Artikelen / Nieuws | Page 10 | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Artikelen / Nieuws

15/08/2022

Voor op het Digibord - Roxeanne Hazes leest haar Prentenboek Grapje voor

14/08/2022

Abstract

Researchers investigating the experiences of novice teachers highlight the importance of easing their transition from study to work, including by strengthening their personal resources through active experimentation with future practices.

14/08/2022

 

Abstract

Developing interpersonal problem-solving competence hold an increasingly important role in the socialization process during childhood and early adolescence. To assess the interpersonal problem-solving ability, a five-dimensional 44 items scale called "Interpersonal Problem-Solving Inventory for Elementary School Students" (IPSI) was developed.

14/08/2022

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur
 

13/08/2022

Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren en dat er een coördinator is die het beleid voor tegengaan van pesten coördineert en optreedt als aanspreekpunt. Deze wettelijke eisen gelden voor het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs.

12/08/2022

in deze Pestcast (podcast) worden zeer uiteenlopende vragen gesteld aan Patricia Bolwerk (Oprichter & Directeur Stichting Stop Pesten Nu) over Pesten op de Werkvloer. Het interview start op 3:50. 

07/08/2022

Abstract

Developing interpersonal problem-solving competence hold an increasingly important role in the socialization process during childhood and early adolescence. To assess the interpersonal problem-solving ability, a five-dimensional 44 items scale called "Interpersonal Problem-Solving Inventory for Elementary School Students" (IPSI) was developed.

01/08/2022

In unserer Welt gibt es seit vielen Jahren neben der analogen Realität eine digitale. Da sich ein erheblicher Teil der Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum abspielt, werden Konflikte nicht mehr nur in analoger, sondern immer mehr auch in digitaler Form ausgetragen. Mobbing wird dadurch erleichtert und sein Schädigungspotential enorm gesteigert. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge leiden in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder unter fortwährenden Attacken der Schülerschaft. Die Folgen für die Betroffenen sind gravierend.

17/07/2022
Een ontroerend verhaal over de zebra Ziva die gepest wordt omdat Ziva geen strepen heeft. Vooral Leeuw heeft het op Ziva voorzien. Hij wordt omringd door meelopers als Olifant en Zeeleeuw waardoor het pestgedrag alleen maar toeneemt. Gelukkig helpt buurvrouw Uil Ziva om het pesten te stoppen. Bij dit mooi geïllustreerde prentenboek is lesmateriaal gemaakt voor de groepen 1 t/m 4. Met daarin de volgende werkvormen: kijken/lezen/praten, spelen, maken/doen, vertellen, zingen en afspraken maken om pesten te voorkómen. Inclusief een liedje diverse speelse doe- en werkbladen.
16/07/2022

Het bespreken van pesten in de klas vereist het aanleren van denkstrategieën en een steigerdiscussie. Er zijn mogelijkheden binnen het curriculum en gedurende de schooldag om te leren over concepten die verband houden met pesten, en om positieve, inclusieve en proactieve houdingen en praktijken te bevorderen.

16/07/2022

Humor kan effectief zijn zodat mensen hun energie behouden, een positieve stemming te bevorderen en een lach te bezorgen. Tegelijkertijd leidt humor er toe dat mensen zichzelf naar beneden halen, niet meer uitspreken wat ze eigenlijk willen zeggen, urgente zaken relativeren en feedback teniet doen.

15/07/2022

Stap 1 Of uw kind nu de pester is of op school wordt gepest, de leerkracht moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

  • Bel de school en maak een afspraak: Als u zich niet op uw gemak voelt om face-to-face met de leraar te praten, kunt u het pesten bespreekbaar maken via de telefoon of per e-mail, echter de beste optie blijft altijd de face-to-face.
  • Houd in gedachte: Geen enkele leerkracht is blij als er gepest wordt in zijn/haar klas.
15/07/2022

Om ongewenst gedrag aan wetenschappelijke instellingen te bestrijden is het nodig veel meer aan preventie te doen. De huidige aanpak richt zich vooral op klachtafhandeling, maar de sociale veiligheid aan universiteiten en onderzoeksinstituten verbetert pas echt door gedrag op de werkvloer structureel onderwerp van gesprek te maken.

15/07/2022

Kleuters die elkaar betasten. Leerlingen die onder de toiletdeuren kijken. Normaal gedrag of niet? Het vlaggensysteem van Sensoa helpt leraren inschatten wat oké is en wat je doet als seksueel gedrag over de schreef gaat. Er zijn 4 kleuren om seksueel gedrag te beoordelen: groen, geel, rood en zwart.

14/07/2022

Bijna een op de vijf medewerkers in Nederland heeft wel eens te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een op de tien ervaart zelfs meermaals grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het vaakst gebeurt dat door directe collega’s. Dat blijkt uit recent onderzoek onder meer dan 1000 werkenden door InnerVoice. 

13/07/2022

In dit dossier verzamelen we kennis over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. Daarmee willen we overheden, professionals en burgers ondersteunen bij het succesvol verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid.

12/07/2022

Als uw zorg of klacht gaat over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld (waaronder pesten), discriminatie of radicalisering op school dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze vertrouwensinspecteurs. Zij zijn gespecialiseerd in dit soort meldingen.

12/07/2022

'Achtervolgd op de fiets, spullen afgepakt, als laatste gekozen worden met gym. Mart praatte over zijn pestverleden en dat maakte veel los. 

12/07/2022

In 2021 zei bijna 2 procent van de inwoners in Nederland van 15 jaar en ouder dat ze in de afgelopen twaalf maanden weleens zijn gepest. Dit zijn bijna 240 duizend mensen. Ongeveer 6 op de 10 hebben emotionele of psychische problemen ondervonden als gevolg van het pesten. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, een enquête waaraan 173 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder hebben deelgenomen.

11/07/2022

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

11/07/2022

Heel het weekend regende het berichten over wangedrag van Nederlandse fans in Spielberg. De F1 en de FIA hebben gereageerd.

“Dit zijn geen echte F1-fans”, heeft Max Verstappen zijn aanhang veroordeeld. 

10/07/2022

Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de schoolleiding. U kunt ook terecht bij het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Klachtenregeling school

Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. Scholen proberen klachten zo veel mogelijk zelf op te lossen. In de schoolgids of op de website van de school vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Pagina's