Begrip van pesten | Stop Pesten NU

Begrip van pesten

Pesten is een ernstig en wijdverbreid probleem dat aanzienlijke invloed kan hebben op individuen en gemeenschappen. Hier volgt een korte toelichting op de verschillende aspecten van pesten.

TIp! Voor uitgebreide informatie ga naar het Kenniscentrum Pesten of het Kenniscentrum Online Pesten.

of navigeer snel naar

Pesten, de rollen, gevolgen en meer ...

Vormen van pesten

 • Fysiek pesten:
  Dit omvat elke vorm van lichamelijk geweld zoals slaan, duwen, schoppen of het beschadigen van eigendommen. Fysiek pesten is vaak duidelijk zichtbaar en daardoor gemakkelijker te herkennen. Voorbeeld: Een leerling wordt dagelijks bij de kluisjes tegen de muur geduwd door een andere leerling.
 • Verbaal pesten:
  Dit type pesten omvat beledigingen, bedreigingen, scheldwoorden, en het belachelijk maken van iemand. Verbaal pesten kan subtieler zijn dan fysiek pesten maar is net zo schadelijk.
  Voorbeeld: Een kind wordt constant uitgescholden met gemene bijnamen in de klas.
 • Cyberpesten:
  Pesten via het internet, sms, e-mail en sociale media platforms. Dit kan variëren van bedreigende berichten sturen tot het verspreiden van privé-informatie of digitale pesten via online games.
  Voorbeeld: Een tiener ontvangt haatberichten en vernederende foto's via Instagram.
 • Sociaal uitsluiting:
  Dit is een minder zichtbare vorm van pesten waarbij iemand buitengesloten wordt van sociale activiteiten, vriendenkringen of volledig genegeerd wordt.
  Voorbeeld: Een groep kinderen nodigt iedereen uit voor een feestje behalve één persoon, die zich daardoor geïsoleerd voelt.

Gevolgen van pesten

 • Voor slachtoffers:
  Pesten kan leiden tot emotionele en psychologische problemen zoals angst, depressie, en een verminderd zelfbeeld. Het kan ook fysieke klachten en slechte schoolprestaties veroorzaken.
 • Voor daders:
  Personen die pesten vertonen vaak agressief gedrag en kunnen later problemen hebben met relaties en sociale interactie. Er is ook een verhoogd risico dat zij criminele activiteiten ontwikkelen.
 • Voor de schoolgemeenschap:
  Pesten heeft een negatieve invloed op het schoolklimaat, wat kan leiden tot een verminderde leeromgeving, lagere prestaties en hogere schooluitval. Het creëert een omgeving van angst en wantrouwen.

Statistieken en feiten

 • Prevalentie:
  In Nederland rapporteert ongeveer 10% van de kinderen op de basisschool dat zij regelmatig worden gepest. Dit aantal kan variëren afhankelijk van de regio en het type onderwijs.
 • Impact:
  De gevolgen van pesten zijn diepgaand en kunnen langdurige effecten hebben zowel voor het slachtoffer als de dader. Internationaal onderzoek toont aan dat slachtoffers van pesten vaker kampen met mentale gezondheidsproblemen en minder levensvreugde ervaren.
 • Feit:
  Slachtoffers van pesten hebben een hoger risico op het ontwikkelen van angststoornissen, depressieve symptomen en zelfmoordgedachten.
 • Internationaal:
  Wereldwijd varieert de incidentie van pesten tussen 10% en 30% van de leerlingen, met aanzienlijke verschillen tussen landen en culturen. 
 • Feit:
  Uit het HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) blijkt dat Nederland relatief lage pesterijen heeft vergeleken met andere Europese landen.