Artikelen / Nieuws | Page 12 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

19/05/2023

Merel Brons journaliste voor het tijdschrift Kek Mama is op zoek naar moeders met kinderen tussen de 9 & 12 jaar, die ervaring hebben met online pesten = cyberpesten = pesten via social media zoals: What's app, Instagram, TikTok. Zie hieronder een paar voorbeelden.

19/05/2023

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen 2023Z07145 (19 april 2023) van het lid Strolenberg (VVD) over pesten op het werk naar aanleiding van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022.

19/05/2023

Pesten op school verpest de sfeer en is erg vervelend. Hoe sneller het wordt aangepakt, hoe beter. Hieronder volgen kort en bondig 15 tips voor u als leerkracht, om pesten verder aan te pakken en liever nog, te voorkomen.

1. Zorg voor een goed pestprotocol en zorg dat iedereen weet waar dit protocol te vinden is
Dit zorgt ervoor dat men dit direct kan raadplegen zodra het nodig is. Zorg dat het protocol regelmatig bijgesteld wordt als het nodig blijkt. Vergeet niet digitaal pesten (cyberpesten) in je protocol op te nemen.

18/05/2023

Als professional in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen of kinderopvang ben jij een belangrijke schakel in het tegengaan van pesten. Het is cruciaal dat je adequaat reageert en preventief werkt aan een positieve groepsdynamiek. Door pestgedrag tijdig te signaleren en hierop in te spelen, en gepeste kinderen de steun te bieden die ze verdienen, maak jij het verschil. We begrijpen dat het niet altijd gemakkelijk is om pestgedrag te herkennen, de ernst ervan te bepalen en langdurig pestgedrag aan te pakken. Maar weet dat je hierin niet alleen staat.

18/05/2023

Deze handreiking is bedoeld om bedrijven te helpen om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

17/05/2023

The Bikers Alliance is een motorvriendengroep die het leuk vindt om motor te rijden en om iets voor goede doelen te doen. Dat het mes aan twee kanten snijdt, is zeker het geval bij Maud. Zij werd enorm gepest op school. Tijd voor actie, aldus The Bikers Alliance.

16/05/2023

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties kan helpen bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon.

Het informatieblad bevat:

15/05/2023

Roddelen, uitlachen, buitensluiten, compleet zinloos werk laten doen. Pesten op het werk komt vaak voor – een op de acht werknemers heeft er mee te maken – en kan grote gevolgen hebben. Hoe voorkom je dat die werkvloer een heel naar schoolplein wordt?

15/05/2023

Voor het aansteken van een fatale woningbrand moet een 19-jarige man uit Hilversum als het aan het OM ligt twee jaar in jeugddetentie. Ook werd in de rechtbank in Utrecht vandaag jeugd-tbs tegen hem geëist. Bij de brand kwamen bewoners Marco (49) en Vanessa (48) om het leven.

De brand werd in mei 2021 aangestoken met benzine. De Hilversummer wordt ervan verdacht dat hij vroeg in de ochtend benzine door de brievenbus en over de voordeur heeft gegoten. Toen de benzine werd aangestoken vloog het huis met een enorme steekvlam in brand.

14/05/2023

Stichting Stop Pesten Nu, erkend doel, 
wij richten zich op pesten en online pesten, dat onrecht raakt ons gevoel. 
CBF erkend, vol toewijding en kracht, om pesten te voorkomen,
dat is ook wat van ons wordt verwacht.

Elke dag zetten wij ons in, een positieve strijd, 
om bewustwording te creëren, samen zijn wij verblijd. 
Met acties tegen pesten, vergroten wij het besef, 
samen werken wij eraan, dat is wat wij wensen.

12/05/2023

Pesten is een ernstig probleem dat op alle leeftijden kan voorkomen. Het kan zich voordoen op school, op het werk, in sociale kringen en zelfs online. Pesten kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek geweld, verbaal misbruik, uitsluiting en het verspreiden van geruchten. Het kan verwoestende gevolgen hebben voor zowel de slachtoffers als de daders, waaronder emotionele schade, lichamelijke letsels en langdurige psychologische problemen.

11/05/2023

Ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders zijn vorig jaar slachtoffer geworden van internetcriminaliteit. Dat schat het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder 32.000 mensen van 15 jaar en ouder. 15 procent zegt in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit.

Een jaar eerder, in 2021, telde het CBS bijna 2,5 miljoen mensen die werden getroffen door online criminaliteit.

11/05/2023

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van de Wet strategisch HRM. Het ministerie van OCW is deze week met een internetconsultatie over het wetsvoorstel begonnen. ,,Minister Dennis Wiersma presenteert een model waarmee hij top down personeelsbeleid oplegt en zich tot drie cijfers achter de komma met personeelsbeleid van het basis en voortgezet onderwijs bemoeit.

10/05/2023

Hé daar,

WhatsApp is een superhandige app om bij te kletsen met vrienden, huiswerk te delen of gewoon lol te hebben in groepsgesprekken. Maar wat als het niet zo leuk is? Wat als iemand je pest via WhatsApp? Hier is wat je kunt doen.

10/05/2023

Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten besturen daar meer regie in nemen. Er zijn lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en kansengelijkheid, maar om de neergaande trend echt te keren is een stabiele langetermijnstrategie hard nodig. Besturen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2023.

09/05/2023

YouTube heeft in het laatste kwartaal van 2022 in totaal 6,5 miljoen kanalen en 5,6 miljoen video's verwijderd wegens schenden van zijn richtlijnen. Van de verwijderde video's werden er bijna 29 duizend vanuit Nederland geüpload.

08/05/2023

We've all been there—seeing someone being picked on or harassed, either at school, at work, or even online. It's a terrible feeling, and most of us want to help but aren't sure how. Bullying is a societal problem that requires collective action. Here's a practical guide on what you can do to help when you witness bullying, regardless of your age.

07/05/2023

Ik krijg een verontrustende mail binnen van een bezorgde moeder. Ze schrijft dat haar zoon, Jonathan, wordt gepest door klasgenoten. Onderweg van school naar huis wordt hij vaak achternagezeten door drie jongens die hem schoppen en slaan. Waarom Jonathan gepest wordt is totaal onduidelijk. Als hij naar huis fietst, belt hij zijn vader zodat die weet of Jonathan iets overkomt.

06/05/2023

Relationele agressie is een relatief nieuw begrip waar nog maar weinig onderzoek naar verricht is. Handelingen die erbij komen kijken zijn het opzettelijk negeren of buitensluiten van anderen, het verspreiden van geruchten over anderen en dreigen een vriendschap te beëindigen. Het lijkt een wederzijds effect te hebben, degene die relationeel agressief gedrag vertonen hebben ook de meeste kans om het slachtoffer te zijn.

05/05/2023

Kim Kötter zegt Ik Stop Pesten Nu

05/05/2023

Een fijne werkomgeving gaat verder dan alleen een goed salaris. Het is belangrijk om 's ochtends met een positief gevoel naar het werk te gaan, dit bevordert niet alleen de productiviteit maar ook het algemene welzijn. Maar wat maakt een werkplek nu echt prettig? Hieronder volgen enkele factoren die bepalend kunnen zijn voor het werkgeluk van mensen:

Een redelijke omgang met werktijden

05/05/2023

 Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan of navigeer snel naar deze subrubrieken:

Vraag & Antwoord ... 

Pesten algemene vragen

► Anti-pesten of preventie, wat is het verschil?

04/05/2023

Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft. En als die er wel is, dan is de rol en de positie voor veel mensen onbekend. 

Dat geldt overigens niet alleen voor werknemers. Ook werkgevers en preventiemedewerkers zelf weten niet altijd even goed wat die rol en positie in de organisatie is. 

04/05/2023

“Als je mij die auto niet geeft, dan ga ik nooit meer met je spelen.” “Jij bent een kleine baby en jij mag alleen met die blokjes spelen.” “Als je niet meedoet met mij, dan ben ik je vriend niet meer.” Stuk voor stuk herkenbare kleuteruitspraken die een uiting zijn van relationele agressie. Laat die niet zomaar passeren.

Pagina's