Les idee 125: Tips voor leerkrachten over pesten in de klas | Stop Pesten NU

084-0035994

Les idee 125: Tips voor leerkrachten over pesten in de klas

Promovenda Beau Oldenburg onderzoekt welke rol leerkrachten spelen bij het tegengaan van pesten. Uit haar bevindingen blijkt dat de groep onderzochte leerkrachten niet altijd voldoende toegerust is om pesten aan te pakken. ‘Het is voor leerkrachten bijvoorbeeld heel moeilijk om vast te stellen of iemand echt gepest wordt, omdat pesten vaak buiten hun gezichtsveld plaatsvindt. Maar het is van groot belang dat elk signaal over pesten serieus genomen wordt,’ zegt Oldenburg. ‘Daarbij moeten leraren realistische doelen stellen. Het is onmogelijk om pesten helemaal uit te bannen, maar leraren kunnen wel een verschil maken en de situatie voor pestslachtoffers echt verbeteren.’ Tijdens de landelijke ‘Week tegen Pesten’ geeft Oldenburg in online video’s dagelijks tips over het versterken van de persoonlijk stijl van de leraar en het stimuleren van een sociaal veilige klas.