Onderzoek Positief en negatief leiderschap in de late kindertijd: overeenkomsten in individuele maar verschillen in interpersoonlijke kenmerken | Stop Pesten NU

084-8340086

Onderzoek Positief en negatief leiderschap in de late kindertijd: overeenkomsten in individuele maar verschillen in interpersoonlijke kenmerken

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat leiderschap niet alleen geassocieerd wordt met positieve, maar ook met negatieve eigenschappen en gedrag; kennis van de overeenkomsten en verschillen tussen positieve en negatieve leiders blijft onvoldoende. Deze studie had als doel om (1) het bestaan ​​van verschillende subtypes van leiders te onderzoeken en (2) in welke mate deze leiders verschilden wat betreft individuele en interpersoonlijke kenmerken. 

Multinomiale logistische regressie liet overeenkomsten en verschillen zien tussen positieve en negatieve leiders, evenals tussen elk van deze en de andere vijf profielen. Positieve leiders werden meer geaccepteerd en minder afgewezen en hadden meer vriendschappen dan negatieve leiders, maar de verschillen in individuele kenmerken (zelfwaardering, zelfbeheersing en sociale doelen) waren minder duidelijk. Dit onderzoek toonde aan dat 10-15% van de kinderen als leiders werd gezien en dat positief leiderschap vaker voorkwam in de hogere klassen. Niettemin kwam negatief leiderschap ook in de hogere rangen voor. Interventies gericht op het veranderen van negatieve leiders in positieve leiders kunnen werken, omdat positieve en negatieve leiders qua individuele kenmerken niet veel van elkaar verschillen. Dergelijke interventies kunnen de relaties van negatieve leiders met hun klasgenoten verbeteren, wat goed kan zijn voor hun sympathie (maar niet ten koste van hun populariteit) en voor de sociale sfeer in de klas als geheel.

Conclusie

Leiders zijn belangrijk omdat ze bevelen geven aan klasgenoten, beslissingen nemen in groepen en macht hebben over anderen. De huidige studie draagt ​​bij aan de literatuur door de ontdekking van drie soorten leiders: positieve leiders, negatieve leiders en niet-populaire leiders. Gebaseerd op individuele en interpersoonlijke kenmerken bevestigen de bevindingen dat leiders een hoger zelfbeeld hebben dan niet-leiders, en dat interpersoonlijke factoren het meest effectief zijn in het onderscheiden van positieve van negatieve leiders. De bevindingen suggereren dat positieve leiders het vermogen tonen om gunstige relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden, terwijl negatieve leiders anderen ertoe aanzetten hun eigen doelen te bereiken door agressie effectief te gebruiken. Deze bevindingen hebben praktische implicaties voor onderwijsprofessionals die prosociale normen in de klas willen bevorderen; het kan leraren helpen te beseffen dat sommige populaire kinderen negatieve leiders zijn en mogelijk niet bijdragen aan het handhaven van positieve normen in de klas. Wanneer leraren kinderen willen betrekken bij het bevorderen van een positieve sfeer in de klas, moeten ze niet alleen weten welke kinderen als leiders worden gezien, maar ook of hun gedrag positief of negatief is.

 
Dong, Z., Huitsing, G. & Veenstra, R. Positive and Negative Leadership in Late Childhood: Similarities in Individual but Differences in Interpersonal Characteristics. J Youth Adolescence 52, 1620–1631 (2023). https://doi.org/10.1007/s10964-023-01798-3
 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen