Artikelen / Nieuws | Page 10 | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

28/06/2023

Instagram is een geweldige plek om je leven, je interesses en je kunst te delen. Maar zoals op elk platform, kan ook hier pesten voorkomen. Als je soms overweldigd raakt door nare berichten of commentaren, ben je niet alleen. Hier is een gids om je te helpen met pesten op Instagram.

28/06/2023

Brief voor je leerlingen om voor te lezen en bespreken met je leerlingen van groep 1 t/m 4

Beste leerlingen van groep 1 t/m 4,

Deze week is het de Week Tegen Pesten. Dat betekent dat we extra aandacht besteden aan het onderwerp pesten. Maar wat is pesten eigenlijk? Pesten is wanneer iemand steeds weer opzettelijk vervelend doet tegen iemand anders. Dit kan zijn door bijvoorbeeld schelden, slaan, buitensluiten of roddelen. Dit is niet leuk en kan ervoor zorgen dat iemand zich verdrietig, boos of eenzaam voelt.

27/06/2023

De meeste kinderen ervaren elke dag een vorm van groepering in de klas. Inzicht in hoe leraren groepsbeslissingen nemen en hun impact op de sociale ontwikkeling van kinderen kan licht werpen op effectieve lerarenpraktijken voor het bevorderen van een positieve sociale dynamiek in de klas. Deze studie onderzocht de invloed van de groeperingsstrategieën van leerkrachten op veranderingen in de sociale ervaringen van jonge kinderen met leeftijdsgenoten gedurende een academiejaar. In totaal 1.463 kinderen (51% meisjes, M leeftijd = 6,79, SD leeftijd= 1,22) en 79 leerkrachten van de kleuterschool

26/06/2023
Gniffelen als een collega iets zegt, één persoon continu negeren of mensen buitensluiten: het valt allemaal onder pestgedrag op werk. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werkenden wel eens met zulk gedrag te maken heeft gehad. Wat doet dat met iemand? En wat beweegt pesters?

Kim* (39) is slachtoffer van pesten op het werk. Ze verloor in september haar baan bij een particuliere zorginstelling en zit nog steeds in een klachtenprocedure. Het pesten begon in de zomer van 2020, het moment dat ze bij de instelling kwam werken.

24/06/2023

Het is de afgelopen jaren niet goed gegaan op de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Enschede. En dat is zacht uitgedrukt. De bevindingen van bureau Berenschot op basis van enquêtes en gesprekken met medewerkers liegen er niet om. De resultaten zijn dinsdag gedeeld. Binnen de juridische afdeling zijn beduidend meer gevoelens van sociale onveiligheid dan in andere ambtelijke teams. Het gaat onder meer om groepsvorming, pestgedrag en roddelen, maar zelfs om (seksuele) intimidatie en agressie.

22/06/2023

Pesten op het werk is een serieuze en wijdverspreide kwestie die grote schade kan aanrichten binnen organisaties. In deze post willen we de directies bewust maken van de verborgen kosten die zij dagelijks dragen als gevolg van meelopers en pesters binnen hun organisaties.

21/06/2023

Hey daar,

Misschien maak je je zorgen over een vriend, een klasgenoot of misschien zelfs over jezelf. Pesten kan in veel vormen komen, en soms is het niet altijd duidelijk.

Hier zijn enkele signalen die kunnen wijzen op pesten:

21/06/2023

Hoi!

YouTube is een geweldige ruimte waar je je passies, talenten, en gedachten kunt delen met de wereld. Echter, net als overal, is het mogelijk dat sommigen proberen de pret te bederven. Als je geconfronteerd wordt met pesten op YouTube, ben je hier niet alleen in. Hier is wat informatie en advies om je te helpen.

21/06/2023

Videobeelden die in geuren en kleuren laten zien hoe slachtoffers lastiggevallen, gepest en afgeronseld worden door een groep. Laatste tijd halen verschillende van dit soort filmpjes het nieuws, maar het internet staat er vol mee en worden vooral via verborgen kanalen op sociale media gedeeld.

21/06/2023

De Week tegen Pesten is een belangrijk moment om aandacht te besteden aan pesten en om verbinding te creëren met leerlingen in het MBO.

Casus Omgaan met Pestgedrag en de Gevolgen voor de Gepeste Leerling

Situatie: In de klas is er een leerling genaamd Lisa die last heeft van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van haar klasgenoten. Het pesten heeft een negatieve invloed op haar welzijn en heeft geleid tot gevoelens van onzekerheid en isolatie.

20/06/2023

Kinderen begrijpen wat verbinden betekent en waarom het belangrijk is om goed voor elkaar te zorgen, Kinderen weten wat pesten is en begrijpen dat het niet acceptabel is, Kinderen leren hoe ze elkaar kunnen helpen en verbinden, Kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met pestgedrag en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Materialen:

  • Papier en pen
  • Voorbeelden van situaties waarin pesten voorkomt
  • Een groot vel papier om een 'Verbindingsboom' te maken
  • Een kaartspel met vragen over verbinding en pesten

Lesactiviteiten:

19/06/2023

Poster Herken Pesten

Download en print bovenstaande gratis poster 

19/06/2023

Pesten is een serieus probleem dat steeds meer aandacht krijgt van scholen, bedrijven en de politiek. Het wordt erkend als schadelijk gedrag dat negatieve gevolgen heeft voor de slachtoffers, zowel op korte als op lange termijn. 

17/06/2023

Stel je voor: je zit op een verjaardagsfeestje of op een zonnig terras en een van je vrienden maakt een racistische opmerking. Wat doe je dan? Ondanks dat de afgelopen jaren de aandacht voor racisme in Nederland enorm is gegroeid, blijft het bespreekbaar maken van het thema nog steeds lastig. In het bijzonder het bespreekbaar maken van racisme in privésituaties is lastig, zoals in vriendengroepen, in familiekringen, of op de sportclub (de eigen ‘bubbel’). In dit rapport wordt de vraag beantwoord hoe racisme laagdrempelig bespreekbaar kan worden gemaakt binnen de eigen ‘bubbel’.

16/06/2023

Peer slachtofferschap komt vaak voor en voorspelt verhoogde internaliserende symptomen. Een laag zelfbeeld, dat in verband wordt gebracht met zowel meer slachtofferschap door leeftijdsgenoten als meer internaliserende problemen, kan helpen verklaren waarom tot slachtoffer gemaakte adolescenten meer internaliserende symptomen ervaren. Doelstellingen van het huidige onderzoek waren om de relaties tussen slachtofferschap door leeftijdsgenoten, internaliserende problemen en eigenwaarde vast te stellen, en om te testen of eigenwaarde het effect van slachtofferschap op internaliserende symptomen

15/06/2023

Na een zware pestsituatie beseft BS Sint-Jozefschool in Ukkel dat online pesten ook een probleem van de school is. Stap per stap verbeteren ze hun schoolbrede aanpak. Van ouderbetrokkenheid tot herstelgesprekken. “We willen nu de hele klasgroep sterker maken.” Expert cyberpesten Heidi Vandebosch (UA) geeft tips.

Elodie Husson, pedagogisch beleidsmedewerker: “Pesten stopt pas als leerlingen voor elkaar durven op te komen, en als de pestkop inziet hoe kwetsend zijn gedrag is.”

14/06/2023

Eerst appt je oom wat hij die avond heeft gegeten, dan appt de vader van je zoons klasgenootje dat zijn kind zijn broodtrommel kwijt is. Veel mensen hebben een haat-liefdeverhouding met al die appgroepen waar ze in zitten, maar je afmelden en de groep de rug toekeren is makkelijker gezegd dan gedaan. "Mensen zijn sociale wezens, maar het kan ook te veel zijn."

14/06/2023

Welke dag zal jij nooit vergeten? Elke week vertellen lezeressen over een bepaalde dag in hun leven die ze altijd bij zal blijven. Deze week is dat Kim (24) die op 1 augustus 2017 online haar vriend Maurice (30) leerde kennen. Doordat ze al jarenlang gepest werd, vond Kim haar leven erg zwaar. Zo zwaar dat ze na de zoveelste pestactie het liefst een einde van haar leven maakte. Dankzij de online ontmoeting met haar huidige vriend Maurice zag ze daar gelukkig vanaf.

13/06/2023

In de nieuwste aflevering van 'Rooijakkers Over De Vloer' gaat Art Rooijakkers (46) langs bij zanger Flemming (27). Samen bezoeken zij de basisschool van de hitmachine. Hier blijkt tijdens een gesprek met zijn voormalige leerkracht dat de schoolperiode een moeilijke tijd is voor Flemming; hij wordt indertijd voortdurend gepest door zijn klasgenoten.

12/06/2023

Pesten, manipulatie, mentale gezondheid: dergelijke gevoelige onderwerpen zijn tegenwoordig vlotter bespreekbaar op de werkvloer. Het is niet langer een taboe om van slag te zijn als je je genegeerd voelt tijdens een vergadering. Of om voor jezelf op te komen als je discriminatie ervaart. Maar dergelijke situaties kunnen ook wijzen op een structureel probleem. Een toxische werkomgeving. Hoe herken je die? En vooral: wat kan je eraan doen?

10/06/2023

Pesten op de werkvloer komt veel meer voor dan je waarschijnlijk denkt, en sinds corona nóg vaker. Voor het slachtoffer heeft dat soms grote gevolgen. De grote vraag is dus: hoe stop jij - of je baas - dat gepest?

09/06/2023
Leraren zijn soms net mensen: ze kunnen treiteren, klieren en pesten net als ieder ander. Wie zijn die lastpakken? En hoe gaan scholen om met pestgedrag van hun leraren? Uit een enquête die Didactief samen met onderzoeksbureau Regioplan hield, blijkt dat scholen pesten onder medewerkers wel signaleren, maar er lang niet altijd adequaat op reageren.  

Marjan* zit al twee weken thuis. Ze sliep niet meer. Op de kleine basisschool waar ze werkt, is de sfeer binnen het team behoorlijk verziekt. Marjan: 'Ik word al jaren gepest door een collega.

08/06/2023

Lhbti-ouderen in Nederland hebben vaak te maken met kwetsbaarheid en onzichtbaarheid. LATER is een project dat zich richt op deze regenboogouderen en hen helpt om meer zichtbaar te worden en minder kwetsbaar. LATER omdat regionale symposia en activiteiten, een reizende fototentoonstelling en een documentaire. Onder leiding van Sebastiaan Kes en Maaike Kluit wordt dit probleem aan de kaak gesteld, en belangrijker nog: er wordt gewerkt aan een oplossing.

06/06/2023

Bridget Maasland heeft niet alleen maar goede herinneringen aan haar periode op de basisschool. In de podcast Op Weg Naar Succes vertelt ze dat ze vroeger werd gepest. Bridget vertelt onder meer dat ze vroeger vaak verhuisde. Haar ouders hebben bijna twintig keer de verhuisdozen in- en uitgepakt, waardoor Bridget op verschillende scholen heeft gezeten. Op één school ging het mis. Daar lag de presentatrice niet lekker in de groep.

Pagina's