Verschillen plagen, pesten, grapjes, ruzie en conflict | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Verschillen plagen, pesten, grapjes, ruzie en conflict

Pesten is een ernstig probleem dat kan leiden tot mentale en emotionele schade. Veel mensen denken ten onrechte dat pesten gewoon een vorm van 'grapjes maken' is of hetzelfde is als plagen. Dit is echter niet het geval.

Plagen

 • Incidenteel en wederzijds
 • Geen machtsongelijkheid
 • Beide partijen vinden het meestal leuk

Pesten

 • Herhaaldelijk en gericht op dezelfde persoon
 • Machtsongelijkheid tussen de pester en het slachtoffer
 • Doel is om te kwetsen of schaden

Grapjes

 • Incidenteel en zonder kwade intentie
 • Kan verkeerd worden opgevat, maar is niet bedoeld om te kwetsen

Ruzie

 • Twee of meer partijen zijn betrokken
 • Geen constante machtsongelijkheid
 • Bedoeld om een meningsverschil of conflict op te lossen

Conflict

 • Kan langdurig zijn, maar is vaak oplosbaar
 • Betreft meestal volwassenen of gelijken
 • Omvat meningsverschillen of meningsuitingen die tot een oplossing kunnen komen

 

 

Quiz: Plagen, Pesten, Grapjes, Ruzie of Conflict? De antwoorden en toelichtingen staan onderaan

 

Vraag 1: Wat is het als iemand je elke dag expres buitensluit van groepsactiviteiten?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Conflict

Vraag 2: Je vriend doet een eenmalige grap over je nieuwe kapsel, maar je vindt het niet erg. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Vraag 3: Twee leerlingen hebben een verhitte discussie over een schoolproject. Wat is dit?

 • A) Conflict
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Vraag 4: Wat moet je doen als je ziet dat iemand wordt gepest?

 • A) Niks, het is niet jouw probleem.
 • B) De pestkop uitlachen.
 • C) Het melden bij een volwassene en de gepeste steunen.
 • D) Meedoen met pesten.

Vraag 5: Je vriend noemt je steeds een bijnaam waar je niet van houdt, ook al heb je gevraagd te stoppen. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Vraag 6: Twee leerlingen dingen naar dezelfde rol in het schooltoneelstuk en hebben daar een aanhoudende discussie over. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Conflict

Vraag 7: Iemand maakt een grappige tekening van een leraar en toont het aan de klas om te lachen. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Vraag 8: Wat is het als iemand je voortdurend kleinerende opmerkingen geeft?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Vraag 9: Wat moet je doen als iemand in de klas wordt uitgelachen om zijn/haar accent?

 • A) Niks zeggen en meelachen
 • B) De persoon die uitlacht onderbreken en zeggen dat het niet oké is
 • C) Het aan niemand vertellen
 • D) Het filmen en online zetten

Vraag 10: Je hebt een eenmalige woordenwisseling met je vriend over wie de gameconsole mag gebruiken. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie
 

 

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk om het verschil tussen de termen goed te begrijpen, omdat dit de basis vormt voor preventie en interventie in geval van pesten. Plagen en grapjes zijn vaak onschuldig en gebaseerd op wederzijdse interactie, terwijl pesten gaat om een machtsonevenwichtigheid en de intentie om te kwetsen.

 Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan of navigeer snel naar deze subrubrieken:

Vraag & Antwoord ... 

Pesten algemene vragen

► Anti-pesten of preventie, wat is het verschil?

► Gevolgen van pesten, wat kunnen de gevolgen zijn en wat kan je daartegen doen?

► Grensoverschrijdend gedrag, is daar een voorbeeld protocol voor? 

► Ik word gepest op mijn werkt, wat kan ik doen?

► Inclusie is toch van belang voor de preventie van pesten?

► Komt pesten vaker voor dan volwassenen denken? 

 Misverstanden over pesten: ‘Sla gewoon terug, joh’

► Overdrijven wij de effecten van pesten niet gewoon?

► Pesten, wat is de (officiële) definitie van pesten?

► Plagen, wanneer is het nu plagen en wanneer is het pesten?

► Waarom pest iemand ... denk er eens over na​

► Waarom spreken we over 'doelwit' versus 'slachtoffer' en 'kind dat pest' versus 'pestkop'? 

► Woorden doen pijn, of hoe werkt dit in de hersenen?

AgressieConflictIntimidatieRuzie of is het Pesten?

► Agressie versus pesten, wat is het verschil?

► Conflict of Pesten, wat is het verschil?

► Conflict helpen oplossen als derde, hoe kan ik dit bemiddelingsgesprek het beste aanpakken?

 Direct of indirect pesten, wat is het verschil?

 Intimidatie of is het pesten? Hoe kan ik dit herkennen?

► Ruzie of is het pesten?

 

 

 

Quiz: Plagen, Pesten, Grapjes, Ruzie of Conflict? Antwoorden en toelichtingen

Vraag 1: Wat is het als iemand je elke dag expres buitensluit van groepsactiviteiten?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Conflict

Antwoord: C) Pesten
Toelichting: Dit is een vorm van sociaal pesten waarbij er sprake is van een machtsongelijkheid en de intentie om te kwetsen.

 

Vraag 2: Je vriend doet een eenmalige grap over je nieuwe kapsel, maar je vindt het niet erg. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: A) Grapjes
Toelichting: Dit is een eenmalige grap zonder de intentie om te kwetsen, en beide partijen zijn ermee op hun gemak.

 

Vraag 3: Twee leerlingen hebben een verhitte discussie over een schoolproject. Wat is dit?

 • A) Conflict
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: A) Conflict
Toelichting: Dit is een voorbeeld van een conflict waarbij beide partijen actief betrokken zijn en een standpunt willen verdedigen.

 

Vraag 4: Wat moet je doen als je ziet dat iemand wordt gepest?

 • A) Niks, het is niet jouw probleem.
 • B) De pestkop uitlachen.
 • C) Het melden bij een volwassene en de gepeste steunen.
 • D) Meedoen met pesten.

Antwoord: C) Het melden bij een volwassene en de gepeste steunen
Toelichting: Het is belangrijk om pesten aan te pakken. Meld het bij een volwassene en bied steun aan het slachtoffer.

 

Vraag 5: Je vriend noemt je steeds een bijnaam waar je niet van houdt, ook al heb je gevraagd te stoppen. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: C) Pesten
Toelichting: Dit is een vorm van verbale intimidatie en pesten, zeker omdat het doorgaat ondanks verzoeken om te stoppen.

 

Vraag 6: Twee leerlingen dingen naar dezelfde rol in het schooltoneelstuk en hebben daar een aanhoudende discussie over. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Conflict

Antwoord: D) Conflict
Toelichting: Dit is een voortdurende situatie waarbij beide partijen betrokken zijn en een standpunt willen verdedigen. Het is een conflict omdat het aanhoudend en complex is.

 

Vraag 7: Iemand maakt een grappige tekening van een leraar en toont het aan de klas om te lachen. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: A) Grapjes
Toelichting: Dit is een eenmalige actie die bedoeld is om mensen aan het lachen te krijgen en bevat geen bedoeling om iemand structureel te kwetsen.

 

Vraag 8: Wat is het als iemand je voortdurend kleinerende opmerkingen geeft?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: C) Pesten
Toelichting: Dit is een vorm van pesten omdat het een doorgaande, eenzijdige actie is met de bedoeling iemand te kwetsen.

 

Vraag 9: Wat moet je doen als iemand in de klas wordt uitgelachen om zijn/haar accent?

 • A) Niks zeggen en meelachen
 • B) De persoon die uitlacht onderbreken en zeggen dat het niet oké is
 • C) Het aan niemand vertellen
 • D) Het filmen en online zetten

Antwoord: B) De persoon die uitlacht onderbreken en zeggen dat het niet oké is
Toelichting: Het is belangrijk om op te staan tegen pesten en discriminatie. Door het gedrag aan te pakken, kun je een positieve invloed uitoefenen op de situatie.

 

Vraag 10: Je hebt een eenmalige woordenwisseling met je vriend over wie de gameconsole mag gebruiken. Wat is dit?

 • A) Grapjes
 • B) Plagen
 • C) Pesten
 • D) Ruzie

Antwoord: D) Ruzie
Toelichting: Dit is een eenmalige, kortstondige ruzie waarbij beide partijen betrokken zijn, maar er is geen sprake van langdurige kwetsing of machtsongelijkheid.