Voor scholen | Directie en Management | Kenniscentrum Pesten

084-8340086

Directie en Management | Voor Scholen | Kenniscentrum Pesten

Schooldirectie en Management

Scholen zijn wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. De school moet een anti-pestbeleid opstellen en uitvoeren en een pestcoördinator aanstellen. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Leerkrachten hebben een belangrijke taak in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten.