Officieren dagen Belgisch leger voor de rechter wegens pestende generaal | Stop Pesten NU

Officieren dagen Belgisch leger voor de rechter wegens pestende generaal

Drie Belgische officieren hebben een proces ingespannen tegen het Belgisch leger omdat het als werkgever niet zou opgetreden zijn tegen pesterijen op de werkvloer. Die pesterijen zouden het werk geweest zijn van luitenant-generaal Guy Buchsenschmidt, sinds kort met pensioen, en zouden plaatsgevonden hebben in 2014 en 2015, de periode dat Buchsenschmidt aan het hoofd stond van het Eurocorps in Straatsburg. Dat heeft het persagentschap Belga uit verschillende bronnen vernomen en het nieuws wordt bevestigd door meester Carine Flamend, de advocate van de betrokken militairen.

Generaal Buchsenschmidt ging op 1 april met pensioen na een loopbaan van bijna 42 jaar. Zijn laatste functie was vice-stafchef Strategie bij de Generale Staf, na een carrière waarin hij in totaal 20 functies bekleedde, waarvan acht als bevelhebber op vijf verschillende niveaus. Hij ondernam missies in 32 landen, van de Democratische Republiek Congo tot Estland, via Brazilië en Turkije.

 


Tussen midden 2013 en midden 2015 stond generaal Buchsenschmidt aan het hoofd van het Eurocorps in Straatsburg en daarbij zou er in de relatie met een aantal ondergeschikten één en ander zijn foutgelopen. Volgens meester Flamend zou de echtgenote van de generaal het aan de stok hebben gekregen met de echtgenotes van enkele lagere officieren en zou generaal Buchsenschmidt dat conflict hebben meegenomen naar de werkvloer.

Degradaties
Dat de beweerde pesterijen soms ver gingen, mag blijken uit de getuigenissen die Belga kon verzamelen. Daarin is sprake van bedreigingen met degradaties en overplaatsingen, en zelfs seksueel getinte avances naar de echtgenotes van de officieren. Eén officier die als gevolg van de aanhoudende pesterijen een hartaanval kreeg en verschillende dagen in coma lag, zo via de Militaire Commissie Geschiktheid en Reform (MCGR) gedwongen zijn ontslag te nemen. Een andere kreeg een onbestaande functie en de opdracht om een thesis te schrijven, en een derde werd tegen zijn zin overgeplaatst naar een Europese hoofdstad, naar een functie die eigenlijk bestemd was voor een andere officier.

Het conflict zou echter niet alleen te maken hebben met de echtgenote van generaal Buchsenschmidt, ook het gedrag van de generaal zelf komt ter sprake. Zo zou een officier wiens echtgenote er getuige van was hoe de generaal een scheve schaats reed, bedreigd geweest zijn en het bevel gekregen hebben binnen drie weken te verhuizen.

Volgens de getuigen die Belga kon spreken en volgens meester Flamend heeft één en ander het voorwerp uitgemaakt van een rapport, geschreven door een speciale onderzoekscommissie, bestaande uit twee driesterren-generaals en een hooggeplaatste burger.

"Daarin staat zwart op wit dat generaal Buchsenschmidt een privé-probleem naar de werkvloer heeft meegenomen", zegt meester Flamend. "Hij heeft geprobeerd militairen te verwijderen van hun post om problemen tussen de echtgenotes op te lossen."

Ondanks dat rapport zou de legerhiërarchie niet zijn opgetreden tegen de generaal. Ook pogingen om met Defensie tot een minnelijke regeling te treffen, hadden geen succes, reden waarom drie officieren naar de Brusselse arbeidsrechtbank zijn gestapt. Daar is het proces op 14 maart ingeleid en wordt het op 8 december behandeld. De officieren eisen een schadevergoeding van zes maanden brutoloon.

Defensie zelfs wenste geen commentaar te geven over het dossier. "Het is aan Justitie om zich uit te drukken", zegt persofficier Sonia Van Loo. "Defensie zal bijgevolg het finale verdict afwachten alvorens eventuele commentaar te geven."

"Ik ben geen stalker"
Luitenant-generaal op rust Guy Buchsenschmidt toont zich van zijn kant strijdvaardig en ontkent elke vorm van pesterij of stalking. "Als er iemand hier gepest of gestalkt wordt, zijn het wel ik en Defensie", verklaart de hoge militair. "Ik ben geen stalker, mijn staat van dienst en mijn dossier bij Defensie zijn daar voldoende bewijs van. Dit dossier is niets anders dan een samenzwering tegen mij. De klachten zijn afkomstig van drie echtgenotes van officieren die ontevreden zijn over de ontwikkeling die de carrières van hun echtgenoten gekend heeft."

Bron