les VO en MBO teamopdrachten samenwerking Zilveren Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

les 4.1 VO en MBO teamopdrachten samenwerking Zilveren Weken

Werkvorm "Samen staan we sterk" - teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is

Doel

Deze activiteit is ontworpen om de samenwerkingsvaardigheden van leerlingen te versterken. Door middel van teamopdrachten leren ze het belang van samenwerken en hoe ze gezamenlijk doelen kunnen bereiken.

Benodigdheden

 • Materialen voor teamopdrachten (afhankelijk van de gekozen activiteiten).
 • Ruimte voor het uitvoeren van de opdrachten.

Instructies voor de leerkracht

 • Introductie
  Leg uit dat de kracht van een team ligt in hoe goed de leden samenwerken. Benadruk dat elke leerling een belangrijke rol speelt in het team.
 • Teams vormen
  Verdeel de klas in kleine teams van ongeveer 4-5 leerlingen.
 • Opdrachten kiezen
  Kies opdrachten die samenwerking vereisen. Dit kunnen fysieke activiteiten zijn zoals het bouwen van een structuur, of mentale uitdagingen zoals het oplossen van een puzzel.
 • Opdrachten uitvoeren
  Geef elk team hun opdracht. Zorg ervoor dat de opdrachten uitdagend maar haalbaar zijn.
 • Observatie
  Observeer de teams terwijl ze aan de opdrachten werken. Let op hoe ze communiceren, problemen oplossen en samenwerken.
 • Evaluatie
  Na afloop van de opdrachten, bespreek met elk team hoe ze het vonden gaan. Vraag wat goed ging en wat beter kon.
 • Groepsreflectie
  Bespreek als klas de ervaringen. Focus op het belang van samenwerking en wat de leerlingen hebben geleerd over het werken in een team.

Voorbeelden van teamopdrachten

 

1. Toren bouwen

Materialen: Rietjes, tape, papier.
Opdracht: Elk team krijgt de taak om de hoogste toren te bouwen.
Uitvoering: Teams moeten strategisch denken over hoe ze de materialen gebruiken om een stabiele en hoge toren te bouwen.
Tijdslimiet: Stel een tijdslimiet in, bijvoorbeeld 30 minuten.
Evaluatie: Meet de hoogte van elke toren en bespreek de gebruikte strategieën.

2. Puzzel race

Materialen: Complex puzzelspel of legpuzzel.
Opdracht: Teams moeten samenwerken om de puzzel zo snel mogelijk op te lossen.
Uitvoering: Moedig teams aan om rollen te verdelen en samen te werken aan de oplossing.
Tijdslimiet: Afhankelijk van de complexiteit van de puzzel.
Evaluatie: Bespreek de samenwerking en communicatie binnen de teams.

3. Parcours

Materialen: Obstakels zoals kegels, touwen, stoelen.
Opdracht: Teams moeten samen een parcours afleggen.
Uitvoering: Elk teamlid moet bijdragen aan het overwinnen van de obstakels.
Tijdslimiet: Afhankelijk van de lengte van het parcours.
Evaluatie: Focus op hoe teams samenwerkten om de obstakels te overwinnen.

4. Brug bouwen

Materialen: Karton, tape, lijm, kleine gewichten.
Opdracht: Bouw een brug die een bepaald gewicht kan dragen.
Uitvoering: Teams moeten een ontwerp bedenken en bouwen.
Tijdslimiet: Bijvoorbeeld 45 minuten.
Evaluatie: Test de sterkte van elke brug en bespreek de bouwtechnieken.

5. Raadsels oplossen

Materialen: Een reeks raadsels of logische problemen.
Opdracht: Los als team de raadsels op.
Uitvoering: Teams werken samen om oplossingen te bedenken.
Tijdslimiet: Afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de raadsels.
Evaluatie: Bespreek de oplossingsstrategieën en hoe het team tot antwoorden kwam.

 

Veiligheidsmaatregelen en toelichtingen

 • Zorg voor veiligheid: Zorg ervoor dat alle activiteiten veilig zijn en dat er geen risico is op letsel.
 • Positieve aanmoediging: Moedig positieve communicatie en ondersteuning binnen de teams aan.
 • Gelijke deelname: Zorg ervoor dat alle teamleden betrokken zijn en een bijdrage kunnen leveren.

Deze activiteit bevordert niet alleen samenwerking, maar helpt ook bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden, probleemoplossend denken en het versterken van de groepsdynamiek

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.