Artikelen / Nieuws | Page 5 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

14/03/2024

Er zijn geen op bewijs gebaseerde modellen om de implementatie van op scholen gebaseerde pestpreventieprogramma's te ondersteunen. Ons voornaamste doel is het onderzoeken van de impact van ondersteuning op maat op de implementatie van het KiVa-antipestprogramma. Ons tweede doel is om te evalueren of de aangeboden ondersteuning de resultaten van leerlingen beïnvloedt (bijvoorbeeld slachtofferschap, pestgedrag). Daarnaast beoordelen wij de kosteneffectiviteit van de geboden ondersteuning en voeren wij een procesevaluatie uit.

13/03/2024

Pesten gaat vaak gepaard met stilzwijgen, waardoor kinderen mogelijk niet direct vertellen dat ze gepest worden.

Let op deze mogelijke signalen

  • Herhaalde pogingen tot spijbelen of verzoeken om van school te veranderen.
  • Een vrolijk kind dat plotseling teruggetrokken en ongelukkig lijkt.

Deze signalen duiden niet per se op pesten, maar kunnen ook op andere problemen wijzen.

12/03/2024

Ervaar je uitdagingen met pestproblemen in je klas? Ontdek de kracht van klassenobservatie voor een doeltreffende oplossing!Klassenobservatie bij pesten | Stop Pesten Nu

12/03/2024

Tieners die slecht slapen, zijn online vaker agressief, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven.  Dat een slechte slaapkwaliteit allerlei negatieve effecten heeft voor ons mentaal en fysiek functioneren, werd reeds uitvoerig aangetoond, maar nu blijkt slecht slapen ook gelinkt te zijn aan cyberpesten. Adolescenten die slecht slapen, worden vaker kwaad. Die boosheid lijken ze online af te reageren door anderen te cyberpesten, aldus de onderzoekers.

11/03/2024


Op dagen dat mannen veel stress op het werk ervaren, voelen ze zich kwader en reageren ze zich af door online negatief gedrag te stellen,  zo blijkt uit onderzoek aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Terwijl mannen ervoor kiezen om deze negatieve gevoelens online te ventileren, zoeken vrouwen eerder steun bij hun partner of bij vrienden.

09/03/2024

Pesten op scholen is een complex probleem dat niet alleen op de middelbare school voorkomt, maar ook op basisscholen en zelfs in de kleuterklas. Het herkennen van pestgedrag en het beschermen van kinderen tegen pestkoppen vereist een diepgaand begrip van de verschillende vormen van pesten en een holistische aanpak van alle betrokken partijen. Pesten kan zich manifesteren in verschillende vormen, waaronder fysiek, verbaal, psychologisch en emotioneel pestgedrag.

07/03/2024

In het programma Buiten Beeld praat Coen Verbraak met mensen die bij televisie werken. Over de magie van het medium en de niet altijd even schone schijn achter de schermen.  Aanleiding is het onderzoek van de Commissie Van Rijn naar de misstanden en werkcultuur bij de publieke omroep.

06/03/2024

Pesten en cyberpesten vertegenwoordigen diepgaande problemen in de adolescentie, omdat het zeer vaak voorkomende situaties zijn met aanzienlijke gevolgen voor gelijktijdige en latere aanpassing. Het is van cruciaal belang om te onderzoeken in hoeverre de persoonlijkheidskenmerken van jongeren een kwetsbaarheid kunnen vormen om (cyber)pestkoppen of (cyber)slachtoffers te worden. Onderzoek heeft zich echter vooral gericht op associaties met individuele persoonlijkheidsdimensies in plaats van algemene functioneringspatronen.

05/03/2024

Wees kort maar krachtig

Antwoord met een simpele maar zelfverzekerde zin zoals "Stop daarmee." en blijf dat alleen dat zeggen. Als ze zeggen kan je niks anders zeggen? 'Nee' en dan herhaal je weer dezelfde korte zin. Pesters willen namelijk lange antwoorden, ze willen dat je uitleg probeert te geven -niet omdat ze het antwoord willen horen- maar om daarna daar weer gemene reacties op te maken. Dus houd het kort.

05/03/2024

Of je nu een leerling op school bent, een sporter, een senior in een bejaardentehuis, of een professional op de werkvloer; pesten is een universeel probleem dat niemand zou moeten ervaren. 

05/03/2024

Het is belangrijk om de situatie te zien als een leerkans. Geloof in het vermogen van uw kind om te leren en te veranderen. Kinderen die anderen kwetsen, ook onrechtstreeks, moeten daarvoor wel de verantwoordelijkheid opnemen. Ze kunnen stappen zetten om de aangerichte schade te herstellen en zo de gevolgen van hun gedrag op zich nemen.

04/03/2024

Versier of kleur jouw vuist tegen pesten mooi in, knip langs de oranje stippellijn en hang ze op in jouw klaslokaal. Samen stoppen wij pesten.

Download de PDF hier.

04/03/2024

Bijna iedereen die seksueel geweld meemaakt, krijgt te maken met  allerlei vragen en negatieve reacties als ze anderen daarover in vertrouwen nemen. Mensen reageren - onbedoeld en onbewust- beschuldigend in plaats van steunend. Sunny Bergman onderzocht hoe victim blaming werkt en wat de impact is.

03/03/2024

Ondanks de aanzienlijke hoeveelheid literatuur over pesten en cyberpesten, hebben maar weinig onderzoeken een kritische theoretische analyse toegepast op de perspectieven van ouders, leraren en leerlingen.

01/03/2024

Pesten is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact kan hebben op de emotionele en psychologische gezondheid van kinderen. Het gaat verder dan alleen fysieke aanvallen op het schoolplein; het omvat een breed scala aan gedragingen, variërend van verbaal pesten tot cyberpesten en seksueel pesten. Als ouder is het cruciaal om deze verschillende vormen van pesten te herkennen en te weten hoe u ermee om kunt gaan om uw kind te beschermen.

01/03/2024

 

Na een zware pestsituatie beseft BS Sint-Jozefschool in Ukkel dat online pesten ook een probleem van de school is. Stap per stap verbeteren ze hun schoolbrede aanpak. Van ouderbetrokkenheid tot herstelgesprekken. “We willen nu de hele klasgroep sterker maken.” Expert cyberpesten Heidi Vandebosch (UA) geeft tips.

Elodie Husson, pedagogisch beleidsmedewerker: “Pesten stopt pas als leerlingen voor elkaar durven op te komen, en als de pestkop inziet hoe kwetsend zijn gedrag is.”

29/02/2024

Bekende presentatrices als Nikki Herr (32), Eva Jinek (45), Leonie ter Braak (43) en Merel Westrik (44) zeggen dat WNL-baas Bert Huisjes (56) bij de omroep zorgt voor 'een angstcultuur' en dat hij 'onvoorspelbaar en onveilig' zou zijn. Dat vertellen zij, en verscheidene anonieme (oud-)medewerkers aan het 'AD'.

29/02/2024

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, geweld, of een te hoge werkdruk. Dit staat vastgelegd in de Arbowet. Een effectieve manier om deze bescherming te waarborgen, is door het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Ongewenste omgangsvormen kunnen ernstige stress veroorzaken en leiden tot lichamelijke, psychische, of sociale klachten. Deze vormen van werkstress vallen onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

28/02/2024

Recent onderzoek heeft zich steeds meer gericht op positieve factoren en ondersteuning voor LGBTQ-jongeren. Deze scoping review onderzoekt de bestaande sociale steun voor LGBTQ-jongeren op scholen via de Ecologische Systeemtheorie om te reageren op de volgende vier doelstellingen: (1) sociale ondersteuningssystemen op scholen definiëren, (2) huidig ​​onderzoek naar resultaten voor LGBTQ-jongeren identificeren, (3) barrières identificeren om LGBTQ-jongeren op scholen te ondersteunen, en (4) gebieden identificeren voor toekomstig onderzoek voor LGBTQ-jongeren en sociale ondersteuning op schol

28/02/2024

Wanneer ons kind in conflict raakt met andere kinderen, is het verleidelijk om meteen tussenbeide te komen. Maar soms is terughoudendheid geboden. Emily Edlynn, Ph.D., columniste van Parents Ask Your Mom, suggereert dat het soms beter is om van een incident een leermoment te maken - voor alle betrokkenen.

28/02/2024

58 klachten en tientallen opgestapte vrijwilligers. Het rommelt behoorlijk bij de Dierenambulance Vianen en omstreken (DAV). De klachten gaan allemaal over dezelfde coördinator, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan pesten en intimidatie op de werkvloer. Daarnaast zou de basiszorg voor dieren momenteel tekort schieten. Dit blijkt uit meerdere bronnen die Het Kontakt sprak en inzag. Het gaat hierbij om diverse (oud)-vrijwilligers en schriftelijke documenten. Naar aanleiding van de klachten is arbeidsrechtkantoor AN-i ingeschakeld voor een onderzoek.

27/02/2024

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) kan ernstige gevolgen hebben voor medewerkers en de organisatie als geheel. Het is daarom essentieel voor werkgevers om een effectief beleid te ontwikkelen en implementeren om PSA te voorkomen of te beperken.

Hier volgt een stappenplan om een dergelijk beleid op te stellen:

26/02/2024

Deepfakes zijn kunstmatig gecreëerde mediabestanden, zoals video's, audiofragmenten, of afbeeldingen, waarbij geavanceerde machine learning- en AI-technologieën worden gebruikt om het gezicht of de stem van een persoon te manipuleren en te vervangen door dat van iemand anders. Deze technologie stelt gebruikers in staat om overtuigende maar valse content te produceren die vaak moeilijk van echte opnames te onderscheiden is.

Pagina's