les VO en MBO Werkvorm: "Respectdagboek" - Een Reflectieve Oefening | Stop Pesten NU

084-8340086

les 2.2 VO en MBO Zilveren Weken Werkvorm: "Respectdagboek" - Een Reflectieve Oefening

Deze activiteit is bedoeld om leerlingen bewust te maken van het belang van respect in hun dagelijks leven. Door een week lang een dagboek bij te houden, leren ze hoe ze respect tonen en ontvangen, en reflecteren ze op de impact hiervan op henzelf en anderen.

Benodigdheden:

 • Dagboekjes of notitieboekjes voor elke leerling.
 • Pennen of potloden.

Introductie: het concept van het respectdagboek

 • Doel uitleggen
  Begin met uit te leggen dat het doel van het Respectdagboek is om bewustwording te creëren over hoe respect in het dagelijks leven wordt getoond en ontvangen.
   
 • Definitie van respect
  Bespreek wat respect betekent. Je kunt zeggen: "Respect hebben betekent waardering hebben voor de gevoelens, wensen, rechten en tradities van anderen."
   
 • Belang van respect
  Leg uit waarom respect belangrijk is. Bijvoorbeeld: "Respect helpt ons om beter met elkaar om te gaan en een positieve omgeving te creëren."

Dagboek uitleg

 • Dagboekjes uitdelen:
  Geef elke leerling een dagboekje en een pen.
   
 • Instructies geven:
  Leg uit dat ze gedurende een week elke dag momenten moeten opschrijven waarop ze respect tonen of ontvangen. Benadruk dat er geen 'juiste' of 'verkeerde' manier is om dit te doen.

Voorbeelden geven

 • Concrete voorbeelden
  Geef voorbeelden om hen op weg te helpen. Bijvoorbeeld: "Als je iemand helpt met een moeilijke taak, toon je respect. Of als je aandachtig luistert terwijl iemand anders spreekt, toon je respect voor hun mening."
   
 • Dagelijkse situaties
  Bespreek dagelijkse situaties waarin ze respect kunnen tonen of ontvangen, zoals thuis, op school, of in hun vrije tijd.

Dagelijkse reflectie

 • Vaste tijd voor reflectie
  Moedig leerlingen aan om elke dag een vast moment te kiezen voor hun dagboek, zoals aan het einde van de schooldag of voor het slapengaan.
   
 • Reflectievragen
  Geef hen enkele vragen om over na te denken, zoals: "Hoe voelde ik me toen ik respect toonde/ontving?" of "Wat heb ik vandaag geleerd over respect?"

Groepsdiscussie

 • Veilige omgeving creëren
  Zorg voor een veilige en open sfeer waarin leerlingen zich comfortabel voelen om hun ervaringen te delen.
   
 • Discussieleiding
  Stel open vragen zoals: "Wie wil er iets delen uit zijn of haar dagboek?" of "Hoe denken jullie dat respect bijdraagt aan een betere klasomgeving?"

Reflectie en feedback

 • Groepsreflectie
  Vraag aan het einde van de week aan de leerlingen om te reflecteren op de activiteit. Bijvoorbeeld: "Hoe heeft het bijhouden van een Respectdagboek jullie kijk op respect veranderd?"
   
 • Toekomstige toepassing
  Bespreek hoe ze de lessen uit het dagboek in de toekomst kunnen toepassen, zowel in de klas als daarbuiten.

 

Aanvullende tips

 • Ondersteuning bieden
  Wees beschikbaar voor leerlingen die het moeilijk vinden om over hun ervaringen te schrijven of te praten.
   
 • Positieve versterking
  Geef positieve feedback op de inspanningen van de leerlingen, ongeacht de inhoud van hun dagboek.

 

Door deze stappen te volgen, kunnen leerlingen op een gestructureerde en reflectieve manier leren over het belang van respect in hun dagelijks leven.

 

 

Het creëren van een positieve groepsdynamiek in de klas is essentieel voor een effectieve en aangename leeromgeving. Dit lesmateriaal is ontworpen om leraren te ondersteunen bij het vormen van een positieve groep of het bijsturen van een groep waar het vormingsproces niet goed is verlopen. Het richt zich op het bevorderen van respect, inclusiviteit, en samenwerking onder leerlingen.

 

Les 1: Kennismaking & teambuilding

 

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen en waarderen.

 1. Lesmateriaal 'Wie ben ik": Elke leerling deelt iets unieks over zichzelf.
   
 2. Lesmateriaal "Teamuitdagingen": Kleine groepen werken samen aan probleemoplossende activiteiten.

Les 2: Respect & empathie

 

Doel: Het ontwikkelen van respect en empathie binnen de groep.

 1. Lesmateriaal "In iemand anders' schoenen": Rollenspellen om empathie te bevorderen.
   
 2. Lesmateriaal "Respectdagboek": Leerlingen houden een week lang een dagboek bij over hoe ze respect tonen en ontvangen.

Les 3: Communicatie & conflictoplossing

 

Doel: Verbeteren van communicatievaardigheden en conflicthantering.

 1. Lesmateriaal "Luisteren en spreken": Oefeningen in actief luisteren en duidelijk communiceren.
   
 2. Lesmateriaal "Conflictscenario's": Groepsdiscussies over hypothetische conflicten en oplossingen.

Les 4: Samenwerking en teamwerk

 

Doel: Het bevorderen van samenwerking en teamgeest.

 1. Lesmateriaal "Samen staan we sterk": Teamopdrachten waarbij samenwerking noodzakelijk is.
 2. Lesmateriaal "Reflectie op teamwerk": Groepsdiscussies over de ervaringen en lessen van de teamopdrachten.

Les 5: Positieve groepsidentiteit

 

Doel: Het ontwikkelen van een positieve en inclusieve groepsidentiteit.

 1. Lesmateriaal "Onze klas, onze regels": Samen regels en normen opstellen voor de klas.
   
 2. Lesmateriaal "Groepsproject": Een project dat de hele klas samenbrengt, zoals een muurschildering of een gezamenlijke presentatie.

Afsluiting

Deze lessen zijn bedoeld om een fundament te leggen voor een positieve groepsdynamiek. Het is belangrijk dat leraren deze principes regelmatig herhalen en integreren in de dagelijkse klaspraktijk. Door een omgeving te creëren waarin respect, empathie, en samenwerking centraal staan, kunnen leraren bijdragen aan het welzijn en succes van elke leerling.