Artikelen / Nieuws | Page 20 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

26/03/2023

De politiek had hoge verwachtingen van de wet die wraakporno moest verbieden, maar 3 jaar na de invoering zijn deskundigen kritisch. Verspreiders van intieme beelden aanpakken blijft lastig, het offline halen bijna onmogelijk. Terwijl het probleem groeit.

26/03/2023

Pesten kan aanzienlijke, ernstige gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Hoewel het verlaten van een baan of het veranderen van afdeling een einde kan maken aan het pesten, is dit niet altijd mogelijk. Zelfs als je jezelf uit de pestomgeving kunt verwijderen, kan de impact van pesten lang duren nadat het pesten is gestopt.

Lichamelijke gezondheidseffecten van pesten

Als je gepest wordt, kun je:

25/03/2023

Een Volkskrant-medewerker is door roddelkanalen vals beschuldigd dat zij de stagiair zou zijn met wie Tom Egbers een affaire had. Dat schrijft Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, in een column. Als gevolg van die beschuldigingen werden haar naam en contactgegevens openbaar gemaakt. Ook werden er foto’s van haar huis gepubliceerd.

24/03/2023

Selena Gomez heeft haar volgers op Instagram opgeroepen om te stoppen met het pesten van Hailey Bieber. In een Story schrijft ze dat Hailey contact met haar heeft opgenomen en heeft verteld dat ze onder meer doodsbedreigingen ontvangt. "Dit is niet waar ik voor sta. Niemand hoort haat en pesterijen mee te maken. Ik heb altijd gepleit voor vriendelijkheid en ik wil dat dit alles stopt."

23/03/2023

De afgelopen dagen ging het los op social media over de short film van Disney: ‘Reflect’. De short film is de eerste Disneyfilm waarin een plussize vrouw de hoofdrol heeft. En dat zorgt voor veel positieve reacties.   

22/03/2023

Ongewenst gedrag op de werkplek is een kwestie die onze aandacht vereist. Of het nu gaat om pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie; de impact op het welzijn van werknemers is enorm. De verbinding tussen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en ongewenst gedrag is onmiskenbaar. Het aanpakken van deze kwesties is niet alleen ethisch noodzakelijk, maar draagt ook bij aan een gezondere, meer inclusieve en productievere werkomgeving. In dit artikel verkennen we de aard van PSA en ongewenst gedrag, en bieden we richtlijnen voor preventie en aanpak.

22/03/2023

Kinderen in het primair onderwijs maken misbruik van het digitale onderwijssysteem Snappet om medeleerlingen opzettelijk met slechte resultaten op te schepen en hen zo te pesten, zo claimt het AD. Kinderen kunnen via Snappet allerlei opgaven maken, waarbij hun voortgang in het systeem wordt opgeslagen en bijgehouden. "In Snappet vind je een schat aan informatie over de voortgang van prestaties van je leerlingen. Alles wordt automatisch geregistreerd en bijgehouden. Zo weet je altijd hoe iedereen ervoor staat en kun je veel eerder bijsturen", aldus een uitleg van de ontwikkelaars.

18/03/2023

De stichting tegen pesten is verbaasd over het interview dat Tom Egbers vrijdagavond heeft gegeven in de talkshow Khalid & Sophie. De in opspraak geraakte presentator nam op eigen initiatief contact op met het programma om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar daarbij kroop hij te veel in de slachtofferol, zegt Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu.

,,Dit is herkenbaar gedrag van een pestkop die betrapt is.”

17/03/2023

Wellicht zijn er mensen die denken: 'Hoe kunnen jullie dit nu weten of zeggen? Kennen jullie alle ins en outs?'

Nee, wijj kennen niet alle ins en outs over individuele situaties maar wel alle ins en outs en de reacties bij ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, racisme en seksuele intimidatie en vanuit deze expertise is onze reactie gevormd. Het is dus geen mening maar op feiten gebaseerde reactie. Als je daar meer over wil weten dan zijn alle bronnen en wetenschappelijke onderzoeken hierover op de website te vinden.

Zoals onderstaand onderzoek van TNO:

17/03/2023

Tom Egbers heeft bij het tv-programma Khalid & Sophie op NPO 1 voor het eerst gereageerd op de aantijgingen dat hij een jonge vrouwelijke collega heeft gepest en geïntimideerd.

De presentator sprak over "meerdere duistere periodes" in zijn 32-jarig huwelijk, "met meerdere buitenechtelijke escapades". Hij zei dat hij in 2005 "een jonge, getalenteerde vrouw" leerde kennen op de redactie, met wie het klikte. Hij bracht haar regelmatig naar huis omdat ze dicht bij elkaar woonden en de twee zoenden.

13/03/2023

Toen Ria acht jaar oud was begon zij voor het eerst een klik te voelen met meester Harmsen: “Op de kleuterschool praatte ik al veel, maar in de tweede klas nog steeds. Daarvoor werd ik wel gestraft, want van meester Harmsen moest ik met mijn tafel pal naast hem, onder het schoolbord, plaatsnemen. Het hele jaar lang. Maar het bijzondere was dat ik op vrijdag dan wel weer de Okkie’s en Taptoe’s mocht rondbrengen. Als compensatie, zeg maar.

12/03/2023

Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van Mores, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Dat heeft ze in een persverklaring bekendgemaakt.

Eerder werd al bekend dat de taken van Dekker tot april worden waargenomen door iemand anders, omdat ze het druk zou hebben met andere werkzaamheden. Maar na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport keert Dekker toch niet terug als voorzitter. In het artikel komen ook Dekker en haar man, sportpresentator Tom Egbers, voor.

11/03/2023

De ChristenUnie wil dat kinderen pas vanaf 15 jaar met toestemming van hun ouders op sociale media mogen. Ook moeten de techbedrijven de echte leeftijd van gebruikers strenger gaan controleren, vindt de partij.

De ChristenUnie stelt een verhoging van de leeftijdsgrens voor gebruik van sociale media voor in Kamervragen aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Aanleiding is dat het Franse parlement begin deze maand een wetsvoorstel aannam dat de grens op 15 jaar legt.

11/03/2023

Tom Egbers kan voorlopig niet meer op televisie verschijnen nu hij door de Volkskrant is ontmaskerd als NOS-pestkop, vinden critici als Chris Woerts en Angela de Jong. “Ik denk dat het klaar is.” Naast Jack van Gelder heeft vooral Tom Egbers een grote rol in de Volkskrant-onthullingen over het grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. In een lang artikel wordt vandaag onthuld dat hij een affaire aanknoopte met een jonge stagiaire, haar begon te pesten en intimideren toen het stukliep en dat de hoofdredactie hem de hand boven het hoofd hield.

11/03/2023

Naar aanleiding van meldingen over pestgedrag, discriminatie en intimidatie op de werkvloer, stapt de hoofdredactie van NOS Sport op. Dat heeft de NOS bekendgemaakt.

Afgelopen december werd duidelijk dat er 'een externe inventarisatie' zou komen na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant over misstanden bij De Wereld Draait Door deed de hoofdredactie van NOS Sport een oproep aan medewerkers om zich te melden als er ervaringen van ongewenst gedrag waren.

10/03/2023

De werksfeer op de redactie van NOS Sport is de afgelopen 20 jaar niet bepaald veilig geweest. Uit onderzoek van 'De Volkskrant' blijkt dat (oud-)medewerkers en andere betrokkenen te maken hebben gehad met pesterijen, seksisme en buitensluiten. Met name Tom Egbers (65) en Jack van Gelder (72) komen er niet goed af: zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel getinte opmerkingen, grappen en pesterijen.

"Hij zei: ja, jullie Marokkanen doen het toch alleen met elkaar?"

10/03/2023

Deze studie onderzoekt hoe pesten en scherts worden geconceptualiseerd en gerationaliseerd door mensen in het gemeenschapsvoetbal voor mannelijke adolescenten. De auteurs gebruiken een sociaal constructivistische, interpretatieve fenomenologische analysebenadering met behulp van kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews. Deze methoden onderzoeken de betekenissen achter de percepties en ervaringen van mannelijke spelers ( N  = 8, M leeftijd = 15,4) en coaches ( N = 4, leeftijd M = 39). 

09/03/2023

Pesten versus agressie

Op één aspect heeft Guldberg gelijk; de schatting dat vijfentwintig procent van de leerlingen wordt gepest, is te hoog. Het is goed om pas van pesten te spreken als er aan drie voorwaarden wordt voldaan: één of meer personen brengen een ander bewust en herhaaldelijk schade toe, waarbij er machtsongelijkheid is. Met deze definitie wordt naar schatting ongeveer tien tot vijftien procent van de kinderen gepest.

07/03/2023

Pesten op school en cyberpesten slachtofferschap en daderschap komen veel voor bij adolescenten met een autismespectrumstoornis (AASD). De mate van overeenstemming tussen adolescent en verzorger met betrekking tot de betrokkenheid van AAS bij pesten en de factoren die verband houden met deze niveaus moeten echter nog worden geëvalueerd. In de huidige studie evalueerden we de niveaus van overeenstemming tussen adolescenten en verzorgers over de ervaringen met pesten op school en cyberpesten door ASD en de factoren die samenhangen met de mate van overeenstemming. 

06/03/2023

Heeft iemand seksuele foto’s of filmpjes van jou en ben je bang dat deze persoon de beelden doorstuurt of online zet? Dan kun je een stopbrief maken. In de brief vertel je dat dit niet mag en dat je dit niet wilt. Op deze pagina vind je informatie en praktische tips voor het maken van zo’n stopbrief. Ook kun je een voorbeeldbrief downloaden die je kunt gebruiken. 

06/03/2023

 

  1. Luisteren en ondersteuning bieden:

    De eerste stap is om te luisteren naar de werknemer en aan te geven dat de afdeling er is om te helpen. De werknemer kan ook worden doorverwezen naar een vertrouwenspersoon of een externe hulpverleningsinstantie.

05/03/2023

Zijn er spelers die expres jouw plezier in het gamen verpesten? Die jou online pesten, discrimineren, uitschelden of je game saboteren? Dit heet in de gaming-wereld online toxicity. Het is niet oké! Op de website van HelpWanted.nl kun je hier veel informatie over vinden zoals onderstaande, maar ook: 

Pagina's