Whoops ... sorry ... nee wij zijn jou niet aan het pesten | Stop Pesten NU

084-8340086

Whoops ... sorry ... nee wij zijn jou niet aan het pesten!

Misschien staat de informatie waar jij naar op zoek bent hier: 

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► het Kenniscentrum Pesten 

► het Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► de Kennisbank

 

 

Navigeer snel naar de informatie per doelgroep

 ► Ik word gepest ... ik heb hulp of advies nodig

 

► Werkgevers 

►  Online Pesten 

► Werknemers

 

► Scholen 

test

► Leerlingen 

► Opvoeders 

► Sport 

► Over ons 

► Woonzorgcentra 

 
 

Sponsor worden of doneren?


Stichting Stop Pesten Nu is hèt enige goede doel dat is erkend & opgenomen in het 'CBF Goede Doelen register' Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu tegen Pesten & Online Pesten in Nederland. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. 

Stichting Stop Pesten Nu is tevens aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status. Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend

CBF Erkend Goed Doel ~ ANBI ~ Goede Doelen Nederland - UNESCO Digitaal Werelderfgoed

Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht) in de diverse Landelijke Media o.a. NOS Jeugdjournaal, Klokhuis, RTL Nieuws, Shownieuws, RTL Z, Stentor, Koffietijd, 5 uur live, ea. 

 

U kunt ons op vele manieren steunen! >> Stop Pesten Nu steunen - donatie - sponsoring

 

 

► Kenniscentrum Pesten & Kenniscentrum Online Pesten (Cyberpesten) & Kennisbank

Hoofddoel Kenniscentra: Het ontwikkelen, samenbrengen en delen van kennis over pesten en online pesten (nationaal & internationaal) van 0-100 jaar voor een sociaal veilige omgeving voor ieder mens. 

  1. Kenniscentrum over Online pesten (Cyberpesten) 
  2. Kenniscentrum over Pesten
    Wij richten ons met name op de volgende doelgroepen: Werkgevers, Werknemers,  Scholen, Sport, Kinderen & Jongeren, Ouders & Opvoeders, Bejaardentehuizen 
  3. Kennisbank met informatie, zoals: Beleidsinstrumenten, Factsheets, Wegwijzers, Cijfers & Feiten, Richtlijnen, Wet- en regelgevingen, Handreikingen, Protocollen, Wetenschappelijke Onderzoeken en Lesmaterialen. 

Subdoel: Zoveel mogelijk mensen voorzien van juiste, tijdige, heldere en relevante inzichten, tips, tools & adviezen om pesten zelf  aan te pakken (in de eigen omgeving) om te komen tot een sociaal veilige werk-, leer- en sportomgeving.

Een veilige omgeving leidt tot een beter leer-, werk- en sportklimaat en biedt weinig tot geen ruimte voor ongewenst gedrag. Wij spreken van een sociaal veilige omgeving als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door handelingen van anderen wordt aangetast.  

 

► Expertisecentrum

  • Campagnes gericht op bewustwording & preventie
  • Begeleiden & adviseren studenten & stagiaires bij projecten voor Stop Pesten Nu
  • Vraagbaak, ondersteunen & adviseren redacties & journalisten voor journalistieke items over pesten en online pesten 
  • Geïnterviewd door media, studentenconcepts (radio, podcasts, tv), scripties, onderzoeken, enz zie overzicht 
  • Voorlichtingen gericht op bewustwording & preventie

 

► Informatiecentrum