2022 Week tegen Pesten Nationaal en Internationaal | Stop Pesten NU

084-8340086

2022 Week tegen Pesten Nationaal en Internationaal

De anti-pestweek is een jaarlijks evenement in vele landen, zoals Verenigd Koninkrijk, België, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Nederland en heeft tot doel leerlingen leren dat ook zij iets kunnen doen tegen pesten. Ook in kleine acties kunnen leerlingen laten zien dat ze pestgedrag afkeuren.

Waarom een Week tegen Pesten?Onderzoeken tonen aan dat als de PEER pressure group ingrijpt bij het pesten, dat het pesten in 10 seconden stopt in 57% van de gevallen!

Het is belangrijk om pesten als groepsproces te zien. Er zijn meer leerlingen bij pesten betrokken dan alleen daders en slachtoffers (rollen bij pesten). Andere leerlingen dragen ertoe bij dat het pesten in stand blijft of zelfs toeneemt. Meelopers en aanmoedigers zorgen ervoor dat daders zich gesterkt voelen. Doordat buitenstaanders niet ingrijpen, stemmen ze impliciet in met het pesten. Hun rol is daardoor minder onbelangrijk dan die op het eerste gezicht lijkt. Verdedigers zijn belangrijk voor slachtoffers, maar ze kunnen het pesten in een klas vaak niet helemaal stoppen. Wel voelen slachtoffers zich een stuk beter in een klas met veel verdedigers. RUG - Socioloog Gijs Huitsing

“Onderzoek laat zien dat als een peer group ingrijpt, pesten binnen tien seconden afgelopen kan zijn in 57% van de gevallen."

Scholenadviseur Van de Sande en Stop Pesten NU-directeur Bolwerk hanteren allebei een helder onderscheid tussen plagen en pesten. Beide experts zijn het erover eens dat pesten geen individueel probleem is, een verhaal van één gemene pestkop waar iets aan gedaan moet worden, maar altijd binnen de context van een groep gezien moet worden. Daarom is het zo belangrijk om de hele groep bewust te maken, dan zijn we zo veel sneller dan alle pestprotocollen bij elkaar. De groep zelf staat er altijd met de neus bovenop.  

2022  Week tegen Pesten Nationaal en Internationaal

► Alberta, Canada AB Support - 14 tot 18 november

► Verenigd Koninkrijk Reach Out ABA - 16 tot 20 november

► AVS Anti Bullying & LGBTQ+ Awareness Week 2022 Week tegen Pesten

► USA Pacer Anti Bullying Month Maand tegen Pesten - Oktober

► Nederland Grapje! Moet toch kunnen?! - 26 tot 20 september

► Nieuw Zeeland What is your legend - 16 tot 20 mei 

► België Iedeereen is anders, iedereen hoort erbij' - 18 - 25 februari

 

Tips voor de Week tegen Pesten van Stop Pesten Nu

Do's - Wel doen - Humor in de klas

► Artikelen interessant om te lezen thema 'Grapje' Week tegen Pesten 2022

► Onderzoek / Scriptie

► Podcast

► Video

AANRADER Prentenboek Grapje. We geven je een groot aantal suggesties om met het prentenboek Grapje actief aan de slag te gaan. De suggesties zijn geordend rond zes verschillende werkvormen: 

 • ​​Prentenboek GrapjeZiva in bed op zijn slaapkamer

  Prentenboek ‘Grapje!’ geschreven door Roxeanne Hazes

  Pesten is geen grapje! Dat ervaart Ziva, een zebra zonder strepen, meteen al op de eerste schooldag. 

  We geven je een groot aantal suggesties om met het prentenboek Grapje actief aan de slag te gaan. De suggesties zijn geordend rond zes verschillende werkvormen: 

   

  1. Het prentenboek: Kijk-, lees- en gespreksactiviteiten bij het prentenboek ‘Grapje!’.
  2. Spelen: Samenwerkingsopdrachten om met de inhoud van het verhaal aan de slag te gaan.
  3. Maken en doen: Individuele activiteiten en groepsopdrachten over het prentenboek en het thema ‘Pesten is geen grapje!’
  4. Vertellen: Kinderen vertellen over het prentenboek en het thema aan anderen; onder andere ook aan hun ouders zodat het verhaal ook buiten de school komt.
  5. Zingen: Een liedje dat oproept om niet aan pesten mee te doen.
  6. Afspraken om pesten te voorkómen: Afspraken voor in de groep, voor vrije spelsituaties en tijdens het overblijven

 

Leuke (les)materialen uitgelicht voor de Week tegen Pesten 2022

groep 1 t/m 4

Lespakket Prentenboek Grapje Ziva - Pesten is geen grapje* Lesmateriaal bij Prentenboek 'Grapje' Ziva de zebra + handleiding

* Lesmateriaal Stop hou op met Woezel & Pip

* Film Mina Moes + lesmateriaal

* XXL Kleurplaten Stop Pesten Nu

  
  
  

groep 4 t/m 6
Werkboekje

Dolfje Weerwolfje Week tegen Pesten 2022

groep 7 en 8Lespakket

VO - onderwijs 

VO-onderwijs Engelstalig

 

 

​Do’s & don’ts Humor in de klas

Do's - Wel doen

 • Af en toe iets uitproberen; van je publiek (leerlingen) leer je veel.
 • Een grap terugkaatsen als een leerling je met een grap belachelijk probeert te maken
 • Meelachen als een van je leerlingen een goede grap maakt
 • Je laten inspireren door collega’s; wissel ervaringen uit op het gebied van humor in de klas
 • Veel lachen, dat heeft een positief effect op het contact met je leerlingen
 • Af en toe een grappige anekdote vertellen uit je eigen leven

Do's en don'ts Humor in de klasDon'ts - Niet doen

 • Grappen maken ten koste van één of een paar leerlingen in de klas 
 • Lachen om je eigen grappen (vooral als je leerlingen niet meelachen)
 • De clou van een grap te vroeg of juist te laat vertellen; timing is everything
 • Zomaar een grap maken die uit de lucht komt vallen
 • Te lang doorgaan op een grap; maak je grap terloops en ga meteen verder met de les
 • De hele les de clown uithangen; doseer je humor en stop op tijd

 

Week tegen Pesten Nederland (4e week van september)

Door aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking in de groep, ga je op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken.Ieder jaar organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Heldendaden hoeven niet groot te zijn. Door samenwerking in de groep, zorg je met elkaar voor een goede sfeer. Iedereen die hieraan een bijdrage levert is een held: leraar en leerlingen. 

Gouden Weken

De Gouden Weken is de periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie. Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Lees meer over de diverse fases van Gouden Weken tips van Kwink en de groepsdynamica bij kinderen (forming, norming en storming).

Week tegen Pesten 2022, Thema: Grapje! Moet toch kunnen?!

Samen zorg je voor een gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve norm zet. Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school. Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt micro-agressie genoemd. “Op het moment zelf lijken microagressies misschien klein of onbeduidend, maar ze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoel geven dat ze er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde plek in je arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.”1 Op deze manier kunnen grappen uitdraaien op pesten. Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst.

Website www.weektegenpesten.nl Ieder jaar organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten, ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de 4e week van september.