Artikelen / Nieuws | Page 22 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

10/04/2022

Verdedigers van pesters worden na verloop van tijd ook pester van hetzelfde slachtoffer. Dit onderstreept het belang van tijdig ingrijpen. Kinderen gaan door met pesten, omdat het wat oplevert, namelijk status.

09/04/2022

Pesten, discriminatie, chantage en seksueel grensoverschrijdend gedrag: 20 procent van de studenten heeft er weleens mee te maken gehad, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg.

07/04/2022
Reactie van Tumult vzw op “Zijn sommige mensen voorbestemd om te worden gepest?” op VRT NWS.

“Och, dat is toch maar om te plagen. Daar moet je tegen kunnen.”

Misschien wel één van de meest gehoorde reacties wanneer een kind meldt gepest te worden. Terecht of onterecht, dat doet er niet toe. Hoe dat kind zich op dat moment voelt, diep gekwetst, is waar het om draait.

07/04/2022

Bij samenwerkingsspelletjes zijn de spelers op elkaar en op de groep aangewezen om een goed resultaat te bereiken. Op een speelse manier wordt de groep uitgedaagd om goed te functioneren. De spelers ontdekken dat ze elkaar nodig hebben om het spel tot een goed einde te brengen. Het zijn spelen zonder winnaars en verliezers: puur spel om het spel. Zulke spelen bevorderen een fijne groepssfeer waarbij de waarde van 'samen spelen' belangrijk is. Als de groepsnorm 'samenwerking' is, zal er minder gepest worden in je groep.

06/04/2022

Danny Buijs

05/04/2022

Alle posters tegen pesten en onliine pesten (cyberpesten) zijn kosteloos te downloaden in onze kenniisbank/downloadcentrum, ga naar Kennisbank

Zie hieronder een Digibord Poster met muziek 'Pest niet in de klas en niet Online'

04/04/2022

Do: luister naar je kind

Realiseer je dat je kind voordat hij jou inseint over zijn online problemen, er uit schaamte vaak al tijden mee rondloopt. Komt hij eenmaal met zijn verhaal, dan heeft hij over het algemeen een lang proces van afwegen, overwegen en toch maar stilhouden achter de rug. Het laatste waar hij op zit te wachten. zijn ouders die – met al hun goede bedoelingen – hals over kop actie ondernemen. Veel kinderen hebben in eerste instantie simpelweg behoefte aan steun, aan iemand die naar ze luistert en ze serieus neemt. In actie komen kan altijd nog.

04/04/2022

Pesten op school is een wereldwijd probleem met negatieve korte- en langetermijngevolgen voor alle betrokkenen. Slachtoffers hebben vaak psychische klachten en een laag schoolwelbevinden. Omstanders voelen zich vaker onveilig op school en zijn bang om zelf slachtoffer te worden. Kinderen die zelf pesten, hebben een hoger risico op schooluitval en gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals agressief of gewelddadig gedrag en criminaliteit.

03/04/2022

Young people are facing sexual violence in virtual worlds and big technology companies need to be held accountable for their safety, the nation’s online safety watchdog has warned.

eSafety Commissioner Julie Inman Grant said she was fearful about the emerging technologies being developed by large corporations to power the metaverse without thinking of the safety implications and believed young people needed to be involved in online policy decisions.

01/04/2022

Er is weinig onderzoek gedaan naar pesten tijdens het gymnastiekonderwijs. In dit explorerende onderzoek zijn dertien respondenten geïnterviewd, door middel van diepte-interviews. Onder deze respondenten waren twee groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten en negen basisschoolleerlingen.

30/03/2022

Johnny de Mol zegt Ik STOP pesten nu!

Johnny de Mol zegt Ik STOP pesten nu!

29/03/2022
De kans is heel groot dat jij ooit al een dickpic gekregen hebt. Of misschien heb je er zelf al eens eentje gestuurd? Maar wat als je dat eigenlijk niet wil? Of net wel?
28/03/2022

Pesten is een moeilijk, fragiel onderwerp. Kinderen die gepest worden kunnen dit als traumatisch ervaren en de rest van hun leven met zich meedragen. Daarnaast is pesten een ingewikkeld iets om vanaf de zijlijn mee te maken: wanneer grijp je in? Ook voor ouders is het vaak lastig om in te schatten hoe ze met pesterijen om moeten gaan. Een film over pesten kan dan helpen om te laten zien hoe je met treiterijen om kunt gaan en vooral: hoe je ze kunt overwinnen.

27/03/2022

Pesten tijdens de adolescentie blijkt een grote rol te spelen in de toename van zelfmoordpogingen in Nederland. Meerdere studies hebben een positief verband gevonden tussen ouderlijke stress en pesten/gepest worden. Voor zover bekend is dit een van de eerste studies die het effect van ouderlijke stress op pesten/gepest worden over tijd onderzoekt. Ook wordt de invloed van zelf-controle en gender op deze relatie onderzocht. Er wordt verwacht dat ouderlijke stress op 11-jarige leeftijd pestgedrag/gepest kan voorspellen op 14-jarige leeftijd.

26/03/2022

Catfishing is opzettelijk mensen bedriegen via sociale media (Facebook, WhatsApp, games...). De pleger in kwestie doet zich voor als iemand anders door een nepprofiel aan te maken. Zo misleidt hij of zij de persoon aan de andere kant.

De redenen daarvoor zijn heel uiteenlopend:

25/03/2022

Dennis Wiersma zegt Ik STOP pesten nu!

Dennis Wiersma zegt Ik STOP pesten nu!

Pagina's