Artikelen / Nieuws | Page 15 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

16/08/2022

Humor is niet alleen lachen, gieren, brullen. Het kan ook op een pijnlijke manier maatschappelijke gevoeligheden in een samenleving blootleggen.

15/08/2022

Op 12 september verschijnen er bij Kruidvat twee prentenboeken in de serie ‘Onze Wereldboeken’. In deze boeken worden maatschappelijke thema’s toegankelijk gemaakt voor kinderen. De thema’s van de boeken zijn gekoppeld aan een goed doel.

15/08/2022

Abstract

Adult fans of K‐Pop bandBTSare part of a diverse andglobal fandom that has an evident psychological sense ofcommunity associated with psychosocial benefits such asincreases in wellbeing. This study aimed to investigate ifcyberbullying victimization plays an influential role in therelationship of BTS fans' psychological sense of communityand wellbeing using an online co‐designed survey adminis-tered to 183 participants. There was a significant positiverelationship found between psychological sense of com-munity and wellbeing.

15/08/2022

Abstract

Past findings concerning whether and how feedback from external evaluations benefit the improvement of schools are inconsistent and sometimes even conflicting, which highlights the contextual nature of such evaluations and underscores the importance of exploring them in diverse contexts. Considering that broad international debate, we investigated the use and impact of feedback from external evaluations in compulsory schools in Iceland, particularly as perceived by principals and teachers in six such schools.

15/08/2022

Voor op het Digibord - Roxeanne Hazes leest haar Prentenboek Grapje voor

14/08/2022

Abstract

Researchers investigating the experiences of novice teachers highlight the importance of easing their transition from study to work, including by strengthening their personal resources through active experimentation with future practices.

14/08/2022

 

Abstract

Developing interpersonal problem-solving competence hold an increasingly important role in the socialization process during childhood and early adolescence. To assess the interpersonal problem-solving ability, a five-dimensional 44 items scale called "Interpersonal Problem-Solving Inventory for Elementary School Students" (IPSI) was developed.

14/08/2022

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur
 

13/08/2022

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren en dat er een coördinator is die het beleid voor tegengaan van pesten coördineert en optreedt als aanspreekpunt. Deze wettelijke eisen gelden voor het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs.

12/08/2022

in deze Pestcast (podcast) worden zeer uiteenlopende vragen gesteld aan Patricia Bolwerk (Oprichter & Directeur Stichting Stop Pesten Nu) over Pesten op de Werkvloer. Het interview start op 3:50. 

07/08/2022

Abstract

Developing interpersonal problem-solving competence hold an increasingly important role in the socialization process during childhood and early adolescence. To assess the interpersonal problem-solving ability, a five-dimensional 44 items scale called "Interpersonal Problem-Solving Inventory for Elementary School Students" (IPSI) was developed.

05/08/2022

Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron en tegelijk ook communicatiemedium.

01/08/2022

In unserer Welt gibt es seit vielen Jahren neben der analogen Realität eine digitale. Da sich ein erheblicher Teil der Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum abspielt, werden Konflikte nicht mehr nur in analoger, sondern immer mehr auch in digitaler Form ausgetragen. Mobbing wird dadurch erleichtert und sein Schädigungspotential enorm gesteigert. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge leiden in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder unter fortwährenden Attacken der Schülerschaft. Die Folgen für die Betroffenen sind gravierend.

17/07/2022
Een ontroerend verhaal over de zebra Ziva die gepest wordt omdat Ziva geen strepen heeft. Vooral Leeuw heeft het op Ziva voorzien. Hij wordt omringd door meelopers als Olifant en Zeeleeuw waardoor het pestgedrag alleen maar toeneemt. Gelukkig helpt buurvrouw Uil Ziva om het pesten te stoppen. Bij dit mooi geïllustreerde prentenboek is lesmateriaal gemaakt voor de groepen 1 t/m 4. Met daarin de volgende werkvormen: kijken/lezen/praten, spelen, maken/doen, vertellen, zingen en afspraken maken om pesten te voorkómen. Inclusief een liedje diverse speelse doe- en werkbladen.
16/07/2022

Het bespreken van pesten in de klas vereist het aanleren van denkstrategieën en een steigerdiscussie. Er zijn mogelijkheden binnen het curriculum en gedurende de schooldag om te leren over concepten die verband houden met pesten, en om positieve, inclusieve en proactieve houdingen en praktijken te bevorderen.

16/07/2022

Humor kan effectief zijn zodat mensen hun energie behouden, een positieve stemming te bevorderen en een lach te bezorgen. Tegelijkertijd leidt humor er toe dat mensen zichzelf naar beneden halen, niet meer uitspreken wat ze eigenlijk willen zeggen, urgente zaken relativeren en feedback teniet doen.

15/07/2022

Stap 1 Of uw kind nu de pester is of op school wordt gepest, de leerkracht moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

  • Bel de school en maak een afspraak: Als u zich niet op uw gemak voelt om face-to-face met de leraar te praten, kunt u het pesten bespreekbaar maken via de telefoon of per e-mail, echter de beste optie blijft altijd de face-to-face.
  • Houd in gedachte: Geen enkele leerkracht is blij als er gepest wordt in zijn/haar klas.
15/07/2022

Om ongewenst gedrag aan wetenschappelijke instellingen te bestrijden is het nodig veel meer aan preventie te doen. De huidige aanpak richt zich vooral op klachtafhandeling, maar de sociale veiligheid aan universiteiten en onderzoeksinstituten verbetert pas echt door gedrag op de werkvloer structureel onderwerp van gesprek te maken.

15/07/2022

Kleuters die elkaar betasten. Leerlingen die onder de toiletdeuren kijken. Normaal gedrag of niet? Het vlaggensysteem van Sensoa helpt leraren inschatten wat oké is en wat je doet als seksueel gedrag over de schreef gaat. Er zijn 4 kleuren om seksueel gedrag te beoordelen: groen, geel, rood en zwart.

14/07/2022

Bijna een op de vijf medewerkers in Nederland heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een op de tien ervaart zelfs meermaals grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het vaakst gebeurt dat door directe collega’s. Dat blijkt uit recent onderzoek onder meer dan 1000 werkenden door InnerVoice. 

13/07/2022

Een goede voedingsbodem voor digitaal burgerschap is een positief en sociaal-veilig schoolklimaat. Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren, inclusief het periodiek monitoren van de effecten, en het aanstellen van een coördinator voor schoolveiligheid (die tevens fungeert als aanspreekpunt). Hieronder volgt een mogelijke aanpak, in de vorm van drie adviezen:

13/07/2022

In dit dossier verzamelen we kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee willen we overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

12/07/2022

We onderscheiden verschillende fases in het handelen van de leerkracht.

Signaleringsfase

stap 1: De leerkracht neemt de klachten over pesten serieus en probeert het probleem helder te krijgen en achter de mogelijke oorzaak te komen.

stap 2: De leerkracht biedt hulp aan gepeste kind en ook aan pester.

stap 3: De leerkracht neemt contact op met de ouders van het gepeste kind en ook met de ouders van de pester.

stap 4: De leerkracht maakt het pestgedrag in de groep bespreekbaar.

 

Pagina's