Artikelen / Nieuws | Page 10 | Stop Pesten NU

084-8340086

Artikelen / Nieuws

10/11/2023

De Week van de Mediawijsheid is de jaarlijkse bewustwordingscampagne over kritisch en actief omgaan met media. Dit jaar staat de campagne (10 t/m 17 november) in het teken van online (pro)sociaal gedrag. Sluit ook aan en laat zien dat jouw organisatie zich inzet voor een online wereld waarin iedereen zich veilig voelt en een statement tegen geweld maakt.

09/11/2023

Pesten is niet zomaar plagen. Het is wanneer iemand steeds weer negatieve dingen doet of zegt tegen dezelfde persoon, die zich niet kan verdedigen. Het kan moeilijk zijn om pesten te zien, vooral omdat het vaak gebeurt waar jij als leerkracht het niet ziet, zoals bij de kluisjes of online. Neem ook een kijkje in het Kenniscentrum Pesten voor Scholen voor meer informatie en tips.l

08/11/2023

Ondanks de centrale rol die leraren kunnen spelen bij het voorkomen en terugdringen van pesten, voelen zij zich vaak onzeker over de manier waarop ze met pesten moeten omgaan. In dit onderzoek werd een korte lerarenopleiding geëvalueerd – de Teachers SUPporting POsitive RelaTionships (T-SUPPORT) training genoemd – die tot doel heeft pesten terug te dringen door leraren te ondersteunen bij het opbouwen van positieve leraar-leerlingrelaties en bij het actief omgaan met pesten. 

07/11/2023

Het is met grote trots dat wij aankondigen dat onze website, www.stoppestennu.nl, officieel erkend is als digitaal erfgoed UNESCO, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) van Nederland.

07/11/2023

Word je online gepest? Of zie je dat iemand anders het moeilijk heeft met pestkoppen? Het is belangrijk om te weten dat je niet machteloos staat. Er zijn strategieën die je kunt gebruiken om jezelf en anderen te beschermen tegen de negatieve impact van pesten. Hieronder vind je een aantal krachtige manieren om je weerbaarheid te versterken en pestkoppen het hoofd te bieden.

07/11/2023

Na uitvoerig onderzoek door het team van Marcel, blijkt dat de man van Rianne zelf achter de afpersing zit. Jaloezie blijkt de drijfveer achter de jarenlange chantage. 'Online Criminelen Ontmaskerd' kijk je terug bij Videoland.

Bron RTL

06/11/2023

Deze maand vertellen drie moeders in de LINDA. hoe ze hun kind verloren aan suïcide, omdat ze gepest werden om hun uiterlijk. Ook Sandra (52) weet hier helaas alles van: haar zoon Brian (24) stapte in 2014 uit het leven. Ze deelt haar verhaal met LINDA.: “Ik werd die ochtend enorm onrustig wakker, een paar uur later stond politie voor de deur.”

03/11/2023

Pesten op het werk komt veel voor en wordt in verband gebracht met veel gezondheidsklachten. De relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid is in eerdere onderzoeken gedocumenteerd. Kennis over hoe deze relatie zich ontwikkelt met de op elkaar inwerkende factoren spiritualiteit en geslacht is echter nog niet eerder onderzocht, vooral niet onder leraren. Het doel van deze studie is om de relatie tussen pesten op de werkplek en vermoeidheid, gemodereerd door spiritualiteit en geslacht, onder leraren in Libanon te onderzoeken. Dit is een cross-sectioneel onderzoek, waarbij 215 le

02/11/2023

Een 39-jarige man uit Amersfoort die een pornografische deepfakevideo maakte en verspreidde van presentatrice Welmoed Sijtsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had naast een onvoorwaardelijke taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist, maar daarin ging de rechter niet mee.

02/11/2023

Een aanzienlijk aantal kinderen en adolescenten over de hele wereld wordt geconfronteerd met geweld en pesterijen op school, waaronder cyberpesten, met als gevolg gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en onderwijs. 

02/11/2023

Als werkende kun je helaas te maken krijgen met een arbeidsconflict. Zelfs mensen die al vele jaren zonder problemen bij een werkgever in dienst zijn kunnen ineens te maken krijgen met een groot probleem. Dit kan te maken hebben met het functioneren, maar ook bij een faillissement kan er een vervelende situatie ontstaan. Het is daarom belangrijk om bij een arbeidsconflict direct contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

01/11/2023

Pesten is een hardnekkig probleem dat veel Nederlandse leerlingen treft. Met de opkomst van het digitale tijdperk is digitaal pesten, ofwel cyberpesten, een nieuwe en even schadelijke vorm van intimidatie geworden. Het is essentieel dat scholen een uitgebreid protocol hanteren dat zowel traditioneel als online pesten aanpakt.

1. Definitie van Pesten

Pesten is herhaaldelijke, opzettelijke schade waarbij er een machtsonevenwichtigheid is tussen de pester en het slachtoffer. Deze schade kan fysiek, verbaal, relationeel of psychologisch zijn.

01/11/2023

De Universiteit Maastricht mag een hoofddocent ontslaan en hoeft daarbij geen ontslagpremie te betalen. De man heeft zich schuldig gemaakt aan "ernstig verwijtbaar handelen", oordeelt de kantonrechter in Maastricht. De hoofddocent heeft meerdere studentes tegen hun wil in gezoend en betast. Zijn gedrag liet volgens de rechtbank een patroon zien van "serieus ongewenst gedrag".

01/11/2023

Beste ouders & opvoeders,

Dit is Patricia Bolwerk, directeur en oprichter van Stichting Stop Pesten Nu. Misschien heb je gehoord over weerbaarheidstrainingen voor kinderen die gepest worden en denk je: "Waarom zou mijn kind, het slachtoffer, hieraan mee moeten doen?" Ik begrijp dat het voelt alsof het probleem zo bij het slachtoffer wordt gelegd. Maar laat mij het concept van 'weerbaarheid' verduidelijken.

31/10/2023

De werkvloer is niet veilig in Nederland. Dat is de schokkende conclusie van een verkennend onderzoek van de FNV naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onder 2000 werkenden. Bovendien blijkt in de helft van de gevallen de leidinggevende zelf de veroorzaker.

30/10/2023

Voorkomen is beter dan genezen. Ga met leerlingen in gesprek over geheimen, roddels en sociale media, bijvoorbeeld in de mentorles.

Met deze vragen kun je starten.

30/10/2023

Nu haar eigen dochter naar school gaat, grijpt de angst Marjolein (34) om het hart. “Niemand hoeft mij te vertellen hoe hard kinderen kunnen zijn, dat weet ik heel goed. Ik was vroeger degene die pestte. En ik geloof in karma.”

Deze nazomer gaat mijn dochter naar groep drie. Met pijn in mijn buik wacht ik op die eerste schooldag. Want de eerste twee jaar in de kleuterklas waren zo lief, zo speels; nu gaat het echt beginnen, in een veel groter gebouw.

28/10/2023

Kim Kötter, de vrouw van Jaap Reesema, houdt wel van wat aandacht en is bijzonder actief op sociale media. Van Jaap, die samen met Angela Schijf te gast was in Casa di Beau, hoeven hun kinderen echter niet al teveel in beeld: 'We delen ze wel maar niet altijd.'

27/10/2023

Studenten met een handicap of die het risico lopen op identificatie van een handicap (SWD) worden onevenredig zwaar getroffen door de pestdynamiek; professionele ontwikkeling en op docenten gerichte training over het voorkomen van pesten ontbreken echter voor deze populatie. Om deze kloof te dichten, presenteert deze studie een analyse van kwalitatieve gegevens verzameld van leraren in het algemeen en speciaal onderwijs ( nr = 33) deelnemen aan een online professionele ontwikkelingstraining met behulp van Multi-Tiered System of Supports (MTSS) om pesten onder studenten met een beperking te

26/10/2023

Pesten is wat anders dan plagen. 'Pesten is kwetsend en doet pijn, gebeurt stelstelmatig en ook altijd vanuit een machtspositie', zegt RUG-socioloog Gijs Huitsing.

25/10/2023

Pesten op de werkvloer komt veel meer voor dan je waarschijnlijk denkt, en sinds corona nóg vaker. Voor het slachtoffer heeft dat soms grote gevolgen. De grote vraag is dus: hoe stop jij - of je baas - dat gepest?

Volwassenen pesten ook

Iedereen herinnert zich nog wel de grootste pestkop van vroeger uit de klas, en wie kent het boek en de film Spijt! van Carry Slee niet? Bij ‘pesten’ denken we vaak eerst aan kinderen, maar het stopt lang niet altijd bij de kindertijd. Integendeel zelfs: volwassenen krijgen er ook mee te maken. En sinds corona zijn de cijfers toegenomen.

Pagina's