les VO en MBO groepsproject Zilveren Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

les 5.2 VO en MBO groepsproject Zilveren Weken

Werkvorm: "groepsproject" - een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie

Doel

Deze activiteit is ontworpen om de hele klas samen te brengen in een creatief en samenwerkend project. door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, zoals het maken van een muurschildering of het voorbereiden van een gezamenlijke presentatie, leren leerlingen over teamwork, planning en het delen van verantwoordelijkheden.

Benodigdheden

 • Materialen voor het project (verf en doeken voor een muurschildering, computer en projector voor een presentatie, etc.).
 • Ruimte voor het uitvoeren van het project.

Introductie

 • Voorbeeld: Introduceer het groepsproject door bijvoorbeeld te zeggen: "We gaan samen een groot project doen, zoals een muurschildering maken of een presentatie voorbereiden. Dit helpt ons om als een team te werken en iets moois te creëren."
 • Toelichting: Leg het belang uit van samenwerken en hoe ieders bijdrage waardevol is voor het eindresultaat.

Ideeën verzamelen

 • Voorbeeld: Houd een brainstormsessie waarin leerlingen thema's voorstellen voor een muurschildering of onderwerpen voor een presentatie. Schrijf alle ideeën op en bespreek ze.
 • Toelichting: Moedig creativiteit en openheid aan. Alle ideeën zijn welkom en het is belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt.

Taken verdelen

 • Voorbeeld: Verdeel de klas in kleinere groepen, bijvoorbeeld ontwerpers, schilders, onderzoekers, presentatoren. Wijs taken toe die passen bij de interesses en vaardigheden van de leerlingen.
 • Toelichting: Zorg ervoor dat elke leerling een rol heeft waarin hij of zij kan uitblinken en bijdragen aan het project.

Planning

 • Voorbeeld: Help de leerlingen bij het opstellen van een plan. Stel vragen als: "Wat moeten we eerst doen?" en "Welke materialen hebben we nodig?"
 • Toelichting: Leer de leerlingen over het belang van planning en organisatie. Help ze om realistische deadlines en doelen te stellen.

Uitvoering

 • Voorbeeld: Begeleid de leerlingen bij het uitvoeren van het project. Bied hulp waar nodig en zorg ervoor dat iedereen actief betrokken is.
 • Toelichting: Houd toezicht op het werk en zorg ervoor dat de leerlingen samenwerken en problemen oplossen.

Presentatie

 • Voorbeeld: Organiseer een presentatie of onthulling van het project voor de klas of de hele school. Laat de leerlingen hun werk presenteren en uitleggen.
 • Toelichting: Dit is een kans voor de leerlingen om trots te zijn op hun werk en het te delen met anderen.

Reflectie

 • Voorbeeld: Bespreek na afloop van het project de ervaringen. Vraag: "Wat hebben we goed gedaan?" en "Wat kunnen we de volgende keer beter doen?"
 • Toelichting: Reflectie helpt leerlingen om te leren van hun ervaringen en te groeien in hun samenwerkingsvaardigheden.

 

Veiligheidsmaatregelen en toelichtingen

 • Zorg voor veiligheid: Zorg ervoor dat alle materialen veilig zijn en dat de werkruimte geschikt is voor het project.
 • Positieve aanmoediging: Moedig positieve communicatie en samenwerking aan.
 • Gelijke deelname: Zorg ervoor dat alle leerlingen betrokken zijn en een bijdrage kunnen leveren.

 

Het groepsproject is een uitstekende manier om leerlingen te leren samenwerken, hun creativiteit te uiten en een gevoel van gemeenschap in de klas te creëren.

 

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.