les VO en MBO Teamuitdagingen groepsvorming Zilveren Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

les 1.2 VO en MBO Teamuitdagingen groepsvorming Zilveren Weken

"Teamuitdagingen" - Samenwerken aan probleemoplossende activiteiten

Doel

Deze activiteit is gericht op het bevorderen van teamwork, communicatie en probleemoplossende vaardigheden onder leerlingen. Door in kleine groepen te werken aan uitdagende opdrachten, leren ze samenwerken, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk oplossingen te vinden.

Benodigdheden

 • Verschillende probleemoplossende opdrachten (zie voorbeelden hieronder).
 • Materialen afhankelijk van de gekozen opdrachten (bijvoorbeeld touw, bouwmaterialen zoals blokken of kaarten, puzzels, etc.).
 • Timer of stopwatch.

Bij het uitvoeren van de "Teamuitdagingen" activiteit is het belangrijk om enkele tips rondom veiligheid en begeleiding te overwegen

 • Veiligheid eerst: Zorg ervoor dat alle gebruikte materialen veilig zijn en geen risico vormen voor de leerlingen. Bij fysieke activiteiten zoals de "Ei-val Uitdaging" of "Het Labyrint", zorg voor voldoende ruimte en zachte ondergronden om eventuele valpartijen op te vangen.
 • Duidelijke instructies: Geef heldere en beknopte instructies voor elke uitdaging. Zorg ervoor dat alle leerlingen de regels en doelstellingen begrijpen voordat ze beginnen.
 • Rol van de begeleider: Als leerkracht is het belangrijk om een balans te vinden tussen begeleiding en het geven van autonomie aan de leerlingen. Grijp in als de veiligheid in het geding komt, maar laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf problemen oplossen.
 • Emotionele veiligheid: Creëer een omgeving waarin leerlingen zich vrij voelen om ideeën te uiten en fouten te maken zonder angst voor spot of negatieve kritiek. Benadruk het belang van positieve communicatie en respect voor elkaars ideeën.
 • Teamdynamiek: Let op de dynamiek binnen de groepen. Zorg ervoor dat alle leerlingen betrokken zijn en niemand wordt buitengesloten. Moedig leerlingen aan om naar ieders ideeën te luisteren en samen te werken.
 • Conflicthantering: Leer de leerlingen hoe ze op een constructieve manier met conflicten binnen hun team kunnen omgaan. Moedig hen aan om open te communiceren en samen naar oplossingen te zoeken.
 • Reflectie: Na afloop van de activiteit, moedig reflectie aan. Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd over samenwerken, communicatie, en probleemoplossing. Bespreek ook hoe ze zich voelden tijdens de activiteit en wat ze anders zouden doen in de toekomst.
 • Aanpassingen voor diversiteit: Wees bewust van de verschillende behoeften en capaciteiten van de leerlingen. Pas activiteiten aan indien nodig om inclusief en toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • Positieve versterking: Geef positieve feedback en erkenning voor de inspanningen en prestaties van de teams. Dit versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen.
 • Veiligheidscheck: Voer altijd een veiligheidscheck uit van de ruimte en de materialen voordat je met de activiteit begint. Zorg ervoor dat er geen gevaarlijke voorwerpen of obstakels zijn die de leerlingen kunnen hinderen.

Instructies voor de leerkracht

 • Groepsvorming
  Verdeel zelf de klas in kleine groepen van ongeveer 4-5 leerlingen. Probeer een mix van verschillende leerlingen in elke groep te krijgen om diversiteit in vaardigheden en perspectieven te bevorderen.
 • Uitleg van de opdrachten
  Presenteer de probleemoplossende opdrachten aan de klas. Zorg ervoor dat de instructies duidelijk zijn en dat alle benodigde materialen beschikbaar zijn.
 • Uitvoering
  Laat elke groep aan hun opdracht werken. Stel een tijdslimiet in voor elke uitdaging om het proces dynamisch en boeiend te houden.
 • Observatie en ondersteuning
  Loop rond en observeer de groepen. Bied hulp waar nodig, maar moedig leerlingen aan om zelf oplossingen te vinden.
 • Reflectie en discussie
  Na afloop van de activiteiten, kom als klas bij elkaar en bespreek de ervaringen. Focus op wat goed ging in termen van teamwork en communicatie, en wat verbeterd kan worden.

Voorbeelden van Teamuitdagingen

 • De Toren Bouwen
  Geef elke groep een set bouwmaterialen (zoals blokken, rietjes, tape) en daag ze uit om de hoogste stabiele toren te bouwen binnen een bepaalde tijd.
 • Het Labyrint
  Maak een labyrint op de grond met tape. Elke groep moet een manier vinden om door het labyrint te navigeren zonder de lijnen aan te raken.
 • Raadselpuzzel
  Geef elke groep een complexe puzzel of een raadsel om op te lossen. Dit kan variëren van een fysieke puzzel tot een logisch raadsel.
 • Ei-val uitdaging
  Elke groep krijgt de taak om een constructie te bouwen die een ei beschermt wanneer het van een bepaalde hoogte wordt gedropt.
 • Blind vertrouwen
  In deze oefening moet één teamlid geblinddoekt een parcours afleggen, enkel geleid door de aanwijzingen van de andere teamleden.

Deze activiteiten stimuleren niet alleen de ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden, maar versterken ook het gevoel van saamhorigheid en vertrouwen binnen de groep. Het is een effectieve manier om leerlingen te leren hoe ze samen kunnen werken en elkaar kunnen ondersteunen in uitdagende situaties.

 

Zie meer informatie over groepsvorming Zilveren Weken

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.