Erkend goed doel CBF | Stop Pesten NU

084-8340086

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Erkend goed doel CBF

Stichting Stop Pesten Nu is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Als Erkend Goede Doelen organisatie, krijg je na de erkenning het Erkenningspaspoort Stichting Stop Pesten Nu en opname in het officiële Register Erkende Goede Doelen. De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden vastgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Zo bouwen zij samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven. Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. 

Zie je het CBF Erkend Goed Doel logo? Dan kan je gerust geven. Inmiddels met ruim 640 Erkende Goede Doelen samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl. U herkent deze organisaties aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Stichting Stop Pesten Nu is tevens aangesloten bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en in het bezit van de ANBI status.

Wij zijn ook trots dat onze website door de Koninklijke Bibliotheek (KB) is opgenomen als Digitaal Wereld Erfgoed bij UNESCO (Charter on the Preservation of the Digital Heritage) en hiermee is onze website sitevinternationaal erkend. Wij hebben de afgelopen jaren veel bereikt: Er is veel voorlichting gegeven en bewustwording gekweekt en wij zijn hier bijzonder trots op. Wij hebben de afgelopen jaren veel samengewerkt met productiehuizen, redacties en meer over items over pesten en online pesten. Vaak was dit achter de schermen maar ook met regelmaat waren aan de voorkant (zie overzicht). 

Unesco  heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedKB heeft Stop Pesten Nu opgenomen als digitaal werelderfgoedWij zijn blij dat u overweegt om Stop Pesten Nu financieel te steunen. Hier kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stop Pesten Nu u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. CBF keurmerk Stichting Stop Pesten Nu Erkend Goed Doel tegen Pesten

Wij zijn door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Erkend als Goede Doelen organisatie, zie ons Erkenningspaspoort in het Register Erkende Goede Doelen. Als je als fonds voldoet aan alle eisen, krijgt het kwaliteitskeurmerk: ‘Erkend goed doel’.

Erkenningspaspoort CBF Stop Pesten Nu pagina 1   Erkenningspaspoort CBF Stop Pesten NU pagina 2

 

‘Ik vind het super belangrijk dat wij transparant zijn en betrouwbaarheid uitstralen naar iedere inwoner in Nederland en om deze reden hebben wij de erkenning aangevraagd bij het CBF. Wij zijn ongekend trots om te horen dat wij in het CBF Goede Doelen register worden opgenomen’ 

Met deze Erkenning laten wij jullie weten dat wij voldoen aan strenge kwaliteitscriteria van het CBF en dat wij ons extern en onafhankelijk laten controleren. Wij willen hiermee investeren in het vertrouwen van onze donateurs en overige geldverstrekkers zoals bedrijven, private fondsen en loterijen. Met deze Erkenning leggen wij onszelf kwaliteitscriteria op die een verdere professionalisering van de organisatie en fondsenwervende activiteiten van de organisatie teweeg brengen.

Patricia Bolwerk, oprichter & directeur Stichting Stop Pesten Nu

Steun ons
 

Steun ons ... Word donateur

 

Om al onze doelstellingen te bereiken om pesten te stoppen kunnen wij jouw steun heel goed gebruiken! Het is namelijk onze ultieme droom om Stichting Stop Pesten Nu zo snel mogelijk op te heffen, want dit betekent dat het pesten is gestopt! Wij staan op de bres, elke dag weer om mensen bewust te maken dat pesten echt schadelijke gevolgen heeft niet alleen voor de gepeste maar voor de gehele groep.

U kunt ons op vele manieren steunen! 

Navigeer naar ► Steun ons ... Stop Pesten Nu Steunen - Donatie - Sponsoring