Artikelen / Nieuws | Page 17 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

17/07/2023

Welkom bij Stichting Stop Pesten Nu, waar we ons inzetten voor het creëren van veilige en respectvolle leeromgevingen voor alle kinderen. We geloven dat ouders en scholen samen een krachtige rol kunnen spelen in het terugdringen van pestgedrag en het bevorderen van positieve relaties onder kinderen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een verschil maken en pesten effectief aanpakken.  

17/07/2023

Beste leraar, wil jij kans maken op dit drieluik om aankomend schooljaar op een interactieve manier met je leerlingen over pesten en de rollen in gesprek te gaan? Wij kunnen 3 leerkrachten blij maken met deze serie.

WIN ACTIE voor leerkrachten - Pesten in Perspectief

16/07/2023

Flemming scoort hit na hit en staat op 18 november 2023 voor het eerst in AFAS Live. Hij vertelt over het statement dat hij wil maken tijdens zijn optreden. 'Renze' kijk je terug bij Videoland.

14/07/2023

Jenna Ortega is pas 20 jaar maar is nu al een grote naam in Hollywood. De jonge actrice wist voornamelijk door te breken dankzij de populaire Netflix-serie Wednesday, maar ondanks het feit dat ze geniet van het werk, is het niet altijd alleen maar leuk...

13/07/2023

Toen de 11-jarige Shayden Walker bij zijn buren in Amarillo, Texas aanbelde om te vragen of ze kinderen hadden met wie hij kon spelen, wist hij niet dat hij even later wereldnieuws zou worden. Zijn smeekbede, die werd vastgelegd door een deurbelcamera, werd door de buren op TikTok geplaatst en in korte tijd miljoenen keren bekeken. Het regende positieve reacties. 'Ik wil zijn vriend zijn'.

13/07/2023

Download alle onderstaande Posters tegen Pesten (gratis) - Stop Pesten Nu.

Print en hang deze gratis posters op bij de koffiemachine, de kantine, het kopieerapparaat, in de gang op de sportclub, in de klas, op het werk, in het bejaardentehuis. Alle posters tegen pesten en onliine pesten (cyberpesten) zijn kosteloos te downloaden in onze kennisbank/downloadcentrum, ga naar Kennisbank

12/07/2023

Pesten is een ernstig probleem dat zich op verschillende terreinen manifesteert, zoals op school, in sportverenigingen, op het werk en zelfs online. Om effectief pestgedrag te kunnen aanpakken, moeten we eerst erkennen en begrijpen dat pesten een daadwerkelijk probleem is dat aandacht verdient. Voordat we pestgedrag effectief kunnen aanpakken, is het van essentieel belang om bewustwording te creëren rondom dit complexe probleem. In dit artikel zullen we verkennen waarom bewustwording zo cruciaal is bij het aanpakken van pestgedrag.

12/07/2023

Deze studie onderzocht de effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren, en de modererende rol van geslacht en leerjaar in deze relatie. Daartoe werden de Olweus Child Pesten Questionnaire (OBVQ) middelbare schoolversie van de kinderpestvragenlijst en de stressorschaal voor middelbare scholieren gebruikt om 3.566 middelbare scholieren in de provincie Guizhou te ondervragen, en de gegevens werden statistisch geanalyseerd. De resultaten toonden aan dat stress significant en positief geassocieerd was met pesten op school onder middelbare scholieren. Bovendien modereer

11/07/2023

Een "feedbackdoos" is een speciale doos die in de klas staat. In deze doos kun je briefjes stoppen met daarop ideeën, tips of dingen die je hebt opgemerkt en die je wilt delen. Je hoeft je naam er niet op te schrijven, dus niemand weet van wie het briefje komt.

Waarom hebben we een feedbackdoos?

Om de klas beter te maken: Als je denkt dat iets beter kan in de klas, kun je dat op een briefje schrijven.
Om elkaar te helpen: Als je een goed idee hebt, kan dat helpen om de klas fijner te maken voor iedereen.

11/07/2023

Uit een onthutsend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat vrouwelijke gevangenen in de gevangenis van Nieuwersluis in Utrecht, slachtoffer zijn van herhaald niet-integer gedrag van het personeel, waaronder seksueel wangedrag. Dit varieert van seksueel getinte opmerkingen tot gedwongen intimiteiten zoals orale bevrediging en tongzoenen en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Ook zijn er meldingen van pesterijen, schelden en geschreeuw.

10/07/2023

Intimidatie en pesten zijn aan de orde van de dag in het Europarlement. Met name junior medewerkers zijn het mikpunt van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Politico.eu, dat zich baseert op documenten en tientallen gesprekken met betrokkenen. Slachtoffers verklaren dat ze lijden onder angststoornissen, slapeloosheid en suïcidale gedachten.

09/07/2023

Het opstellen en implementeren van een effectief beleid tegen pesten op de werkvloer is een belangrijke stap om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren. Door het volgen van deze richtlijnen en het bevorderen van een cultuur waarin pestgedrag niet wordt getolereerd, kunnen organisaties actief pesten aanpakken en een positieve werkcultuur bevorderen.

Beleidsverklaring:

08/07/2023

“Geen enkele school is pestvrij, ook de onze niet”, geeft Hilde Van Wichelen grif toe. Maar als coördinator van het antipestbeleid beschikt ze over 25 vernuftige voelsprieten: de zesdejaars die een opleiding volgden tot ‘Switcher’. Ze zijn het eerste aanspreekpunt én bemiddelen zelf bij conflicten. “De drempel om pestgedrag te melden, lag nooit zo laag.” Kijk in de video hoe ze dat aanpakken.

07/07/2023

Literatuur over programma's tegen pesten laat een groeiende consensus zien over het bevorderen van de zelfredzaamheid van slachtoffers en omstanders tegen pesten, maar biedt geen theoretisch model of meetschaal om de mate van het bereiken van dit doel te beoordelen. Het huidige onderzoek heeft tot doel deze theoretische en empirische lacunes aan te pakken door de Dublin Anti-Bullying Self-Efficacy Models and Scales voor te stellen, met behulp van een gemakssteekproef van 14-jarige studenten in Ierland ( N = 1.100). Na het vaststellen van zowel inhouds- als gezichtsvaliditeit, werden vier af

06/07/2023

Haatzaaien online, ook bekend als cyberhaat, is het verspreiden van berichten of content die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen individu

06/07/2023

Welkom superhelden in de strijd tegen pesten! Ben je klaar om de wereld op zijn kop te zetten en pesten een halt toe te roepen? Geweldig! Hier bij Stichting Stop Pesten hebben we de perfecte manier voor jou om jouw krachten te bundelen en je eigen crowdfundactie te starten. Laten we samen een golf van positiviteit creëren en pesten voorgoed uitbannen!

05/07/2023

Ik ben zo ontzettend boos op het ADR. Ruim 24.000 werknemers (43%) hebben last van pesten, buitensluiten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen (in 2022) blijkt uit onderzoek.

"Wij erkennen het belang van dit probleem, maar het wordt nog steeds niet als urgent beschouwd."

Algemeen Directoraat van Rijksvastgoed en Bedrijfsvoering (ADR)

04/07/2023

Aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag neemt sterk toe. 

43% van de medewerkers bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, vooral pesten en intimidatie.

04/07/2023

Onderzoek verklaart de voorspelbare cyclus van pesten op de werkplek. Pesten op het werk begint als een blaar, klein en onopgemerkt. Na verloop van tijd kan het echter doelen onbeweeglijk maken, volledig in beslag genomen door pijn en volledig verrast door wat er gebeurde. Als onderzoeker en universiteitsprofessor heb ik meer dan 200 doelwitten van pesten op het werk geïnterviewd, in 24 bedrijfstakken, 27 staten en 15 landen. De meeste van deze individuen wisten niet dat ze werden aangevallen totdat ze diep geworteld waren in de strijd. Velen ervoeren opluchting toen ze het

03/07/2023

Sterk klasmanagement begint bij duidelijke routines. Geen zinloze regeltjes maar heldere afspraken: hoe je de les in alle rust start en eindigt, hoe je groepswerk aanpakt of toetsen afneemt. Want meer rust in de klas betekent meer effectieve lestijd en meer aandacht voor elke leerling. Expert en leraar Gert toont hoe je sterke routines bouwt.

“Met goede routines daalt de kans op conflicten”

Gert Verbrugghen
leraar Engels

03/07/2023

Kinderen kunnen ongestoord TikTok en Snapchat gebruiken. Dat terwijl de zorgen over de privacy rondom de apps blijft groeien. Daarom wil de ChristenUnie een Kinder Autoriteit Persoonsgegevens aanstellen zodat er extra aandacht komt voor de veiligheid van kinderen online. Vandaag stemt de Kamer over dit voorstel. "Snapchat luistert mee met misschien wel intieme gesprekken met mijn dochter en gebruikt dat vervolgens om er beter van te worden", zegt ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost in De Nieuws BV.

02/07/2023

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) moet zich meer gaan richten op de effecten van extreem weer en sociale veiligheid, zoals pestgedrag op school. Dat zegt de nieuwe OVV-voorzitter Chris van Dam. De OVV is vooral bekend van onderzoeken naar ongelukken en rampen, maar Van Dam wil dat de raad zijn blik verruimt en ook gaat kijken naar onderwerpen op het gebied van 'alledaagse' onveiligheid.

01/07/2023

Het kan super frustrerend zijn om te maken te hebben met haters, of het nu in het echte leven is of online. Soms voelt het alsof ze overal zijn. Maar onthoud: haters geven vaak commentaar vanuit hun eigen onzekerheden. Hier zijn enkele stappen om ze het hoofd te bieden:

30/06/2023

Al vier maanden is Yana (14) het slachtoffer van pesterijen door medeleerlingen. Om haar tegen de pesters te ‘beschermen’ laat de school haar regelmatig alleen in een lokaal zitten.
“Ik had dit niet zo gewild”, vertelt ze aan HLN.

30/06/2023

“Diversiteit omarmen zit in het DNA van onze school,” zegt Pieter-Jan De Coninck, leerlingenbegeleider in GO! atheneum Erasmus De Pinte. “Dat wil niet zeggen dat we actie na actie voeren. Ons LGBTQI+-beleid is er eentje zonder toeters en bellen, maar wel met veel – soms onzichtbare – inspanningen.”

Lees verder onder de video.

Pagina's