Cijfers Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Cijfers en Feiten over Pesten & Online Pesten

Meest recente bericht of cijfers en pesten van het CBS

In 2021 zei bijna 2 procent van de inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder dat ze in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest.

* WIJ WEIGEREN DEZE BOVENSTAANDE CIJFERS VAN HET CBS TE GELOVEN *

Cijfers Pesten 2022

* UIT EERDERE ONDERZOEKEN VAN OA TNO, CBS, NOC-NSF, OUDERFONDS KWAMEN DEZE CIJFERS *

Dit zijn bijna 240 duizend mensen. Ongeveer 6 op de 10 hebben emotionele of psychische problemen ondervonden als gevolg van het pesten. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

Mannen en vrouwen werden vrijwel even vaak gepest. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen, en homo’s, lesbiennes en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen. Bijna een kwart van de 15-plussers – dat zijn bijna 3,5 miljoen mensen - gaf aan ooit (dus ook langer dan een jaar geleden) gepest te zijn.

Slachtoffers pesten 2021 CBS

Meer slachtoffers op de traditionele manier dan online gepest

Van de slachtoffers was 47 procent uitsluitend de dupe van traditioneel pesten (niet online), 31 procent kreeg alleen te maken met online pesterijen en 19 procent werd op beide manieren lastiggevallen. De overige 3 procent gaf geen antwoord op de vraag hoe ze werden gepest. Jonge slachtoffers (15- tot 25-jarigen) krijgen vaker met online pesten te maken en oudere slachtoffers (45-plussers en vooral 65-plussers) vaker met traditioneel pesten.

Ongeveer 7 op de 10 slachtoffers kenden de dader(s) 

De dader(s) van de pesterijen waren bij 69 procent van de slachtoffers van begin af aan bekend. Twee procent wist in eerste instantie niet wie de pester was, maar later wel. Vooral bij het online pesten was de dader vaak onbekend (43 procent). Bijna 6 op de 10 werden gepest door meerdere daders. Ouderen werden vooral gepest door buurtgenoten, bij jongeren waren dat vooral medestudenten of –scholieren of vrienden.

Daders van pesten 2021 CBS.png

Bijna 60 procent ervoer emotionele gevolgen van pesten

Het pesten heeft bij 58 procent van de slachtoffers geleid tot emotionele of psychische klachten, bij 5 procent tot lichamelijke verwondingen of letsel en bij 7 procent tot financiële problemen. Het traditionele pesten heeft vaker gevolgen dan online pesten. Maar vooral de combinatie van beide heeft grote impact. Van degenen die zowel traditioneel als online werden gepest, zei 76 procent hiervan emotionele gevolgen te hebben (gehad). Bijna 60 procent heeft door het pesten minder vertrouwen in anderen, 40 procent voelde zich minder veilig. Ook kan het leiden tot depressieve klachten, jongeren meldden dit twee keer zo vaak als ouderen.

Mentale klachten naar vorm pesten 2021 CBS
 

7 op de 10 slachtoffers meldden pesten 

Bijna 70 procent van de slachtoffers heeft het pesten ergens gemeld, vooral bij familie of vrienden (41 procent) of de politie (22 procent). Daadwerkelijke aangifte bij de politie deed 16 procent van de slachtoffers. Het belangrijkste motief voor slachtoffers om geen melding of aangifte bij de politie te doen was dat ‘het toch niets helpt’. Door bijna 4 op de 10 slachtoffers werd dit als (een van de) reden(en) genoemd.

Bron CBS

 

 

 

Bejaardentehuizen (Woonzorgcentra)

1 op de 5 bejaarden wordt door mede bewoners gepest (20%) van de ouderen blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds
► Cijfers Pesten in Bejaardentehuizen/Woonzorgcentra   

OnderwijsAngela Groothuizen

Basisschool (PO) 

Hogescholen en Universiteiten

LHBTIQ+

  • Het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wekelijks, of zelfs dagelijks door leeftijdsgenoten wordt gepest, is twee keer hoger dan het percentage heteroseksuele leerlingen dat te maken krijgt met pesterijen. 
    ► Cijfers Pesten LHBTIQ+

     

MBO-sector
► Cijfers Monitor Sociale Veiligheid in de MBO-sector
 

Voortgezet Onderwijs (VO)  

​​Online Pesten / Cyberpesten1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit onderzoek van het CBS

1 op de 5 jongeren wordt online gepest, 400.000 jongeren per jaar blijkt uit onderzoek van het CBS 
► Cijfers Online Pesten / Cyberpesten bij jongeren

Sportverenigingen

1 op de 5 leden (zowel jong en oud) worden gepest binnen de sportvereniging blijkt uit onderzoek van het NOC-NSF en Centrum Veilige Sport 
► Cijfers Pesten op Sportverenigingen

Werkvloer 

1 op de 8 werknemers wordt gepest, 500.000 werknemers per jaar blijkt uit onderzoek van het TNO 
► Cijfers Pesten op het Werk