Pesten ervaringen van meisjes en jongens | Stop Pesten NU

Pesten ervaringen van meisjes en jongens

In een recent onderzoek uitgevoerd door de Nationale Commissie voor de Bevordering van Gelijkheid (NCPE) werden de effecten van pesten op kinderen levendig belicht. Deelnemers benadrukten dat pesten kan leiden tot een kind dat zich onderdrukt voelt, gebrek aan zelfvertrouwen ervaart en een afname in zelfrespect ondervindt. Dit heeft weer invloed op hun schoolprestaties en algeheel emotioneel welzijn, waardoor de schoolomgeving buitengewoon negatief wordt.

Het onderzoek benadrukt dat scholen een cruciale rol spelen, niet alleen in academisch onderwijs, maar ook in het bevorderen van de kwaliteit van leven voor kinderen. Het is echter duidelijk dat sommige kinderen moeite hebben om zich te verhouden tot hun leeftijdsgenoten en slachtoffer worden van pesten, zowel binnen als buiten de schoolomgeving.

Pesten omvat verschillende gedragingen, maar heeft als kern herhaalde pogingen om iemand te schaden die als zwakker of kwetsbaarder wordt beschouwd. Gender speelt een belangrijke rol in hoe pesten zich manifesteert, waarbij jongens vaak fysieke agressie tonen, terwijl meisjes meer indirecte vormen van pesten gebruiken door sociale manipulatie binnen vriendengroepen.

Hoewel de fysieke pestgedragingen van jongens meer openlijk zijn en gemakkelijker te identificeren, kunnen de indirecte methoden van meisjes moeilijker te herkennen en aan te pakken zijn. De bevindingen van het onderzoek geven aan dat genderverschillen in pestgedrag voortduren op zowel basisscholen als middelbare scholen.

Terwijl jongens mogelijk terugvallen op fysiek geweld, gebruiken meisjes vaak emotionele tactieken zoals isolatie, roddelen en bespotting. Het is echter belangrijk op te merken dat dit geen rigide regels zijn, maar eerder neigingen in gedrag.

Deelnemers benadrukten de schadelijke impact van pesten op de academische participatie en emotionele gezondheid van kinderen. Ze geloven dat pesten de kinderen op lange termijn psychologisch zal beïnvloeden, met mogelijke gevolgen voor de aandachtsspanne en schoolweigering.

Het onderzoek benadrukt ook het belang van vroegtijdige interventie om de blijvende effecten van pesten te voorkomen. Hoewel scholen meer doen om studenten te helpen, is de rol van ouders cruciaal en is het nooit te vroeg om het gesprek over pesten aan te gaan. Met een sterk gevoel van zelfrespect, gecombineerd met een basisrespect voor anderen, kan het kind pesten vermijden en voorkomen.

De uitdagingen van pesten worden aangepakt door het Ministerie van Onderwijs en Werkgelegenheid via hun beleid voor het aanpakken van pestgedrag op scholen, gepubliceerd in 2014. Dit beleid erkent dat pesten mensenrechtenkwesties zijn die diep ingrijpen in het leven van kinderen. Het doel is om kindvriendelijke diensten te ontwikkelen, geweld tegen en tussen kinderen te beteugelen en ervoor te zorgen dat de rechten van alle kinderen worden beschermd. Met de effectieve implementatie van dit beleid kunnen kinderen hun zelfvertrouwen en zelfrespect versterken en zich ontwikkelen in veilige en zorgzame omgevingen, vrij van pesten en intimidatie.

 

Bron

Kenniscentrum Pesten per doelgroep

Doneer button

Stichting Stop Pesten Nu vertrouwt volledig op vrijwillige donaties en de inzet van vrijwilligers om haar belangrijke werk mogelijk te maken. Wij ontvangen geen subsidies, waardoor wij volledig afhankelijk zijn van de steun van mensen zoals u.

Tip van de redactie! Heb je haast? Navigeer dan snel naar:

Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen