Bedankt voor de donaties! | Stop Pesten NU

Bedankt voor de donaties!

Bedankt voor de donaties die wij hebben mogen ontvangen. Wij zijn hier super blij mee aangezien Stichting Stop Pesten Nu volledig afhankelijk is van giften (wij ontvangen geen subsidies) en het werk van vrijwilligers. Deze donaties willen wij even highlighten:

  • Drie leerlingen van onze school, Suzanne van der Els, Janneke Melis en Linde Vos, maakten een voorstelling over dit thema met de titel “Waar de rest begon”. Om een groot publiek aan te spreken (jongeren, ouders, leerkrachten)werd er geen entreegeld gevraagd. Wel vroegen ze bezoekers een vrijwillige bijdrage te leveren voor Stichting Stop Pesten Nu. Op onderstaande foto zie je de kanjers met onze Ambassadrice Dominique Gruters, ze hebben meer dan Eur 500,- bij elkaar gekregen. Wat een toppers!!! 
     
  • Daarnaast hebben wij ook nog een donatie gekregen van Eur 500,-. Deze persoon wil liever anoniem blijven maar wij zijn zeer dankbaar dat zij aan ons dacht. Wel is het jammer dat dit is ontstaan doordat zij is weggepest op haar werk. Zij had bij haar werkgever bedongen dat zij geld naar Stichting Stop Pesten Nu moesten overmaken. Wij haddden uiteraard liever gehad dat zij niet gepest zou zijn op haar werk!

 

Workshops, gastlessen, ouderavonden of lezingen over pesten of cyberpesten (online gevaren)

Wij hebben vele mogelijkheden om bij pesten stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen. Deze bijeenkomsten over Pesten of Cyberpesten verzorgen wij voor:

  • Professionals (o. a. docenten, BSO, TSO, pestcoördinatoren, IB'ers)
  • Sport en Vrije Tijd (o.a. voetbal-, handbalverenigingen)
  • Opvoeders & Ouders
  • Kinderen en jongeren (o.a. basis- en voorgezet onderwijs, ZMOK scholen, cluster 4 scholen, PABO-scholen)
  • Op het Werk (o.a. directie & management, HRM, OR, teams)
  • Bejaardentehuizen. (o.a. teamleiding, bewoners)

Onderwerpen die aan bod komen: Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht? Wat is cyberpesten? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht? Bekijk hier ons aanbod