De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel.​ Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.