les VO en MBO Werkvorm: "In iemand anders' schoenen" Zilveren Weken | Stop Pesten NU

084-8340086

les 1.1 VO en MBO Werkvorm: "In iemand anders' schoenen" Zilveren Weken

Werkvorm: "In iemand anders' schoenen" - Rollenspellen om empathie te bevorderen

Doel

Deze activiteit is ontworpen om empathie en begrip te bevorderen door leerlingen in de rol van een ander te laten stappen. Het helpt hen om verschillende perspectieven te begrijpen en te waarderen.

Benodigdheden

 • Rollenspelkaarten scenario's voor rollenspellen (zie voorbeelden hieronder).
 • Eventueel rekwisieten of kostuums om de rollenspellen te ondersteunen.

Veiligheidsmaatregelen

Gevoelige onderwerpen
Wees voorzichtig met gevoelige onderwerpen. Zorg ervoor dat de scenario's passend en niet te emotioneel beladen zijn voor de leeftijdsgroep.
Begeleiding
Blijf als leerkracht actief betrokken en grijp in als de situatie daarom vraagt. Zorg ervoor dat de discussies respectvol en constructief blijven.
Reflectie en discussie
Moedig een open en eerlijke discussie aan na elk rollenspel. Dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces.
Emotionele ondersteuning
Wees beschikbaar voor leerlingen die emotionele ondersteuning nodig hebben na het rollenspel.

Instructies voor de leerkracht

Introductie
Leg het doel van de activiteit uit. Benadruk dat het belangrijk is om respectvol en serieus met de rollenspellen om te gaan.
Veiligheidsregels
Stel duidelijke regels op om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen. Dit kan inhouden: geen spot, respect voor ieders gevoelens, en het recht om te passen als iemand zich oncomfortabel voelt.
Scenario's kiezen
Geef de leerlingen verschillende scenario's waarin ze zich moeten inleven in een ander persoon. Deze scenario's moeten veilig en geschikt zijn voor de leeftijdsgroep.
Rollenspel
Laat de leerlingen in paren of kleine groepen werken. Elke groep voert een kort rollenspel uit gebaseerd op het gekozen scenario.
Reflectie
Na elk rollenspel, leid een discussie over hoe het voelde om in de schoenen van een ander te staan. Vraag wat ze hebben geleerd over het perspectief van de ander.

Voorbeelden van scenario's

Deze scripts zijn bedoeld als leidraad en kunnen aangepast worden om beter aan te sluiten bij de specifieke situatie en leeftijd van de leerlingen.

1. Scenario: Nieuwe Leerling

Personages:

Alex (nieuwe leerling)
Sam en Jamie (klasgenoten)

Script:

Alex: (kijkt onzeker rond in de klas) "Dit is mijn eerste dag hier. Ik hoop dat ik snel nieuwe vrienden maak."
Sam: (merkt Alex op) "Hé, jij bent nieuw hier, toch? Ik ben Sam. Hoe heet je?"
Alex: "Ik ben Alex. Ja, ik ben nieuw."
Jamie: (komt erbij) "Hoi Alex, ik ben Jamie. Wil je naast ons zitten tijdens de lunch?"
Alex: "Dat zou fijn zijn, dank je wel!"

2. Scenario: Iemand met een Beperking

Personages:

Chris (leerling met een beperking)
Taylor en Jordan (klasgenoten)

Script:

Chris: (probeert een boek te lezen, maar heeft moeite) "Ik kan de tekst niet goed zien, zelfs met mijn bril."
Taylor: "Kan ik je helpen, Chris?"
Chris: "Ja, zou je misschien hardop kunnen voorlezen?"
Jordan: "Natuurlijk, we kunnen om de beurt lezen. Zo kunnen we allemaal meedoen."

3. Scenario: Culturele Verschillen

Personages:

Lee (leerling uit een andere cultuur)
Riley en Casey (klasgenoten)

Script:

Lee: (eet iets dat er anders uitziet tijdens de lunch) "Dit is een typisch gerecht uit mijn land."
Riley: "Het ziet er anders uit. Kun je ons er iets over vertellen?"
Lee: "Zeker! Dit is een traditioneel gerecht dat..."
Casey: "Interessant! Misschien kunnen we een keer een internationale lunchdag houden?"

4. Scenario: Misverstand

Personages:

Pat en Alex (leerlingen die een misverstand hebben)
Taylor (klasgenoot)

Script:

Pat: "Waarom heb je mijn potlood genomen? Dat is niet eerlijk!"
Alex: "Ik dacht dat het van de klas was. Sorry, ik wilde je niet boos maken."
Taylor: "Misschien was het een misverstand. Alex, kun je het potlood teruggeven en Pat, misschien kun je een label op je spullen plakken?"

5. Scenario: Iemand die Gepest wordt

Personages:

Jordan (leerling die gepest wordt)
Sam en Chris (klasgenoten)

Script:

Jordan: (ziet er verdrietig uit) "Ik voel me buitengesloten. Sommige kinderen pesten me."
Sam: "Dat is echt niet oké. Wil je ons vertellen wat er gebeurt?"
Jordan: "Ze lachen me uit vanwege mijn kleding."
Chris: "We moeten dit aan een leraar vertellen. En weet dat wij er altijd voor je zijn."

Deze scripts zijn bedoeld om leerlingen te helpen zich in te leven in verschillende situaties en te leren hoe ze op een empathische en ondersteunende manier kunnen reageren. Het is belangrijk dat de leerkracht de discussie na elk rollenspel begeleidt om de leerervaringen te verdiepen en te reflecteren op de gevoelens en reacties van de personages.

 

Afsluiting

"Wij zijn één team en in ons team telt iedereen mee. We beloven om naar elkaar te luisteren, echt te luisteren, zonder meteen te oordelen. Als iemand iets cools of belangrijks deelt, geven we positieve vibes terug. We houden wat in de klas gebeurt, ook in de klas, zodat iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Samen maken we onze klas tot de beste plek om te leren en te groeien."

 

Deze activiteit helpt leerlingen om empathie en begrip voor anderen te ontwikkelen, wat cruciaal is voor het creëren van een inclusieve en respectvolle schoolomgeving.

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.