Welke vormen van pesten zijn er?

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Welke vormen van pesten zijn er?

Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen of uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.  .

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

  • grapjes maken ten koste van een ander;
  • vervelende opmerkingen maken;
  • beledigen of schelden;

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd, die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

  • openlijk terechtwijzen;
  • negeren of sociaal isoleren;
  • gebaren maken;
  • roddelen;
  • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
  • beschadigen van eigendommen.

Bron: Arboportaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid