Artikelen / Nieuws | Page 4 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

17/04/2023

Roddelen, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ruim een derde van mensen die in de Tweede Kamer werkt, ervaart grensoverschrijdend gedrag door andere werknemers in de Kamer. Zo blijkt uit een onderzoek naar sociale veiligheid in het Kamergebouw. We bespreken het met politiek verslaggever Thomas van Groningen en regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer.

17/04/2023

Een grote minderheid van de mensen die in de Tweede Kamer werken, ervaart in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag van andere Kamerbewoners.

 

Dat komt naar voren uit een onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Verder blijkt dat zowel de sociale veiligheid van melders als die van beklaagden onvoldoende is geborgd.

17/04/2023

Wielercommentator Danny Nelissen gaat weg bij de NOS. Volgens Shownieuws wordt het contract bij de NOS niet verlengd. Nelissen lag onder vuur na een column van wieleranalist Marijn de Vries over vulgaire taal.

17/04/2023

Mensen denken dat pesten kinderspel is, en dat je je beter moet verweren. Maar dat is niet zo. Kinderen die je pesten willen je dood hebben, letterlijk. Ze willen je uitschakelen", zegt schrijver Arthur Japin in MISCHA!. "Als je dan 18 jaar bent en je moet aan het leven beginnen dan denk je, hier kom ik nooit los van. Maar dat is toch niet waar."

16/04/2023

Als je altijd met anderen meeloopt en niet echt je eigen mening geeft, kan dat soms best moeilijk zijn. Maar het is belangrijk om te weten dat je altijd jezelf mag zijn en dat het goed is om een eigen mening te hebben.

► Ben ik een meeloper? Doe de test ...

Hier zijn een paar tips die je kunnen helpen om minder mee te lopen met anderen:

16/04/2023

Een meeloper is iemand die met een pester meedoet en meegaat met wat de pester doet. Meelopers willen erbij horen en denken dat ze door mee te doen bij de populaire kinderen horen. Je kan meelopers vaak herkennen aan hun gedrag. Meelopers lachen bijvoorbeeld om de grapjes van de pester of zeggen niks als iemand gepest wordt. Soms doen meelopers ook zelf mee met pesten om te laten zien dat ze erbij horen. Het is belangrijk om te beseffen dat meelopen met pesten niet oké is en dat het veel schade kan aanrichten bij de persoon die gepest wordt.

15/04/2023

Pesten is nog altijd een hardnekkig maatschappelijk probleem en kan bij slachtoffers diepe sporen nalaten. Hoe kijken mensen die gepest werden terug op die vreselijke tijd? En hoe zou de samenleving om moeten gaan met pesters?

15/04/2023

Zowel leerstoornissen als pesten zijn belangrijke bronnen van publieke bezorgdheid. Kinderen met leerstoornissen lijden vaak aan sociale afwijzing, waardoor ze mogelijk vatbaarder worden voor pesten. Betrokkenheid bij pesten leidt tot een hoger risico op het ontwikkelen van verschillende problemen, waaronder zelfbeschadiging en suïcidaliteit. Eerder onderzoek naar de vraag of leerstoornissen risicofactoren zijn voor pesten bij kinderen, leverde inconsistente resultaten op.

14/04/2023

Als je je rot voelt

Dipjes in je leven horen erbij. Maar het is niet de bedoeling dat je je lange tijd achter elkaar ongelukkig voelt.

14/04/2023

Een internist die werkte voor het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam raakt zijn baan kwijt, omdat hij zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen tijdens een les aan drie vrouwelijke coassistenten.

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en het ziekenhuis melden vandaag dat hij de registratie voor zijn beroep is kwijtgeraakt. Voor de arts betekent dat dat hij niet meer in staat is zijn beroep uit te oefenen.

13/04/2023

De impact van woorden kan harder zijn dan een klap voor je kop. En dat hoeven niet eens scheldwoorden te zijn.

“Schelden doet geen zeer, slaan en schoppen veel meer”, werd er vroeger tegen me gezegd als ik weer was uitgescholden, buitengesloten of gepest. Slachtoffers en therapeuten weten wel beter. Er schuilt niet alleen onverwachte kracht in scheldwoorden, ook in dagelijkse, keurige woorden. Dat wist ik natuurlijk wel, want de juiste woorden op de juiste manier in de juiste volgorde zetten is mijn werk, maar toch werd ik onlangs geraakt door een heel doorsnee woord.

12/04/2023

Sam Hagens zegt Ik STOP Pesten Nu!

12/04/2023

Zuid-Korea wil pesten de kop indrukken. Voortaan moet je in Zuid-Korea een pestdossier inleveren als je solliciteert of jezelf inschrijft aan de universiteit. Zuid-Korea wil pesten de kop indrukken

11/04/2023

Het doel van de studie was om het behoren tot de school en steun van het gezin te onderzoeken als voorspellers van pestgedrag en slachtofferschap, en de modererende rol van het geslacht en de immigrantenachtergrond van leerlingen in een grote representatieve steekproef van Sloveense adolescenten (N = 1925; 42,50% man ). 

10/04/2023

Een ongekende wetshandhavingsoperatie waarbij 17 landen betrokken waren, heeft geresulteerd in de verwijdering van Genesis Market, een van de gevaarlijkste marktplaatsen die gestolen accountgegevens verkopen aan hackers over de hele wereld. Naar aanleiding van een actiedag op 4 april werd deze illegale dienst stilgelegd en de infrastructuur in beslag genomen. 

Over de hele wereld werden gelijktijdige acties uitgevoerd tegen de gebruikers van dit platform, resulterend in 119 arrestaties, 208 huiszoekingen en 97 klop- en praatmaatregelen. 

09/04/2023

Hieronder staan enkele inspiratie ideeën die werkgevers en werknemers kunnen uitvoeren op de dag tegen pesten:

  1. Organiseer een workshop over pesten: Nodig een expert uit om een workshop te geven over pesten op het werk. Dit kan helpen om het bewustzijn te vergroten en medewerkers te helpen bij het herkennen en aanpakken van pestgedrag.

08/04/2023

Deze studie onderzoekt hoe pesten en scherts worden geconceptualiseerd en gerationaliseerd door mensen in het gemeenschapsvoetbal voor mannelijke adolescenten. De auteurs gebruiken een sociaal constructivistische, interpretatieve fenomenologische analysebenadering met behulp van kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews. Deze methoden onderzoeken de betekenissen achter de percepties en ervaringen van mannelijke spelers ( N  = 8, M leeftijd = 15,4) en coaches ( N = 4, leeftijd M = 39). Bewijs toonde aan dat intentie niet synoniem was met pesten en dat pesten en schertsgedrag zeer dubbelz

07/04/2023

In de rapportage 'Voorkomen is beter dan genezen' kijkt de Arbeidsinspectie terug op 4 jaar inspectie en onderzoek op het thema Psychosociale Arbeidsbelasting.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen werkdruk, intern ongewenst gedrag (zoals discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en pesten) en externe agressie en intimidatie. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever de risico's op PSA moet inventariseren en de nodige maatregelen moet treffen om deze risico's te beheersen.

06/04/2023

De effectiviteit en programmamechanismen van een schoolbreed antipestprogramma dat voortbouwt op het sociaal-ecologische kader werden onderzocht door persoonsgerichte methoden van data-analyse toe te passen. Er werd gebruik gemaakt van een longitudinaal clustergerandomiseerd controleonderzoek met 1377 adolescenten (48,5% meisjes, M- leeftijd  = 11,7) die deelnamen aan een 1-jarig anti-pestprogramma voor de hele school dat op 13 scholen werd geïmplementeerd, en 665 adolescenten (45,2% meisjes, M- leeftijd = 11,6) die naar 5 controlescholen gingen. Studentrapporten werden verzameld bij pre- e

05/04/2023

Hoewel we weten dat pesten diepe krassen in de ziel kerft, is het toch nog altijd een hardnekkig maatschappelijk probleem. Van gemene opmerkingen en buitensluiten, tot uitlachen, opwachten of in elkaar slaan. Op school, maar ook in de buurt of op de werkvloer vindt zulk grensoverschrijdend gedrag plaats. Als je gepest wordt, ben je al gauw geneigd om te denken dat het aan jou ligt. Maar pesten is een stelselmatige vorm van agressie die zich in groepsverband voordoet, waarbij de macht ongelijk verdeeld is.
 

04/04/2023

Het rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van onderzoek naar de sentimenten van Nederlanders over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Kamerbrief bij Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld - Kamerstuk | 22-03-2023

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer de 'Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld'. Zij geven daarbij een toelichting op de monitor en op het actieprogramma.

04/04/2023

De centrale ondernemingsraad van Tata Steel noemt het 'kwalijk' dat leden van de or conversaties uit de interne Whatsapp-groep hebben gelekt naar de pers. Personeelsleden van Tata deden in die groep stevige uitspraken over klimaatdemonstranten van de actiegroep Kappen met Kolen, die vandaag bij het staalbedrijf demonstreren.

03/04/2023

Je probeerde al tevergeefs van alles voor die leerling met autisme in je klas? En wat met die 20 andere leerlingen? Het ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus geeft tips om jouw klas autismevriendelijk te maken. Meteen goed voor al je leerlingen.

Pagina's