Verschil Plagen Pesten op de werkvloer

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Verschil Plagen Pesten op de werkvloer

Meer dan een half miljoen werknemers in Nederland werden gepest door leidinggevenden of collega’s. Maar wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Verschil plagen en pesten 

Als je de definitie van pesten op zoekt, dan weet je wat pesten is. Het treiteren van iemand die dat niet leuk vindt. Bij plagen wordt het (meestal) goedgekeurd. Roddelen en buitensluiten zijn volgens Patricia Bolwerk, directeur van Stop Pesten Nu, ook vormen van pesten. “Natúúrlijk kan iemand buiten de groep vallen, maar als een team iemand buitensluit, dan is dat gewoon pestgedrag”, vertelt Bolwerk aan NRC.

Het is soms lastig om te bepalen wanneer plagen pesten wordt. Hoe maak je het onderscheid? Onderstaand lijstje kan je daarbij helpen.

Plagen

 • Je houdt rekening met elkaar. Het is niet gericht op kwetsen of iemand pijn doen;
 • Het is van korte duur;
 • Er is geen winnaar en geen verliezer;
 • De ander is in staat zichzelf te verdedigen en loopt geen (blijvende) lichamelijke en/ of geestelijke schade op;
 • Je kunt daarna nog met elkaar door een deur.

Pesten

 • Het komt met regelmaat terug en er is sprake van een ongelijke machtsverhouding; de pester is de winnaar en het slachtoffer de verliezer;
 • Uitsluiten, buitensluiten, opjagen, bedreigen, treiteren, vernederen, slaan, schoppen, uitschelden etc.;
 • Mag/ kan het slachtoffer niet (meer) voor zichzelf opkomen en loopt het (blijvende) lichamelijke en/ of geestelijke schade op;
 • Je kunt niet meer met elkaar door één deur.

Wanneer is een geintje geen geintje meer

 • Als de ander aangeeft dat het niet leuk meer is en er wordt dan toch doorgegaan….dan wordt plagen pesten.
 • Als er steeds hetzelfde geintje wordt uitgehaald. Of steeds weer hetzelfde grapje wordt gemaakt. Ook dan wordt plagen pesten.
 • Als je merkt dat de één de baas wordt over de ander. Er is dan sprake van een winnaar en een verliezer. Dit kan zich zowel op lichamelijk als geestelijk vlak afspelen. In tegenstelling tot bij plagen is er een situatie ontstaan waarbij de gepeste vaak niet meer voor zichzelf kan opkomen. Ook kan het zijn dat iemand uit een groep wordt gestoten. Diegene die dat overkomt wordt dan buitengesloten. Ook dat is een vorm van pesten.

Bron: LFB

 

Vormen van pesten op het werk

Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk (blijkt uit cijfers van TNO), waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus.

Voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer:

 • grapjes maken ten koste van een ander;
 • vervelende opmerkingen of belachelijk maken;
 • beledigen, of schelden of vloeken;
 • openlijk terechtwijzen;
 • negeren of sociaal isoleren/buitensluiten;
 • zinloze taken moeten uitvoeren;
 • imiteren;
 • gebaren maken;
 • roddelen;
 • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
 • opzettelijk verkeerde beoordeling;
 • beschadigen van eigendommen;
 • intimidatie of fysieke agressie.

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijden die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

 

Tips

Pesten kan in elk bedrijf voorkomen, maar het moet wel stoppen.

 • “Wordt iemand met de koffie overgeslagen? Vraag dan of hij of zij wat wil drinken.” Het is belangrijk dat medewerkers én leidinggevende er bewust van zijn dat er wordt gepest.
 • “Zorg dat iedereen de gedragsregels van de organisatie kent en dat iedereen weet bij wie hij of zij ongewenst gedrag kan melden.”
 • Als je leidinggevende zelf een bewuste pester is, dan zou je met zijn of haar leidinggevende moeten praten.
 • En als er dan nog niets verandert, “dan zou ik eieren voor mijn geld kiezen en een andere werkgever zoeken”.
 
 
Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):