les VO en MBO reflectie op teamwerk Zilveren Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

les 4.2 VO en MBO reflectie op teamwerk Zilveren Weken

Werkvorm: "Reflectie op teamwerk" - Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten

Doel

Deze activiteit is gericht op het reflecteren op de ervaringen en lessen die zijn opgedaan tijdens de teamopdrachten. Het doel is om leerlingen te helpen begrijpen wat effectief teamwerk inhoudt en hoe ze hun samenwerkingsvaardigheden kunnen verbeteren.

Benodigdheden

Notities of herinneringen aan de uitgevoerde teamopdrachten.
Een comfortabele ruimte voor groepsdiscussies.

Instructies voor de leerkracht

 • Introductie
  Start met het benadrukken van het belang van reflectie na teamwork. Leg uit dat dit helpt om te leren van ervaringen en om toekomstige samenwerking te verbeteren.
 • Groepsvorming
  Gebruik dezelfde teams als bij de teamopdrachten of vorm nieuwe groepen voor een fris perspectief.
 • Discussie starten
  Stel vragen om de discussie op gang te brengen, zoals "Wat ging er goed tijdens onze teamopdracht?" of "Waar liepen we tegenaan en hoe hebben we dat opgelost?"
 • Ervaringen delen
  Moedig elk teamlid aan om hun persoonlijke ervaringen en inzichten te delen. Focus op zowel positieve aspecten als uitdagingen.
 • Lessen identificeren
  Vraag de leerlingen om samen te vatten wat ze hebben geleerd over samenwerken, communiceren en problemen oplossen.
 • Toekomstige toepassing
  Bespreek hoe de geleerde lessen toegepast kunnen worden in toekomstige groepsprojecten of in andere aspecten van hun leven.
 • Groepsreflectie
  Sluit af met een klasbrede discussie waarin leerlingen hun gedachten en ideeën over effectief teamwerk kunnen delen.

Veiligheidsmaatregelen en toelichtingen

 • Open en respectvolle communicatie
  Zorg ervoor dat de discussie in een open en respectvolle sfeer plaatsvindt, waarbij iedereen zich veilig voelt om zijn of haar mening te uiten.
 • Positieve bekrachtiging
  Benadruk het belang van positieve feedback en erkenning van de inspanningen van alle teamleden.
 • Ondersteuning bieden
  Wees beschikbaar om leerlingen te ondersteunen die het moeilijk vinden om hun ervaringen te delen of die gevoelige kwesties aan de orde stellen.

Deze reflectieactiviteit helpt leerlingen om inzicht te krijgen in de dynamiek van teamwork en bevordert een dieper begrip van de vaardigheden die nodig zijn voor effectieve samenwerking.

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.