VO en MBO Ziilveren Weken les Wie ben ik | Stop Pesten NU

084-8340086

les 2.1 VO en MBO Ziilveren Weken les Wie ben ik

Deze activiteit heeft als doel een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin leerlingen zich comfortabel voelen om unieke aspecten van zichzelf te delen. Het bevordert wederzijds respect en begrip, essentieel voor het tegengaan van pestgedrag.

'Wie ben ik' Een activiteit voor veilige zelfexpressie en kennismaking

Benodigdheden:

 • Papier en pennen voor elke leerling.
 • Comfortabele zitruimte in een kringopstelling.

Instructies voor de leerkracht 

1. Veiligheidsbespreking

Begin met een gesprek over wat een veilige ruimte betekent. Bespreek het belang van respect, luisteren zonder te oordelen, en vertrouwelijkheid binnen de groep.

voorbeeld Veiligheidsbespreking

Beste leerlingen,

Vandaag gaan we beginnen met een hele speciale activiteit genaamd "Wie ben ik". Voordat we starten, wil ik het met jullie hebben over iets heel belangrijks: het creëren van een veilige ruimte in onze klas. Een veilige ruimte betekent dat iedereen zich hier comfortabel en gerespecteerd voelt. Het is een plek waar we allemaal onszelf kunnen zijn, zonder angst voor oordeel of negativiteit.

Laten we het eerst hebben over respect. Respect betekent dat we naar elkaar luisteren en elkaars meningen en gevoelens waarderen. Het betekent ook dat we elkaar de ruimte geven om te spreken en onze eigen unieke ervaringen te delen.

Luisteren zonder te oordelen is ook heel belangrijk. Dit betekent dat we openstaan voor wat anderen zeggen, zonder direct onze mening of kritiek te geven. We luisteren om te begrijpen, niet om meteen te reageren.

En tenslotte, vertrouwelijkheid. Wat we hier in de klas delen, blijft in de klas. Dit helpt ons om een vertrouwensband op te bouwen en zorgt ervoor dat iedereen zich veilig voelt om te delen.

Onthoud dat deze veilige ruimte voor ons allemaal is. We zijn hier om elkaar te ondersteunen en te helpen groeien. Laten we samenwerken om deze klas een geweldige plek te maken!

2. Regels vaststellen

Nu we weten wat een veilige ruimte is, gaan we samen enkele regels opstellen voor onze activiteit. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel en gerespecteerd voelt tijdens het delen.

 •         Niet onderbreken: Wanneer iemand spreekt, luisteren we aandachtig en laten we hen hun gedachten en gevoelens volledig uiten zonder onderbreking.
 •         Geen negatieve opmerkingen: We spreken altijd respectvol en ondersteunend tegen elkaar. Negatieve of kwetsende opmerkingen zijn niet toegestaan.
 •         Vertrouwelijkheid: Alles wat in deze klas wordt gedeeld, blijft in de klas. We respecteren elkaars privacy en vertrouwen.

Denk eraan, deze regels zijn er om ons allemaal te helpen en te ondersteunen. Door ons aan deze regels te houden, creëren we een omgeving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Laten we samenwerken om deze activiteit leuk, leerzaam en veilig te maken voor iedereen!

3. Voorbereiding

Geef elke leerling een vel papier en een pen. Laat hen nadenken over iets wat ze willen delen, en benadruk dat ze alleen moeten delen waar ze zich comfortabel bij voelen.

4. Deelronde

Hier zijn enkele voorbeelden die leerlingen kunnen inspireren om te delen, zonder dat ze zich te kwetsbaar voelen:

 • Hobby's en interesses: "Ik hou heel erg van tekenen. Ik teken bijna elke dag en het helpt me om te ontspannen na school."
 • Favoriete boek of film: "Mijn favoriete boek is 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'. Ik hou van de magische wereld die J.K. Rowling heeft gecreëerd."
 • Bijzondere vaardigheid: "Ik kan heel goed jongleren. Ik heb het mezelf geleerd tijdens de zomervakantie."
 • Plek die belangrijk is: "Er is een park in de buurt van mijn huis waar ik graag naartoe ga. Het is rustig en ik kan er goed nadenken."
 • Droom of Doel: "Mijn droom is om ooit een eigen bakkerij te openen. Ik hou van bakken en nieuwe recepten uitproberen."
 • Favoriet Recept: "Mijn oma heeft me geleerd hoe ik haar speciale appeltaart moet maken. Het is altijd een hit bij familiebijeenkomsten."
 • Trots moment: "Ik ben trots op het moment dat ik de eerste prijs won in een schaaktoernooi op school."
 • Favoriete sport of activiteit: "Ik speel graag voetbal. Ik zit in het schoolteam en het is echt leuk om samen te spelen."
 • Favoriet Dier: "Mijn favoriete dier is de dolfijn. Ik vind ze heel intelligent en vriendelijk."
 • Leuk Familie-uitje: "Elk jaar gaan we met mijn familie kamperen. Het is altijd een avontuur en we hebben veel plezier samen."

Deze voorbeelden zijn algemeen genoeg om veilig te zijn, maar bieden ook ruimte voor persoonlijke expressie. Ze moedigen leerlingen aan om iets over zichzelf te delen zonder te diep in te gaan op persoonlijke of gevoelige onderwerpen. Het is belangrijk dat de leerkracht een ondersteunende en positieve sfeer creëert, waarbij elke bijdrage wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

5. Positieve feedback

Na elke presentatie, moedig andere leerlingen aan om positieve feedback of dankbaarheid te uiten. Dit versterkt het gevoel van gemeenschap en acceptatie.

Extra toevoegingen

 • Gebruik van 'stille' feedback
  Voor leerlingen die niet graag hardop spreken, overweeg het gebruik van 'stille' feedbackmethoden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het opschrijven van complimenten of positieve opmerkingen die later anoniem worden voorgelezen.
 • Gebruik van non-verbale deedback
  Leerlingen kunnen ook non-verbaal feedback geven, zoals duimen omhoog, applaus, of een glimlach. Dit kan een minder intimiderende manier zijn voor sommige leerlingen om hun waardering te tonen.

6. Reflectie en afronding

Reflecteer aan het einde van de sessie op het proces. Bespreek hoe deze activiteit heeft bijgedragen aan het begrip en de veiligheid in de groep.

Eind afspraak met leerlingen

Wij zijn één team en in ons team telt iedereen mee. We beloven om naar elkaar te luisteren, echt te luisteren, zonder meteen te oordelen. Als iemand iets cools of belangrijks deelt, geven we positieve vibes terug. We houden wat in de klas gebeurt, ook in de klas, zodat iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Samen maken we onze klas tot de beste plek om te leren en te groeien.

Toelichtingen voor de leerkracht

 • Respect voor grenzen
  Respecteer de persoonlijke grenzen van leerlingen. Niet iedereen zal zich comfortabel voelen om te delen, en dat is oké.
 • Ondersteunende houding
  Moedig een houding van ondersteuning en empathie aan. Herinner leerlingen eraan dat iedereen verschillend is en dat dit gevierd moet worden.
 • Interventie
  Wees bereid om in te grijpen als de regels worden overtreden of als een leerling zich oncomfortabel voelt.
 • Voortdurende veiligheid
  Benadruk dat de opgestelde regels en de sfeer van respect en veiligheid (inclusief non-verbale communicatie) niet alleen voor deze activiteit gelden, maar een voortdurend streven zijn in de klas.

Deze activiteit is niet alleen een kennismakingsoefening, maar ook een belangrijke stap in het bouwen van een veilige, respectvolle en ondersteunende klasomgeving. Het helpt leerlingen om zichzelf en anderen te waarderen, wat fundamenteel is voor het creëren van een positieve en inclusieve leeromgeving.

 

Lees meer over groepsvorming

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.