Wie zijn wij? | Stop Pesten NU

Wie zijn wij?

Vanaf december 2016 is er een nieuw bestuur aangetrokken zodat Patricia Bolwerk in de functie van Algemeen Directeur zich meer op organisatie- en operationeel niveau kan inzetten waar haar hart en passie het meeste liggen.

Het ontstaan van Stichting Stop Pesten Nu:

Patricia Bolwerk is in 2010 gestart met Stop Pesten Nu. Vanuit haar passie om mensen bewust te maken dat pesten moet stoppen en de gevolgen van pesten, startte Patricia met verschillende activiteiten.

Zij is erg actief op de sociale media en zette bovendien de Landelijke Dag tegen Pesten op de kaart. Eind 2013 is Stop Pesten Nu een stichting geworden. Patricia is nog altijd de drijvende en stuwende kracht achter Stop Pesten Nu. Zij inspireert en motiveert de vrijwilligers en zoekt altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om het stoppen van pesten (en cyberpesten) weer onder de aandacht te brengen. 

Naast dat Patricia voor Stop Pesten Nu alle acties, campagnes en maatwerk producten bedenkt & ontwikkelt (vanuit BOLWERKen) is zij tevens Coach & Trainer voor mensen die o.a. faalangstig zijn, hoog sensitief (HSP/HSK leren omgaan met je gevoeligheid), problemen bij groeps-/teamvorming, klassenobservaties, weerbaarheid of zelfvertrouwen (her)vinden (ook coaching-on-the-job ook voor managers en docenten). Voor scholen en bedrijven is het mogelijk om Patricia in te zetten om organisatiebreed pesten en cyberpesten aan te pakken. Je kan namelijk alleen iets duurzaams aan pesten doen, alleen als het verankert wordt in Woord & Daad. Voor scholen gebruikt zij hiervoor haar licentie als trainer van de erkende anti-pest interventie, de PRIMA-aanpak. 

De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers. Wij zetten ons dagelijks in voor de activiteiten van Stop Pesten Nu en zoeken hiervoor actief contact met collega’s van andere maatschappelijke doelen. 

Bekijk hier een overzicht van onze partners en samenwerkingspartners.