoek.

12/02/2024

Als je Stop Pesten Nu steunt met een belastingvrije schenking, profiteer je niet alleen onze missie, maar ook van voordelen voor jezelf. Wanneer je jouw gift voor minimaal vijf jaar vastlegt in een eenvoudige periodieke schenkingsovereenkomst, geniet je van belastingvoordeel. Wilt u ondertussen uw belastingvoordeel berekenen, klik dan hier: Rekenmodule | Stop Pesten Nu 

12/02/2024


Pesten kan op lange termijn psychische gevolgen hebben, blijkt uit onderzoek van Minita Franzen. Hoe kan dat en hoe zijn de gevolgen van pestgedrag te voorkomen?

Pestgedrag wordt vaak bekeken vanuit een sociologisch perspectief, zegt Franzen, docent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "En omdat pesten vaak in een groep gebeurt wordt minder gelet op de gevolgen voor het individu."

12/02/2024

Onzekerheid en angsten hebben er jarenlang voor gezorgd dat Ans Markus zich zelfs bij vriendinnen ongemakkelijk voelde. Bijna 40 jaar geleden ontmoette de kunstenares haar grote liefde Wybe Tuinman en hij heeft heel veel goeds voor haar mentale welzijn betekend.

11/02/2024

De commissie-Van Rijn schetst een vernietigend beeld van de werkcultuur bij de publieke omroep. Liefst driekwart van de medewerkers heeft pestgedrag ervaren, ook is geregeld sprake van racisme en discriminatie. Jonge vrouwen en homoseksuele mannen worden als lustobject benaderd, presentatoren vertonen ‘zonnekoninggedrag’ en jonge moeders krijgen ‘moederschapsstraf’. Matthijs van Nieuwkerk was inderdaad fout en omroep WNL springt er negatief uit.

Pagina's