Artikelen / Nieuws | Page 14 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

17/09/2023

Of je nu een leerling op school bent, een sporter, een senior in een bejaardentehuis, of een professional op de werkvloer; pesten is een universeel probleem dat niemand zou moeten ervaren. 

17/09/2023

Roda JC speler Sami Ouaissa

17/09/2023

Roda JC Aanvoerder Rodney Kongolo

 

16/09/2023

Dit verhaal gaat over Lisa, een meisje dat sinds groep 3 gepest wordt. Nu ze op de middelbare school zit, heeft ze eindelijk de moed gevonden om het probleem aan te kaarten bij haar mentor, meneer Jansen. Wat volgde was een onverwachte wending die haar leven veranderde. Lisa was altijd een stil meisje, iemand die liever op de achtergrond bleef. Ze werd gepest om haar uiterlijk, haar interesses en zelfs om haar stilte. Na jaren van lijden, besloot ze dat het genoeg was.

15/09/2023

Vanaf de basisschool kreeg Esmee al te maken met pestgedrag. Zij vertelt openlijk aan J/M Ouders over haar pestverleden en de nadelige gevolgen die het pesten met zich meebracht.

14/09/2023

Het verspreiden van persoonlijke informatie om iemand te intimideren, beter bekend als "doxing," wordt binnenkort strafbaar in Nederland. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat doxing strafbaar stelt, met ingang van 1 januari van het komende jaar. Maar wat is doxing precies, en waarom is deze wet zo belangrijk?

12/09/2023

Leroy Fer speler van Alanyaspor

12/09/2023

Stichting Stop Pesten Nu is een uitgebreid informatieplatform over Pesten & Online Pesten ( Cyberpesten ). Alles op één centrale plek (website) waar alle relevante en betrouwbare informatie, wetenschappelijke onderzoeken, materialen en bronnen over pesten en online pesten worden verzameld en aangeboden.

12/09/2023

Wel doen - DO's

Stop het pesten direct 

  • Ga tussen de gepeste leerling en de pester(s) staan en blokkeer oogcontact.
  • Stuur geen omstanders weg.
  • Om te voorkomen dat de spanning escaleert, moet u wachten tot later om de feiten op een rijtje te zetten.
  • Praat afzonderlijk met de betrokken partijen zodra ze kalm zijn.

Raadpleeg de schoolregels met betrekking tot pesten

  • Spreek op een nuchtere toon en beschrijf wat u hebt gehoord of gezien.
  • Laat alle leerlingen weten dat pesten altijd
11/09/2023

Online pesten, ook bekend als cyberpesten, is een toenemend probleem in onze moderne, digitale wereld. Het is een onderwerp waar we niet omheen kunnen en waarover gesproken moet worden. In deze blogpost leggen we uit waarom het cruciaal is om het gesprek aan te gaan over online pesten en hoe je die belangrijke eerste stap kunt zetten.

11/09/2023

ChipSoft-baas Gerrit Mulder zag een werknemer na een burn-out ‘met een norse, verongelijkte houding’ terugkeren. In plaats van professionele begeleiding in te schakelen raakte hij zelf geïrriteerd. Die houding wordt nu afgestraft.

09/09/2023

Evert zet geregeld de klas op stelten en verstoorde al meerdere keren de klassfeer. Als leraar zit ik met de handen in het haar en voordat ik opnieuw naar de directie stap, wil ik graag het verschil weten tussen schorsing en uitsluiting. Lees verder als jij je ook in een soortgelijke situatie bevindt.

08/09/2023

Als je jezelf afvraagt of je een pestkop bent, is dat al een teken van zelfreflectie. Vraag jezelf af: Behandel ik anderenpestende groep op een manier die ik zelf niet prettig zou vinden? Lees meer over wat pesten is

 

07/09/2023

Zeg nou zelf, niet elke break-up gaat zo vriendschappelijk als je aan je vrienden vertelt. In ‘En toen was ik single’ nemen wij een duik in het leed van echte relatiebreuken. In de breedste zin van het woord.

Dit keer vertelt Shiloh* (23) haar verhaal.

Duur van de relatie: Elf jaar
Wie maakte het uit: Shiloh
Reden van breuk: Toxic gedrag van vriendin

06/09/2023

Hogescholen en universiteiten moeten een veilige leer- en werkomgeving zijn voor studenten en medewerkers. Minister Dijkgraaf (onderwijs en wetenschap) presenteert daarom een aanpak om samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op de instellingen te vergroten. Zo komt er een nieuw landelijk programma en wil hij dat instellingen een wettelijke zorgplicht krijgen. Verder onderzoekt Dijkgraaf of er een onafhankelijk punt moet komen waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor steun en advies. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

05/09/2023

Poster Pesten stopt, waar jij begint

Download en print bovenstaande gratis poster 'Pesten stopt, waar jij begint'

05/09/2023

Een content moderator van sociale media in Duitsland is met betaald verlof gestuurd in afwachting van een intern onderzoek door zijn werkgever TELUS International, aldus de Duitse vakbond Verdi, nadat hij in het openbaar een oproep had gedaan aan wetgevers om de arbeidsomstandigheden in de industrie in Duitsland te verbeteren.

Een directeur van de non-profit organisatie Foxglove, die heeft geholpen bij het organiseren van een campagne voor content moderators over hun werkomstandigheden, beschreef de maatregel als “schandalige pesterijen”.

04/09/2023

Online grensoverschrijdend gedrag is een groeiend probleem dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de betrokken individuen. In een tijd waarin we ons leven steeds meer online leiden, is het cruciaal om signalen van dergelijk gedrag tijdig te herkennen en aan te pakken. Dit artikel richt zich op het herkennen van deze signalen en het bieden van praktische tips voor zowel docenten als leerlingen.

03/09/2023

De politierechter heeft taakstraffen van vijftig en zestig uur opgelegd aan twee mannen en twee vrouwen voor het sturen van doodsbedreigingen en het beledigen van kinderboekenschrijver Pim Lammers. De helft van de straffen is voorwaardelijk.

Vanwege de doodsbedreigingen trok Lammers zich in februari terug als dichter voor de Kinderboekenweek. 

02/09/2023

Bullying doesn't end on the playground; it can follow you into your professional life, lurking in the corners of office spaces and behind the closed doors of meeting rooms. What's more troubling is that sometimes, the bully could be your boss. Understanding the signs is the first step toward addressing the issue.

Remember, recognizing bullying is the first step toward stopping it. You don't have to go through it alone, and you have resources and rights to protect you. By being educated and proactive, you can make your work environment a safer and more respectful space.

02/09/2023

De 18-jarige Maurits Drenth laat de jury van Holland's Got Talent versteld staan met zijn indrukwekkende optreden, maar zijn reis bijna niet plaatsgevonden door zijn verleden als slachtoffer van pesten. In de nieuwste aflevering van 'Holland’s Got Talent' schitteren diverse talenten op het podium. Onder de opmerkelijke deelnemers bevond zich Maurits Drenth (18), die de jury wilde betoveren met zijn buitengewone zangkwaliteiten. Echter, het is belangrijk om te vermelden dat Maurits aanvankelijk aarzelde om deel te nemen aan de talentenwedstrijd vanwege traumatische ervaringen met pesten.

01/09/2023

Pesten is een alomtegenwoordig probleem dat verwoestende effecten kan hebben op de fysieke en mentale gezondheid van degenen die erdoor getroffen worden. Hoewel het een universeel probleem is, komt het vooral veel voor op scholen. Als scholenadviseur stel ik met klem dat het stoppen van pesten niet alleen de verantwoordelijkheid is van de school, maar van ons allemaal: leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en zelfs de samenleving als geheel.

01/09/2023

Matthijs van Nieuwkerk (62) heeft na het verschijnen van het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van De Wereld Draait Door (DWDD) verschillende gesprekken gevoerd met oud-medewerkers. Hij heeft daarbij 'indien nodig' persoonlijk zijn excuses aangeboden, vertelt de presentator in een interview in NRC.

Het is voor het eerst dat Van Nieuwkerk zich publiekelijk heeft uitgelaten over de mediastorm die hij een klein jaar geleden over zich heen kreeg na het verschijnen van het artikel.    

01/09/2023

De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis bij Utrecht heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door medewerkers. Vrouwelijke gedetineerden kregen onder meer te maken met seksueel getinte opmerkingen, grensoverschrijdend gedrag en pesten.

Het bestuur van de vrouwengevangenis doet aangifte naar aanleiding van een rapport dat eind vorige maand verscheen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In dat rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) verklaarden gedetineerden dat zij slachtoffer zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

31/08/2023

De gemeente Zutphen wil in contact komen met LHBTIQ+'ers die boven de 50 jaar zijn. Want er zijn zorgen. Voelen zij zich wel veilig en geaccepteerd in de gemeente?

Pagina's