les VO en MBO groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen | Stop Pesten NU

084-8340086

les 3.2 VO en MBO groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen

Werkvorm: "Conflictscenario's" - groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen

 

Doel

deze activiteit richt zich op het ontwikkelen van conflictresolutievaardigheden bij leerlingen. door te discussiëren over hypothetische conflicten en mogelijke oplossingen, leren ze effectief communiceren en samenwerken om problemen op te lossen.

 

Benodigdheden

 • geschreven scenario's van hypothetische conflicten of gebruik de voorbeelden
 • eventueel een whiteboard of flip-over voor notities.

Instructies voor de leerkracht

 • Introductie: leg het doel van de activiteit uit. benadruk het belang van effectieve communicatie en samenwerking bij het oplossen van conflicten.
 • Groepsvorming: verdeel de klas in kleine groepen van ongeveer 4-5 leerlingen.
 • Scenario's voorbereiden: bereid een aantal geschreven scenario's voor die verschillende soorten conflicten beschrijven. deze kunnen variëren van alledaagse meningsverschillen tot complexere problemen.
 • Scenario's presenteren: geef elke groep een scenario en vraag hen om het conflict te bespreken en mogelijke oplossingen te bedenken.
 • Discussie leiden: laat de groepen hun ideeën en oplossingen bespreken. moedig hen aan om verschillende standpunten te overwegen en samen te werken aan een gezamenlijke oplossing.
 • Groepspresentaties: elke groep presenteert hun oplossing aan de klas. andere leerlingen kunnen vragen stellen of aanvullende ideeën aandragen.
 • Reflectie: bespreek als klas de verschillende benaderingen en oplossingen. reflecteer op wat goed werkte en wat verbeterd kan worden in termen van conflictresolutie.

Voorbeelden eenvoudige conflictscenario's

 • Groepswerk
  Twee leerlingen in een groepsproject kunnen het niet eens worden over wie welk deel van het werk doet.
   
 • Sportwedstrijd
  Tijdens een sportwedstrijd ontstaat er een meningsverschil over een beslissing van de scheidsrechter.
   
 • Lening
  Een leerling leent iets van een klasgenoot en geeft het beschadigd terug.
   
 • Roddelen
  Er ontstaat een conflict nadat een leerling heeft geroddeld over een andere leerling.
   
 • Plaats in de klas
  Twee leerlingen willen op dezelfde plek in de klas zitten en kunnen het niet eens worden.

Veiligheidsmaatregelen en toelichtingen

 • Respectvolle discussie
  zorg ervoor dat de discussies respectvol en constructief blijven. intervenieer indien nodig om een veilige en ondersteunende omgeving te waarborgen.
 • Diversiteit van perspectieven
  moedig leerlingen aan om verschillende perspectieven te overwegen en empathie te tonen voor alle partijen in het conflict.
 • Begeleiding bieden
  Bied begeleiding en ondersteuning tijdens de discussies, maar laat de leerlingen zelf naar oplossingen zoeken.

 

Deze activiteit helpt leerlingen om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van conflictresolutie, wat essentieel is voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor het opbouwen van positieve relaties met anderen.

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.