Artikelen / Nieuws | Page 20 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

01/12/2021

Werkgevers moeten beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Naast preventie zijn zij verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie in het kader van de Wet Verbetering poortwachter (WVP). Hierbij zijn veel organisaties en professionals betrokken. Inspectie SZW bracht in kaart wie een rol spelen bij het voorkomen van klachten en ziekteverzuim door PSA, en bij het voorkomen dat mensen onnodig (lang) thuis komen te zitten met psychische klachten.

01/12/2021

Doet u voldoende tegen werkstress en psychosociale arbeidsbelasting?

Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en ongewenst gedrag > Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ga naar werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.

 

01/12/2021

Pesten valt volgens de Arbowet (hoofdstuk 1) onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’.

23/09/2021

Onze Junior Ambassadeur Daniel Stosic (14) heeft meegewerkt aan de campagne van de Week tegen Pesten en vertelt over zijn ervaring met buitensluiten en pesten.

31/08/2021

Van alle vormen van geweld op school komt pesten het meest voor. Wat kan of moet een school tegen pesten doen? En waar kunt u als ouder terecht als uw kind met pesten op school te maken krijgt?

23/08/2021

Kliekjes vormen, vriendinnen buitensluiten of klasgenoten zwartmaken. “Queen bees pesten zo subtiel dat leraren er niets van merken. Ze doden met blikken”, zegt de Nederlandse onderwijsspecialist Anke Visser. Want meisjes pesten geniepig, non-verbaal én buiten het zicht van leraren.

23/08/2021

Deze blog zet de belangrijkste feiten uit het wetenschappelijk onderzoek omtrent pesten nog eens op een rijtje zodat iedereen weet waarover het juist gaat.

Pesten is en blijft een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Er verschijnen geregeld krantenartikelen over, elk jaar is er de Week tegen Pesten (met de aanstekelijke liedjes) en scholen besteden er zelf ook meer en meer aandacht aan. Kortom, pesten op school is een hot topic. 

29/06/2021

Eén op de tien vrouwelijke studenten (11 procent) maakte tijdens de studententijd seksuele penetratie mee zonder hun instemming. Dit overkwam ook 1 procent van de mannen. De meeste studenten weten niet waar ze hulp kunnen krijgen op hun hoger-onderwijsinstelling. Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research in opdracht van Amnesty International uitvoerde onder Nederlandse studenten.

27/06/2021
Veel scholen hebben inmiddels een anti-pestprogramma, toch gaat het pesten nog altijd door. Dat heeft veel te maken met sociale status: van pesten word je populair. Maar nu blijkt dat ook verdedigers van slachtoffers populair zijn in de klas.

Pesten komt op bijna alle scholen voor. Onlangs nog meldde het CBS dat een op de tien kinderen op school wordt gepest (overzicht cijfers & onderzoeken).

03/06/2021

Kunst- en modestudenten worden afgebrand, werken zich over de kop en er is op de opleidingen sprake van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De onderwijsinspectie spreekt van ‘ongekend veel’ meldingen, het zijn er meer dan 100, over de onveilige leeromgeving. De inspectie gaat nu onderzoek doen naar kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs in ons land.

23/02/2021

Bullying is a relationship problem that most often occurs in the presence of peers. Peers who witness bullying play a critical role in intervening. Peer intervention, or defending, is a complex behavior. Defending a victimized peer can occur offline and online, with many similarities between the two contexts. This paper, guided by the Social Ecological Model, systematically reviewed the correlates associated with defending at different levels including: individual, peer, family, and school.

25/04/2020

“Een pestvrije samenleving is een utopie.” Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, klinkt beslist. “Elk jaar worden er meer dan 34.500 jongeren tussen de 10 en 18 jaar wekelijks gepest. Het zou fantastisch zijn, moesten we dit cijfer met 30 procent kunnen laten dalen. Dat betekent 10.000 jongeren per jaar die met meer vertrouwen, meer vrienden en een betere schoolopleiding in het leven kunnen staan.” Tumult strikte hem voor een interview.

02/04/2020

Wat beweegt de pestkop om zijn klasgenoot dood te zwijgen of met propjes te bombarderen? Socioloog René Veenstra en zijn collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen deden er onderzoek naar. Hoewel sommige pestkoppen gewoon onhandig zijn, is pesten vaak ook strategisch gedrag: pesten maakt populair, en dat weten pestkoppen maar al te goed. Het slachtoffer wordt zorgvuldig uitgekozen.

30/08/2018

‘Als jong meisje had ik weinig vrienden en heb ik altijd gevoeld dat ik er niet helemaal bij hoorde. Op school zat ik altijd te tekenen of te zingen, nodigde bijna nooit iemand mij uit en op mijn eigen partijtjes wilde niemand met mij spelen. Ik verfde al jong de onderkant van mijn haar in knallende kleuren, droeg vaak pikzwarte oog make-up en luisterde non-stop naar Evanescence. Op school zat ik altijd te tekenen of te zingen, nodigde bijna nooit iemand uit en op mijn eigen partijtjes wilde niemand met mij spelen. Ik was eigenlijk een makkelijk doelwit om gepest te worden.

17/01/2017

"Leraren zijn geen incapabele sukkels, maar ze zijn vaak niet deskundig genoeg om het pesten aan te pakken." Dat is de conclusie van een vijf jaar lang onderzoek naar pesten van de Rijksuniversiteit Groningen. "Pesten is een ontzettend complex proces."

Vijf jaar lang deed onderzoeker Beau Oldenburg van Rijksuniversiteit Groningen met een heel team onderzoek naar pesten op basisscholen. Ze maakte gebruik van data van 10.000 leerlingen van tientallen scholen. 

Pagina's